Trong bài xích này họ sẽ mày mò Vậy Andehit với Xeton gồm công thức cấu tạo cụ thể như vậy nào, tính chất hóa học tập của andehit và xeton bao gồm gì khác với các hidrocacbon khác. Bọn chúng đươc vận dụng vào nghành nghề dịch vụ gì và bí quyết điều chế Andehit - Xeton như vậy nào?

Tính hóa chất của Andehit - Xeton. Công thức kết cấu và bài tập ở trong phần: CHƯƠNG 9: ANĐEHIT - XETON - AXIT CACBOXYLIC

 I. Andehit là gì?

- Andehit là hợp chất hữu cơ mà phân tử gồm nhóm -CH=O liên kết với gốc hiđrocacbon, cùng với H hoặc cùng với nhau.

Bạn đang xem: Tính chất của andehit

II. Công thức cấu tạo Andehit

Cấu sản xuất của Andehit gồm các Nhóm -CH=O là nhóm chức andehit

Ví dụ: H-CH=O andehit fomic hoặc metanal

CH3-CH=O andehit axetic hoặc etanal

C6H5-CH=O benzandehit

O=CH-CH=O andehit oxalic

- Công thức tổng quát của anđehit:

• CxHyOz (x, y, z là những số nguyên dương; y chẵn; 2 ≤ y ≤ 2x + 2 - 2z; z ≤ x): hay sử dụng khi viết phản nghịch ứng cháy.

• CxHy(CHO)z hay R(CHO)z: hay được dùng khi viết phản nghịch ứng xẩy ra ở team CHO.

• CnH2n+2-2k-z(CHO)z (k = số liên kết p + số vòng): thường dùng khi viết làm phản ứng cùng H2, cùng Br2,...

*
Mô hình nhóm aldehyd

III. Phân một số loại Andehit

- Dựa theo kết cấu của cội hiđrocacbon, người ta phân chia anđehit với xeton thành cha loại: no, ko no với thơm.

Ví dụ: CH3-CH=O thuộc các loại anđehit no,

CH2=CH-CH=O thuộc một số loại anđehit ko no,

C6H5-CH=O thuộc nhiều loại anđehit thơm,

CH2-CO-CH3 thuộc một số loại xeton no,

CH3-CO-C6H5 thuộc nhiều loại xeton thơm,...

IV. Phương pháp gọi thương hiệu Andehit

a) Tên gắng thế

- Tên sửa chữa = thương hiệu hiđrocacbon tương ứng + al

b) Tên thường

- Tên hay = Anđehit + tên axit tương ứng

Tên axit (thay hậu tố "ic" bởi "anđehit")

* Chú ý: Dung dịch HCHO 37% → 40% hotline là: Fomalin xuất xắc fomon.

V. đặc điểm hóa học của Andehit

Tính hóa học hóa học đặc thù nhất của Andehit chính là tác dụng với Cu(OH)2 ở ánh sáng cao ( phản bội ứng này dùng để nhận biết Andehit ) trong khi còn chức năng với H2,Hn3....

a) Andehit tác dụng với hiđro (andehit + H2)

R(CHO)x + xH2 R(CH2OH)x

* Chú ý: Trong phản bội ứng của anđehit với H2: Nếu nơi bắt đầu R có những liên kết pi thì H2 cộng vào cả các liên kết pi đó. Phản ứng với H2 chứng tỏ anđehit bao gồm tính oxi hóa.

b) Andehit chức năng với AgNO3/NH3 (gọi là làm phản ứng tráng bạc)

R(CHO)x + 2xAgNO3 + 3xNH3 + xH2O → R(COONH4)x + xNH4NO3 + 2xAg

- bội phản ứng minh chứng anđehit tất cả tính khử và được dùng để nhận biết anđehit.

- riêng HCHO bao gồm phản ứng:

HCHO + 4AgNO3 + 6NH3 + 2H2O → (NH4)2CO3 + 4NH4NO3 + 4Ag

* Chú ý: Phản ứng tổng thể ở trên vận dụng với anđehit không có nối bố nằm đầu mạch. Nếu gồm nối ba nằm ở vị trí đầu mạch thì H của C nối ba cũng bị thay thế bởi Ag.

- Các điểm sáng của bội nghịch ứng tráng gương của andehit:

+ nếu nAg = 2nanđehit → anđehit thuộc loại đối kháng chức và chưa hẳn HCHO.

+ trường hợp nAg = 4nanđehit → anđehit kia thuộc một số loại 2 chức hoặc HCHO.

+ ví như nAg > 2nhỗn hợp các anđehit đối chọi chức thì hỗn hợp đó bao gồm HCHO.

+ Số nhóm mang lại = nAg/2nanđehit (nếu trong hỗn hợp không tồn tại HCHO).

- một trong những loại chất khác cũng có chức năng tham gia làm phản ứng tráng gương gồm:

+ HCOOH với muối hoặc este của nó: HCOONa, HCOONH4, (HCOO)nR. Những chất HCHO, HCOOH, HCOONH4 khi phản ứng chỉ tạo thành các chất vô cơ.

+ các tạp chức có chứa đội chức CHO: glucozơ, fructozơ, mantozơ…

c) Andehit có phản ứng thoái hóa (andehit + O2)

* Oxi hóa trả toàn

CxHyOz + (x + y/4 - z/2)O2 → xCO2 + y/2H2O

- nếu như đốt cháy anđehit cơ mà nCO2 = nH2O thì anđehit thuộc các loại no, solo chức, mạch hở.

CnH2n+1CHO → (n + 1)CO2 + (n + 1)H2O

* phản bội ứng oxi hóa không trả toàn

R(CHO)x + x/2O2 R(COOH)x

- Đối với vấn đề oxi hóa anđehit thành axit cần chú ý định lao lý bảo toàn khối lượng trong quy trình giải.

d) Phản ứng cùng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ cao (andehit + Cu(OH)2)

R(CHO)x + 2xCu(OH)2↓ xanh → R(COOH)x + xCu2O↓ đỏ gạch + 2xH2O

→ Phản ứng này được dùng làm nhận biết Andehit.

* Chú ý: Phản ứng với Cu(OH)2 thường được triển khai trong môi trường xung quanh kiềm nên rất có thể viết phản ứng dưới dạng:

R(CHO)x + 2xCu(OH)2 + xNaOH → R(COONa)x + xCu2O + 3xH2O

HCOOH, HCOOR, HCOOM, glucozơ, fructozơ, mantozơ cũng có thể có phản ứng này.

e) Phản ứng với hỗn hợp Br2 (andehit + Br2)

R(CHO)x + xBr2 + xH2O → R(COOH)x + 2xHBr

- nếu như anđehit còn tồn tại liên kết pi ở cội hiđrocacbon thì xẩy ra đồng thời bội nghịch ứng cùng Br2 vào links pi đó.

VI. đặc điểm vật lý của Andehit

- đặc thù vật lý của Andehit kia là những Andehit đều là hóa học lỏng. Chỉ gồm HCHO, CH3CHO là hóa học khí.

Andehit có ánh sáng sôi thấp rộng Ancol có khối lượng phân tử tương đương nhưng cao hơn nữa so với hidrocacbon bao gồm cùng số nguyên tử C vào phân tử.

VII. Bí quyết Điều chế Andehit

a) oxi hóa ancol bậc I

R(CH2OH)x + xCuO → R(CHO)x + xCu + xH2­O

b) Điều chế qua ancol không bền

- cùng H2O vào C2H2:

C2H2 + H2O → CH­3CHO

- Thủy phân este của ancol không bền phù hợp (andehit + NaOH)

CH3COOCH=CH2 + NaOH → CH3COONa + CH3­CHO

- Thủy phân dẫn xuất 1,1-đihalogen:

CH3-CHCl2 + 2NaOH → CH3CHO + 2NaCl + H2O

c) một vài phản ứng quánh biệt

2CH3OH + O2 → 2HCHO + 2H2O

CH4 + O2 → HCHO + H2O

2CH2=CH2 + O2 2CH3CHO

VIII. Cách phân biệt Andehit

- sinh sản kết tủa sáng bóng với AgNO3/NH3.

- tạo nên kết tủa đỏ gạch men với Cu(OH)2 ở nhiệt độ cao.

- làm mất đi màu dung dịch nước Brom.

(Riêng HCHO bội nghịch ứng với dung dịch Brom có khí CO2 thoát ra).

IX. Ứng dụng của Andehit

- Fomandehit được sử dụng chủ yếu ớt để phân phối poliphenolfomandehit (làm hóa học dẻo), sử dụng trong tổng đúng theo phẩm nhuộm, dược phẩm.

- hỗn hợp 37 - 40% của fomandehit trong nước gọi là fomon xuất xắc fomalin dùng để ngâm xác hễ vật, thuộc da, tẩy uế, diệt trùng...

- Axetandehit được dùng chủ yếu đuối để chế tạo axit axetic.

X. Xeton là gì? danh pháp cùng câu thức kết cấu của xeton

- Xeton là hợp hóa học hữu cơ mà phân tử bao gồm nhóm chức -C(=O)- links trực tiếp cùng với 2 nguyên tử C.

- Công thức kết cấu của xeton:

*

- cách làm tổng quát của xeton đối kháng chức có dạng: R1-CO-R2

Ví dụ: CH3-CO-CH3 dimetyl xeton (axeton)

CH3-CO-C6H5 metyl phenyl xeton (axelophenon)

CH3-CO-CH=CH2 metyl vinyl xeton

XI. Phương pháp gọi thương hiệu Xeton

a) Tên cố thế

- Tên thay thế = tên hidrocacbon + số chỉ địa chỉ C trong nhóm teo + on

b) Tên cội - chức

- Tên nơi bắt đầu chức = Tên nơi bắt đầu R1 , R2 + xeton

Ví dụ: CH3-CO-CH3 dimetyl xeton (axeton)

CH3-CO-C6H5 metyl phenyl xeton (axelophenon)

XII. đặc thù hóa học của Xeton

a) Phản ứng với H2/Ni, t0 tạo ancol bậc II: (Xeton + H2)

R1-CO-R2 + H2 → R1-CHOH-R2 + H2

- Xeton không tồn tại phản ứng tráng gương, không phản ứng cùng với Cu(OH)2 ở ánh sáng cao, không làm mất đi màu hỗn hợp Brom như anđehit.

b) Phản ứng thế ở gốc hidrocacbon vị trí kề bên nhóm CO: (Xeton + Br2)

CH3COCH3 + Br2 → CH3COCH2Br + HBr (có CH3COOH)

XIII.Cách Điều chế Xeton

- cho ancol bậc II + CuO đun nóng:

RCHOHR’ + CuO → RCOR’ + Cu + H2O

+ CuO → CH3-CO-CH3 + H2O + Cu

- Điều chế con gián tiếp qua ancol ko bền:

CH3COOC(CH3) = CH2 + NaOH → CH3COONa + CH3COCH3

- thoái hóa cumen (C6H5CH(CH3)2) để cung cấp axeton.

XIV. Ứng dụng của Xeton

- Axeton được dùng làm dung môi trong sản xuất những hóa chất.

- Axeton còn là chất đầu để tổng hợp nhiều chất hữu cơ đặc trưng khác.

XV. Bài bác tập Andehit - Xeton

Bài 1 trang 203 SGK Hóa 11: Thế làm sao là anđehit? Viết công thức cấu tạo của các anđehit gồm công thức phân tử C4H8O và hotline tên chúng.

* lời giải bài 1 trang 203 SGK Hóa 11:

- Trong bí quyết phân tử C4H8O phải tất cả nhóm chức andehit -CH=O, đội chức này links trực tiếp cùng với nguyên tử cacbon(1) hoặc nguyên tử hiđro.

- CTCT của anđehit tất cả công thức phân tử C4H8O là:

CH3-CH2-CH2-CHO : Butanal

hoặc : 2 - metylpropanal

Bài 3 trang 203 SGK Hóa 11: Hoàn thành dãy đưa hóa sau bằng các phương trình hóa hoc:

Metan → metyl clorua → metanol → metanal → axit fomic

* giải mã bài 3 trang 203 SGK Hóa 11:

- Phương trình chất hóa học của dãy gửi hóa:

CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl

CH3Cl + NaOH → CH3OH + NaCl

CH3OH + CuO → HCHO + Cu + H2O

2HCHO + O2 → 2HCOOH

Bài 4 trang 203 SGK Hóa 11: Cho 1,0 ml dung dịch fomanđehit 5% và 1,0 ml dung dịch NaOH 10,0% vào ống nghiệm, sau đó thêm tiếp từng giọt dung dịch CuSO4và nhấp lên xuống đều cho đến khi xuất hiện thêm kết tuả. Đun nóng phần hỗn hợp phía trên, thấy tất cả kết tủa red color gạch của Cu2O. Phân tích và lý giải hiện tượng thí nghiệm và viết phương trình hóa học.

* Lời giải Bài 4 trang 203 SGK Hóa 11:

- Khi nhỏ dung dịch CuSO4 vào thì có kết tủa xanh xuất hiện:

2NaOH + CuSO4 → Cu(OH)2↓ + Na2SO4

- Khi đun cho nóng phần trên ống thử trên ngọn lửa đèn động thì tất cả kết tủa đỏ gạch xuất hiện:

HCHO + 4Cu(OH)2 + 2NaOH → Na2CO3 + 2 Cu2O↓đỏ gạch + 6H2O

Bài 5 trang 203 SGK Hóa 11: Cho 50,0 gam dung dịch anđehit axetic công dụng với hỗn hợp AgNO3 trong NH3 (đủ) chiếm được 21,6 gam Ag kết tủa. Tính nồng trang bị % của anđehit axetic vào dung dịch vẫn dùng.

* Lời giải Bài 5 trang 203 SGK Hóa 11:

- Phương trình làm phản ứng

CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 → CH3COONH4 + 2Ag↓ + 2NH4NO3

- Theo bài xích ra, ta có: nAg = m/M = 21,6/108 = 0,2 (mol).

- Theo PTPƯ ta có: nCH3CHO = ½nAg = ½.0,2 = 0,1 (mol).

⇒ C%CH3CHO = % = 8,8%

Bài 7 trang 203 SGK Hóa 11: Cho 8,0 gam hỗn hợp hai anđehit kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng của anđehit no, solo chức, mạch hở tác dụng với bạc tình nitrat trong hỗn hợp ammoniac (lấy dư) nhận được 32,4 gam bội bạc kết tủa. Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo và call tên những anđehit.

*Lời giải bài bác 7 trang 203 SGK Hóa 11:

- Gọi công thức chung của anđehit là: (n≥0)

+ 2AgNO3 + 3NH3 → + 2Ag + 2NH4NO3

- Theo bài ra, ta có: nAg = 32,4/108 = 0,3 (mol).

- Theo PTPƯ, ta có:

⇒ khối lượng trung bình của andehit:

(vậy n=1 cùng n = 2)

⇒ 2 anđehit tiếp nối nhau là : CH3CHO (etanal) với C2H5CHO (etanal)

Bài 8 trang 204 SGK Hóa 11: Oxi hóa không trọn vẹn etilen (có xúc tác) nhằm điều chế anđehit axetic thu được hỗn hợp X. Dẫn 2,24 lít khí X (quy về đktc) vào một trong những lượng dư dung dịch bội nghĩa nitrat vào NH3 đến lúc phản ứng hoàn toàn thấy bao gồm 16,2 gam tệ bạc kết tủa.

a. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

b. Tính công suất của quá trình oxi hóa etilen.

* giải mã bài 8 trang 204 SGK Hóa 11:

- Phương trình phản bội ứng:

2CH2=CH2 + O2 → 2CH3CHO (1)

- tất cả hổn hợp X gồm: CH2=CH2 và CH3CHO

CH3CHO + H2O + 2AgNO3 + 3NH3 → CH3COONH4 + 2Ag↓ + 2NH4NO3 (2)

- Theo bài xích ra, ta có: và

- Theo PTPƯ (2): nCH3CHO = (1/2)nAg = (1/2).0,15 = 0,075 (mol).

⇒ nCH2=CH2 (pư) = nCH3CHO = 0,075 (mol).

⇒ nCH2=CH2 (trong X) = nX - nCH3CHO = 0,1 - 0,075 = 0,025 (mol).

⇒ hiệu suất của làm phản ứng: % = 75%

Bài 9 trang 204 SGK Hóa 11: Hợp chất X no, mạch hở tất cả phần trăm cân nặng C cùng H lần lượt bằng 66,67% cùng 11,11% còn lại là O. Tỉ số hơi của X đối với oxi bằng 2,25

a. Tìm phương pháp phân tử của X

b. X không tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 nhưng khi công dụng với hidro hiện ra X1. X1 chức năng được với natri hóa giải hidro. Viết công thức cấu trúc va call tên của hợp hóa học X?

* giải mã bài 9 trang 204 SGK Hóa 11:

a) Theo bài ra, ta có: %O = 100% - %C - %H = 100% - 66,67% - 11,11% = 22,22%

- khía cạnh khác: dx/O2 = (Mx/32) = 2,25 ⇒ MX = 2,25.32 = 72 (g).

Xem thêm: Tuyên Bố Thế Giới Về Sự Sống Còn, Quyền Được Bảo Vệ Và Phát Triển Của Trẻ Em

- Gọi phương pháp phân tử của X là CxHyOz

- Ta có tỉ số:

⇒ Công thức đơn giản và dễ dàng nhất của X là C4H8O

- Gọi phương pháp phân tử của X là (C4H8O)n

⇒ MX = (4.12 + 8 + 16)n = 72n = 72 ⇒ n = 1

⇒ bí quyết phân tử của X là C4H8O

b) X không tác dụng được với hỗn hợp AgNO3 trong NH3, khi tính năng với hiđro hình thành X1, X1 tác dụng natri hóa giải hiđro ⇒ X là xeton

- CTCT và tên thường gọi của X là: : Etyl metyl xeton

Tính chất hóa học của Andehit - Xeton. Công thức cấu tạo và bài xích tập được đăng trong chuyên mục giải hóa 11 được soạn theo SGK hóa lớp 11 new nhất. Được phía dẫn soạn bởi các thầy cô giáo dạy giỏi tư vấn, giả dụ thấy hay hãy share và bình luận để nhiều bạn khác học hành cùng.