toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Câu 14. Trong số các công thức hóa học tập sau: O2, N2, Al, Al2O3, H2, AlCl3, H2O, p. Số đơn chất làA. 4 B. 3 C. 5 D. 6


*

a) Nêu qui tắc về hóa trị.

Bạn đang xem: Tính hoá trị của al trong hợp chất al2o3

b) Tính hóa trị của những nguyên tố trong những hợp hóa học sau:

+ Na2O, CaO, SO3, P2O5, Al2O3, CO2, Cl2O7. Biết O(II).

+ KNO3, Ca(NO3)2, Al(NO3)3. Biết (NO3) bao gồm hóa trị I.

+ Ag2SO4, MgSO4, Fe2(SO4)3. Biết (SO4) tất cả hóa trị II.

c) Lập CTHH và tính phân tử khối rồi suy ra cân nặng mol phân tử của không ít hợp chất sau biết:

Ag(I) và (NO3)(I) Zn(II) cùng (SO4)(II) Al(III) và (PO4)(III)

Na(I) và (CO3)(II) Ba(II) cùng (PO4)(III) Fe(III) cùng (SO4)(II)

Pb(II) với S(II) Mg(II) với Cl(I) (NH4)(I) cùng (SiO3)(II)


Lớp 8 chất hóa học Ôn tập học kỳ II
3
0
Gửi hủy

a) quy tắc về hóa trị: Trong bí quyết háo học,tích của chỉ số cùng hóa trị của nhân tố này bằng tích của chỉ số và hóa trị của yếu tố kia.

 


Đúng 2

comment (0)

b) 

a II

Na2O

2.a=1. II

(Rightarrow)(a=dfrac1.II2=I)

Vậy Na bao gồm hóa trị I


Đúng 2
phản hồi (1)

a) phép tắc về hóa trị: Trong công thức háo học,tích của chỉ số với hóa trị của nhân tố này bằng tích của chỉ số với hóa trị của nhân tố kia.


Đúng 0
phản hồi (0)

Điện Hóa trị của k, Ca, Al vào KCl , CAO, Al2O3 thứu tự là


Lớp 10 chất hóa học
1
0
Gửi diệt

K: 1+, Ca: 2+, Al: 3+

CaO: Ca: 2+, O: 2-

Al2O3: Al: 3+, O: 2-

 

 


Đúng 2

bình luận (0)

 

Câu 1. cho các chất bao gồm công thức hóa học sau: O2, Al2O3, N2, Al, H2O, MgO. Số 1-1 chất là

A. 2.

CTHH 

C. 4.

Câu 2. vào nguyên tử, hồ hết hạt sở hữu điện là

A. Electron, nơtron.

C. Electron, proton, nơtron.

Câu 3. cho phản ứng: fe cháy trong oxi tạo ra oxit sắt từ. Chất tham gia bội nghịch ứng là

A. sắt.

C. oxi.

Câu 4. trong những hiện tượng sau, hiện tượng lạ nào là hiện tượng hóa học?

A. Cô cạn hỗn hợp muối ăn.

C. Nước hoa bay hơi.

Câu 5. Tỉ khối của khí SO2 so với khí H2 là

A. 32.

C. 64.

Câu 6. Có PTHH: 4Na + O2 → 2Na2O. Tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử trong phương trình chất hóa học là

 

A. 1 : 2: 1.

C. 2: 2 :2.


Lớp 8 chất hóa học
2
0
Gửi bỏ

hơi nhiều


Đúng 1

phản hồi (0)

Câu 1 : B 3

Câu 2 : D Electroron , proton

Câu 3 : D sắt cùng oxi

Câu 4 : B sắt nhằm lâu bên cạnh không khí bị gỉ 

Câu 5 : A 32

Câu 6 : D 4 : 1 : 2

 Chúc bàn sinh hoạt tốt


Đúng 0
bình luận (0)

Công thức tổng thể của hợp chất hai nguyên tố: AxBy, call a là hóa trị của yếu tố A, b là hóa trị của thành phần B. Em hãy ngừng bảng sau: 

a.x 

b.y 

Al2O3 ( Al: III) 

III.2 

II.3 

CH4 (C: IV) 

IV.1 

I.4 

P2O5 (P: V) 

V.2 

II.5 

 

 

 

 

 

 

 

Từ xong bảng những em hãy cho biết tích a.x cùng b.y sinh sống mỗi cách làm có đều nhau không? 

Tính hóa trị của yếu tắc Fe, K, C, N trong số hợp chất sau: Fe2O3, KCl, CO2 

NH3? 

5. Lập CTHH của hợp hóa học tạo bởi: 

a/ Na và O b/ Al và nhóm =SO4 

c/ Ca cùng nhóm -NO3 d/ C(IV) và H

 


Lớp 8 Hóa học bài bác 10: Hóa trị
2
0
Gửi bỏ

Bài 4:

Tích a.x=b.y

Fe có hóa trị III

K mang hóa trị I

C sở hữu hóa trị IV

N với hóa trị III

Bài 5:

a) Na2O

b) Al2(SO4)3

c) Ca(NO3)2

d) CH4


Đúng 0

comment (0)

5. Mik làm cấp tốc nhé:

a. Na2O

b. Al2(SO4)3

c. Ca(NO3)2

d. CH4

(Cách có tác dụng ở bài 10 tr 35 sách GK lớp 8)


Đúng 0
phản hồi (0)

Trong quy trình điện phân rét chảy A l 2 O 3 để phân phối Al, criolit (3NaF, A l F 3 ) có tác dụng

(1) Tạo các thành phần hỗn hợp dẫn điện giỏi hơn

(2) Hạ ánh nắng mặt trời nóng tung A l 2 O 3

(3) giảm bớt Al xuất hiện bị oxi hóa vì không khí

Số chức năng đúng là 

A. 0. 

B. 1. 

C. 2. 

D. 3. 


Lớp 12 hóa học
1
0
Gửi hủy
Đúng 0

phản hồi (0)

Nhóm phương pháp hóa học tập nào dưới đây viết đúng:A: CO2, Al2O3, Fe3(SO4)2B: CO2, Al2O3, CaNO3C: CO2 , AlCl3 , BaClD: CO2 , Al(OH)3 , BaSO4


Lớp 9 chất hóa học Chương I. Những loại hợp hóa học vô cơ
1
0
Gửi hủy

A.Sai CTHH Fe3(SO4)2 → Fe2(SO4)3 (dấu → là sửa nhé)

B. Không nên CTHH CaNO3 → Ca(NO3)2 

C.Sai CTHH BaCl → BaCl2

D. Đúng


Đúng 1

phản hồi (0)

Trong số các công thức chất hóa học sau: O2, N2, Al, Al2O3, H2, AlCl3, H2O, p. Số đơn chất là

A. 4.

B. 3.

C. 5.

Xem thêm: Lý Thuyết Toán 10 Mệnh Đề Và Các Dạng Mệnh Đề Thường Gặp, Giải Bài 1: Mệnh Đề

D. 6.


Lớp 8 Hóa học bình chọn 1 máu
3
0
Gửi hủy

C


Đúng 2

phản hồi (0)

C


Đúng 0
comment (0)

Gồm: O2, N2, Al, H2, P


Đúng 1
phản hồi (0)

Câu 3: Oxit Al2O3 có bazơ tương xứng là:A / Al(OH)3 C / Al3(OH) B / Al(OH)2 D / AlOH3


Lớp 8 chất hóa học
1
0
Gửi hủy

Đáp án A. Al(OH)3

Al2O3 : Al tất cả hóa trị III

Nhóm OH tất cả hóa trị I

Theo nguyên tắc hóa trị, ta có CTHH của bazo tương ứng là Al(OH)3


Đúng 1

bình luận (0)

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
khansar.net