tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

Trong không gian Oxyz, mang đến hai điểm A ( 1 ; 3 - 5 ) , B ( - 3 ; 1 ; - 1 ) . Tìm kiếm toạ độ giữa trung tâm G của tam giác OAB

*

*

*

*


Trong mp Oxy cho tam giác ABC gồm A(-1;1) B(1;3) và trọng tâm G(-2; -2/3). Kiếm tìm M trên Oy làm sao để cho tam giác MBC vuông trên M


Cho A(1;3) ; B( -2;4) ; C( -4;-2)

Tìm tọa độ 

a) giữa trung tâm G của tam giác ABC

b) Trực trọng điểm H của tam giác ABC.

Bạn đang xem: Toạ độ trọng tâm g của tam giác


BÀI 6: trong mp Oxy cho các điểm A( 3;3) , B (-2;4) C (1;5)

a) tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC.b) điện thoại tư vấn M là trung điểm AC . Tra cứu E để ABEM là hình bình hành 

 c) tìm điểm K thuộc con đường thẳng y x = − 2 1 làm sao để cho tam giác ACK cân nặng tại K. Tính diện tích s tam giác ACMhuhuhhh góp em cùng với ạ , em cám ơnnn


a) điện thoại tư vấn G(xG;yG)

xG=(dfracX_A+X_B+X_C3=dfrac3-2+13)=(dfrac23)

yG=(dfracY_A+Y_B+Y_C3=dfrac3+4+53=4)

⇒G((dfrac23;4))


Trong mp với hệ toạ độ Oxy, cho ba điểm A(-3;1), B(0;1), C(1;3).

Gọi D,E,F theo thứ tự là chân con đường cao hạ từ bỏ đỉnh A,B,C của tam giác ABC xuống những cạnh BC,CA,AB. Tìm toạ độ tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC.

Xem thêm: Bộ 5 Đề Kiểm Tra Học Kì 2 Toán 6 Có Đáp Án Lớp 6 Năm 2021, Đề Thi Học Kì 2 Môn Toán Lớp 6 Có Đáp Án

Mọi ng giúp mình bài cụ thể nhá ko thí gợi hướng làm mấy ý. Mình cảm ơn 


Trên phương diện phẳng tọa độ Oxy đến hai điểm (Aleft(1;3 ight);Bleft(4;2 ight))

a) tìm tọa độ điểm D nằm trên trục Ox làm sao để cho DA = DB

b) Tính chu vi tam giác OAB

c) Tính diện tích tam giác OAB


Trong khía cạnh phẳng Oxy cho tam giác hầu như OAB tất cả cạnh bằng 2, AB tuy nhiên song với Ox, điểm A có hoành độ cùng tung độ dương

a) kiếm tìm tọa độ hai đỉnh A cùng B

b) tìm kiếm tọa độ trọng tâm G của tam giác OAB


O A B x y a b -b H a) bởi AB//Ox với tam giác OAB đều đề nghị điểm A đối xứng cùng với điểm B qua Ox.Suy ra: AB = 2 = 2b. đề nghị b = 1.Áp dụng định lý Pi-ta-go: (OH=sqrtAB^2-HA^2=sqrt2^2-1^2=sqrt3).Suy ra: (a=sqrt3Rightarrow x_A=sqrt3;y_B=-sqrt3).Vậy (Aleft(1;sqrt3 ight),Bleft(-1;-sqrt3 ight)).