$Delta _1:a_1x + b_1y + c_1 = 0$ tất cả VTPT (overrightarrow n_1 = left( a_1;b_1 ight));

$Delta _2:a_2x + b_2y + c_2 = 0$ có VTPT (overrightarrow n_2 = left( a_2;b_2 ight)).

Gọi (alpha ) là góc tạo vì chưng giữa hai tuyến đường thẳng $Delta _1$ với $Delta _2$.

Khi đó
Bạn đang xem: Toán 10 khoảng cách và góc

$cos alpha = left| cos left( overrightarrow n_1 ,overrightarrow n_2 ight) ight| = dfracleft = dfrac a_1.a_2 + b_1.b_2 ightsqrt a_1^2 + b_1^2 .sqrt a_2^2 + b_2^2 $


2. Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng

Khoảng biện pháp từ $M_0left( x_0;y_0 ight)$ mang lại đường trực tiếp $Delta :ax + by + c = 0$ được tính theo công thức


$dleft( M_0,Delta ight) = dfrac ax_0 + by_0 + c ightsqrt a^2 + b^2 $


Nhận xét. Cho hai đường thẳng $Delta _1:a_1x + b_1y + c_1 = 0$ cùng $Delta _2:a_2x + b_2y + c_2 = 0$ giảm nhau thì phương trình hai đường phân giác của góc sinh sản bởi hai tuyến đường thẳng bên trên là:


$dfraca_1x + b_1y + c_1sqrt a_1^2 + b_1^2 = pm dfraca_2x + b_2y + c_2sqrt a_2^2 + b_2^2 $


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*Xem thêm: Vẽ Tranh Truyện Cổ Tích Đơn Giản Nhất, Vẽ Truyện Cổ Tích Đơn Giản Nhất

vụ việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải cực nhọc hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp khansar.net


Cảm ơn chúng ta đã áp dụng khansar.net. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cấp điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?