Axit sunfuric H2SO4 là 1 trong axit mạnh, được áp dụng và áp dụng nhiều trong thực tiễn đời sống, đây cũng là trong số những axit đặc biệt quan trọng trong công tác học của những em.

Bạn đang xem: Tính chất hóa học của axit sunfuric loãng


Vậy axit sunfuric H2SO4 tất cả những tính chất hoá học và đặc thù vật lý nào? Axit sunfuric đặc tất cả tính chât hóa học gì khác axit sunfuric loãng? chúng ta hãy thuộc tìm hiểu cụ thể qua nội dung bài viết dưới đây.

* Trong bài xích này những em nên nắm vững đặc thù hoá học sau của axit sunfuric

Tác dụng với sắt kẽm kim loại (trước Hyđro)Tác dụng với oxit bazơTác dụng với bazơTác dụng với phi kimTác dụng với hóa học khử (Fe, FeSO4,...)

Về chi tiết tính hóa học hoá học của axit sunfuric H2SO4 những em tham khảo nội dung bài viết dưới đây

I. Tính chất vật lý của axit sunfuric H2SO4

- Axit sunfuric H2SO4 là chất lỏng, sánh như dầu, nặng nề gấp 2 lần nước, khó cất cánh hơi với tan vô hạn vào nước.

 - Axit sunfuric H2SO4 đặc hút nước mạnh khỏe và tỏa những nhiệt nên khi pha loãng nên cho thư thả axit sệt vào nước. Nếu làm trái lại sẽ làm cho nước sôi bất ngờ đột ngột bắn ra phía bên ngoài kèm theo các giọt axit làm phỏng da hoặc cháy quần áo.

*
Cấu sản xuất phân tử của axit sunfuric H2SO4

II. đặc thù hoá học của axit sunfuric H2SO4

1. Axit sunfuric loãng (H2SO4 loãng)

* H2SO4 loãng là 1 trong những axit mạnh, có vừa đủ các đặc điểm hóa học thông thường của axit:

a) Axit sunfuric loãng làm cho quỳ tím chuyển thành màu sắc đỏ.

b) Axit sunfuric lãng công dụng với kim loại đứng trước H (trừ Pb) → muối sunfat (trong đó sắt kẽm kim loại có hóa trị thấp) + H2↑

- PTPƯ: H2SO4 loãng + Kim loại → muối bột + H2↑

 Ví dụ:  sắt + H2SO4 → FeSO4 + H2↑

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2↑

* lưu giữ ý:

nH2 = nH2SO4mmuối = mkim loại + mH2SO4 - mH2 = mkim loại + 96nH2

c) Axit sunfuric loãng tác dụng với oxit bazơ → muối (trong đó kim loại giữ nguyên hóa trị) + H2O

- PTPƯ: H2SO4 loãng + Oxit bazo → muối + H2O

 Ví dụ: FeO + H2SO4 → FeSO4 + H2O

MgO + H2SO4 → MgSO4 + H2O

* lưu ý:

nH2SO4 = nH2O = nO (trong oxit)mmuối = moxit + mH2SO4 - mH2O = moxit + 98nH2SO4 - 18nH2O = moxit + 80nH2SO4 = moxit + 80n(O vào oxit)

d) Axit sunfuric loãng chức năng với bazơ → muối + H2O

- PTPƯ: H2SO4 loãng + Bazo → muối + H2O

 Ví dụ: H2SO4 + NaOH → NaHSO4 + H2O

H2SO4­ + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O

- bội nghịch ứng của H­2­SO4 với Ba(OH)2 hoặc bazơ kết tủa chỉ tạo thành thành muối sunfat.

 Ví dụ: Cu(OH)2 + H2SO4 → CuSO4↓ + 2H2O

Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2H2O

e) Axit sunfuric loãng chức năng với muối → muối bắt đầu (trong đó kim loại giữ nguyên hóa trị) + axit mới

- PTPƯ: H2SO4 loãng + Muối → Muối mới + Axit mới

 Ví dụ: Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + H2O + CO2

H2SO4 + 2KHCO3 → K2SO4 + 2H2O + 2CO2

* giữ ý: Thường dùng phương thức tăng giảm trọng lượng khi giải bài bác tập về phản ứng của axit sunfuric cùng với muối.

2. Axit sunfuric sệt (H2SO4 đặc)

* Số thoái hóa của mà lưu huỳnh (S) rất có thể có là: -2 ; 0 ; +4 ; +6. Trong H2SO4 thì S gồm mức oxi hóa +6 cao nhất nên → H2SO4 đặc tất cả tính axit mạnh, oxi hóa khỏe mạnh và bao gồm tính háo nước.

a) Axit sunfuric đặc công dụng với kim loại

- Thí nghiệm: đến mảnh Cu vào ống nghiệm cất H2SO4 đặc 

- hiện tại tượng: dung di chuyển sang màu xanh và khí bay ra nặng mùi sốc.

- Phương trình hóa học:

2H2SO4 + Cu → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

- H2SO4 đặc, nóng công dụng với các kim loại khác

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2↑ + 6H2O

5H2SO4 + 4Zn → 4ZnSO4 + H2S↑ + 4H2O

* lưu ý: 

 - trong số bài tập vận dụng, kim loại chức năng với axit sunfuric sệt thường chạm chán nhất là tạo nên khí SO2, khi giải thường vận dụng bảo toàn e cùng bảo toàn nguyên tố:

ne = nkim loại.(hóa trị)kim loại = 2nSO2nH2SO4 phản ứng = 2nSO2mmuối = mkim loại + 96nSO2

 - H2SO4 đặc nguội thụ động (không làm phản ứng) cùng với Al, Fe cùng Cr.

 - H2SO4 đặc bội nghịch ứng được với hầu hết các sắt kẽm kim loại (trừ Au cùng Pt) → muối (trong đó sắt kẽm kim loại có hóa trị cao) + H2O + SO2↑ (S, H2S).

 - thành phầm khử của S+6 tùy ở trong vào độ mạnh của kim loại: sắt kẽm kim loại có tính khử càng to gan lớn mật thì S+6 bị khử xuống tới mức oxi hóa càng thấp.

b) Axit sunfuric đặc tác dụng với phi kim → oxit phi kim + H2O + SO2↑

- PTPƯ: H2SO4 đặc + Phi kim → Oxit phi kim + H2O + SO2↑

S + 2H2SO4 3SO2↑ + 2H2O

C + 2H2SO4 CO2 + 2H2O + 2SO2↑

2P + 5H2SO4 → 2H3PO4 + 5SO2↑ + 2H2O

c) Axit sunfuric đặc công dụng với những chất khử khác

- PTPƯ: H2SO4 đặc + hóa học khử (FeO, FeSO4) → Muối + H2O + SO2↑

2H2SO4 + 2FeSO4 → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 2H2O

2FeO + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 4H2O 

d) Tính háo nước của axit sunfuric

- Thí nghiệm: mang đến H2SO4 đặc vào cốc đựng đường

- Hiện tượng: Đường đưa sang màu đen và sôi trào

- Phương trình hóa học:

C12H22O11 + H2SO4 → 12C + H2SO4 .11H2O

III. Bài bác tập về Axit sunfuric H2SO4

Bài 1 trang 143 sgk hoá 10: Một thích hợp chất gồm thành phần theo trọng lượng 35,96% S; 62,92 %O cùng 1,12 %H. Thích hợp chất này có công thức hóa học là:

A. H2SO3. B. H2SO4. C. H2S2O7. D. H2S2O8.

* giải thuật bài 1 trang 143 sgk hoá 10:

 Ta gọi công thức của hợp chất là: HxSyOz

 ⇒ M = (x + 32y + 16z)

 Theo bài xích ra ta có:

 

*
(1)

*
(2)

*
(3)

 Từ (1) và (2) ⇒ x:y = 1:1 = 2:2 (*)

 Từ (2) cùng (3) ⇒ y:z = 2:7 (**)

Vậy từ (*) và (**) ⇒ x:y:z = 2:2:7

⇒ CT: H2S2O7

Kết luận: Đáp án đúng là C

Bài 3 trang 143 SGK Hóa 10: Có 4 lọ, từng lọ đựng một hỗn hợp không màu: NaCl, HCl, Na2SO4, Ba(NO3)2. Hãy nhận ra dung dịch đựng trong mỗi lọ bằng phương thức hóa học. Viết những phương trình hóa học xảy ra, nếu có.

* giải mã bài 3 trang 143 SGK Hóa 10:

- cho dung dịch BaCl2 vào 4 mẫu mã thử cất 4 dung dịch trên, dung dịch trong chủng loại thửu nào mang lại kết tủa white là Na2SO4

 BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4 + 2NaCl

- mang đến dung dịch AgNO3 vào 3 mẫu thử còn lại, hỗn hợp trong mẫu không cho kết tủa là Ba(NO3)2, còn 2 mẫu thử còn sót lại cho kết tủa là HCl với NaCl.

 HCl + AgNO3 → AgCl↓ + HNO3

 NaCl + AgNO3 → AgCl↓ + NaNO3

- Để tách biệt dung dịch HCl cùng NaCl, mang lại quỳ tím vào 2 dung dịch, dung dịch rời màu quỳ tím lịch sự đỏ là HCl, dung dịch không làm thay đổi màu sắc quỳ tím là NaCl.

Bài 4 trang 143 SGK Hóa 10: a) Axit sunfuric đặc được sử dụng làm khô phần nhiều khí ẩm, hãy chỉ ra một thí dụ. Bao gồm khí độ ẩm không được làm khô bằng axit sunfuric đặc, hãy chỉ ra một thí dụ. Bởi vì sao?

b) Axit sunfric đặc rất có thể biến nhiều hợp chất hữu cơ thành than được gọi là sự hóa than. Dẫn ra phần đa thí dụ về việc hóa than của glocozơ, saccarozơ.

c) Sự làm cho khô với sự hóa than khác biệt như chũm nào?

* Lời giải Bài 4 trang 143 SGK Hóa 10:

a) Axit sunfuric đặc được dùng làm khô các khí ẩm. Thí dụ làm khô khí CO2, không làm khô được khí H2S, H2, ...(do gồm tính khử).

 H2SO4 đặc + H2 → SO2 + 2H2O

 H2SO4 đặc + 3H2S → 4S + 4H2O

b) Axit sunfuric đặc hoàn toàn có thể biến nhiều hợp hóa học hữu cơ thành than:

C6H12O6 → 6C + 6H2O

C12H22O11 → 12C + 11H2O

c) Sự có tác dụng khô: chất được gia công khô không rứa đổi.

- Sự hóa than: chất tiếp xúc cùng với H2SO4 đặc trở thành chất khác trong những số đó có cacbon.

Bài 5 trang 143 sgk hóa 10: a) Trong hòa hợp nào axit sunfuric gồm nhưng đặc điểm hóa học bình thường của một axit ? Đó là những đặc thù nào? Dẫn ra đông đảo phương trình làm phản ứng để minh họa.

b) vào trường hợp nào axit sunfuric bao gồm những tính chất hóa học đặc trưng? Đó là những tính chất nào? Dẫn ra số đông phương trình làm phản ứng để minh họa.

* giải mã bài 5 trang 143 sgk hóa 10:

a) dung dịch axit sunfuric loãng bao gồm những đặc điểm chung của axit, kia là:

- Đổi màu sắc quỳ tím thành đỏ.

- chức năng với kim loại giải phóng hiđro.

fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

- chức năng với oxit bazơ và bazơ

Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2H2O

- công dụng với nhiều muối

BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 +2HCl

b) đặc điểm hóa học đặc trưng của axit sunfuric quánh là tính oxi hóa mạnh mẽ và tính háo nước.

- đặc điểm oxi hóa mạnh

2H2SO4 + Cu → CuSO4 + SO2 + 2H2O

2H2SO4 + S → 3SO2 + 2H2O

2H2SO4 + 2KBr → Br2 + SO2 + 2H2O + K2SO4

- Tính háo nước và tính chất oxi hóa: Axit sunfuric đặc hấp thụ mạnh bạo nước. Axit sunfuric sệt chiếm những nguyên tử H cùng O là phần đông nguyên tố thành phần của những hợp chất gluxit giải phóng cacbon với nước.

C12H22O11 → 12C + 11H2O.

- Nếu nhằm H2SO4 đặc xúc tiếp với da sẽ ảnh hưởng bỏng rất nặng, vì vậy khi áp dụng axit sunfuric phải rất là thận trọng.

Xem thêm: Mốc Để Tính Trước Và Sau Công Nguyên, Trước Và Sau Công Nguyên Là Gì

Bài 6 trang 143 sgk hoá 10: Có 100ml dung dịch H2SO4 98%, khối lượng riêng là 1,84 g/ml. Tín đồ ta muốn pha loãng thể tích H2SO4 trên thành dung dịch H2SO4 20%.