Tài liệu tất cả 787 trang, nắm tắt lý thuyết, phân dạng và gợi ý giải các dạng toán, tuyển chọn chọn những bài tập trắc nghiệm với tự luận từ cơ phiên bản đến cải thiện các chuyên đề môn Toán lớp 11.

Bạn đang xem: Toán 11 lý thuyết

PHẦN I. ĐẠI SỐ – GIẢI TÍCH 11CHƯƠNG 1. Hàm số lượng giác – Phương trình lượng giác.1 bí quyết lượng giác phải nắm.2 Hàm con số giác.Dạng 2.1. Tra cứu tập khẳng định của hàm số lượng giác.Dạng 2.2. Tìm giá chỉ trị mập nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm con số giác.Dạng 2.3. Xét tính chẵn lẻ của hàm số lượng giác.3 Phương trình lượng giác.Dạng 3.1. Sử dụng thành thành thạo cung liên kết.Dạng 3.2. Ghép cung tương thích để vận dụng công thức tích thành tổng.Dạng 3.3. Hạ bậc khi chạm mặt bậc chẵn của sin và cos.Dạng 3.4. Khẳng định nhân tử chung để lấy về phương trình tích.4 Phương trình lượng giác mang lại bậc hai cùng bậc cao thuộc một các chất giác.5 Phương trình hàng đầu đối cùng với sin cùng cos.6 Phương trình lượng giác đẳng cấp và sang trọng (bậc 2, bậc 3, bậc 4).7 Phương trình lượng giác đối xứng.8 một số phương trình lượng giác khác.9 Phương trình lượng giác tất cả cách giải quánh biệt.10 bài xích tập ôn cuối chương I.

CHƯƠNG 2. Tổng hợp và xác suất.1 những quy tắc đếm cơ bản.Dạng 1.1. Bài toán áp dụng quy tắc cộng.Dạng 1.2. Bài xích toán sử dụng quy tắc nhân.Dạng 1.3. Bài bác toán áp dụng quy tắc bù trừ.2 hoán vị – Chỉnh đúng theo – Tổ hợp.Dạng 2.1. Giải phương trình, bất phương trình, hệ phương trình.Dạng 2.2. Các bài toán áp dụng hoán vị.Dạng 2.3. Những bài toán sử dụng chỉnh hợp.Dạng 2.4. Các bài toán thực hiện tổ hợp.3 Nhị thức Newton.Dạng 3.1. Tìm thông số hoặc số hạng thỏa mãn nhu cầu điều kiện cho trước.Dạng 3.2. Tìm thông số trong triển khai nhị thức Niu-tơn (a + b).Dạng 3.3. Chứng minh hoặc tính tổng.4 biến cố và xác suất của thay đổi cố.Dạng 4.1. Lựa chọn hoặc thu xếp đồ vật.Dạng 4.2. Chọn hoặc thu xếp người.Dạng 4.3. Lựa chọn hoặc thu xếp số.5 những quy tắc tính xác suất.6 bài bác tập ôn chương 2.

CHƯƠNG 3. Dãy số – cấp số cộng – cấp số nhân.1 phương thức quy nạp toán học.Dạng 1.1. Chứng tỏ mệnh đề P(n) đúng với đa số số thoải mái và tự nhiên n.2 dãy số.Dạng 2.1. Search số hạng của hàng số đến trước.Dạng 2.2. Xét tính tăng, bớt của hàng số.Dạng 2.3. Tính bị ngăn của dãy số.3 cấp số cộng.4 cấp số nhân.

CHƯƠNG 4. Giới hạn.1 số lượng giới hạn của hàng số.Dạng 1.1. Dùng định nghĩa minh chứng giới hạn.Dạng 1.2. Tính số lượng giới hạn dãy số dạng phân thức.Dạng 1.3. Tính số lượng giới hạn dãy số dạng phân thức đựng an.Dạng 1.4. Dãy số dạng lũy quá – mũ.Dạng 1.5. Giới hạn dãy số đựng căn thức.2 giới hạn hàm số.Dạng 2.1. Số lượng giới hạn của hàm số dạng vô định 0/0.Dạng 2.2. Số lượng giới hạn dạng vô định ∞/∞; ∞ − ∞; 0 · ∞.Dạng 2.3. Tính giới hạn hàm nhiều thức, hàm phân thức và giới hạn một bên.3 Hàm số liên tục.Dạng 3.1. Xét tính tiếp tục của hàm số trên một điểm.Dạng 3.2. Hàm số liên tiếp trên một tập hợp.Dạng 3.3. Dạng tìm kiếm tham số để hàm số liên tục – con gián đoạn.Dạng 3.4. Minh chứng phương trình có nghiệm.

CHƯƠNG 5. Đạo hàm.1 Định nghĩa và ý nghĩa sâu sắc của đạo hàm.Dạng 1.1. Tính đạo hàm của hàm số bởi định nghĩa.Dạng 1.2. Ý nghĩa của đạo hàm vào một số trong những bài toán.Dạng 1.3. Viết phương trình tiếp đường của đồ vật thị hàm số.Dạng 1.4. Mối quan hệ giữa tính tiếp tục và đạo hàm của hàm số.2 quy tắc tính đạo hàm.Dạng 2.1. Tính đạo hàm của hàm số chứa đa thức, đựng căn thức.Dạng 2.2. Một trong những ứng dụng của đạo hàm.3 Đạo hàm của các hàm con số giác.Dạng 3.1. Tính đạo hàm của những hàm con số giác.Dạng 3.2. Chứng minh đẳng thức hoặc giải phương trình.Dạng 3.3. Tính giới hạn của hàm số gồm chứa biểu thức lượng giác.4 Đạo hàm cung cấp hai.Dạng 4.1. Tính đạo hàm cấp ba – Ý nghĩa của đạo hàm cấp hai.Dạng 4.2. Chứng tỏ đẳng thức chứa đạo hàm cấp cho 2.Dạng 4.3. Vận dụng đạo hàm cấp hai chứng minh đẳng thức tổ hợp.

PHẦN II. HÌNH HỌC 11.CHƯƠNG 1. Phép trở nên hình.1 bắt đầu về phép thay đổi hình.2 Phép tịnh tiến.Dạng 2.1. Xác định ảnh của một hình qua phép tịnh tiến.Dạng 2.2. Khẳng định phép tịnh tiến lúc biết hình ảnh và tạo ra ảnh.Dạng 2.3. Những bài toán ứng dụng của phép tịnh tiến.3 Phép đối xứng trục (Bài phát âm thêm).4 Phép quay.Dạng 4.1. Kiếm tìm tọa độ ảnh của một điểm qua phép quay.Dạng 4.2. Search phương trình ảnh của một mặt đường tròn qua phép quay.5 Phép đối xứng tâm.6 Phép vị tự với phép đồng dạng.Dạng 6.1. Phép vị tự vào hệ tọa độ Oxy.

CHƯƠNG 2. Đường thẳng cùng mặt phẳng trong ko gian.1 Đại cương về con đường thẳng cùng mặt phẳng.Dạng 1.1. Xác minh giao tuyến của nhì mặt phẳng.Dạng 1.2. Kiếm tìm giao điểm của mặt đường thẳng d và mặt phẳng (α).Dạng 1.3. Tìm thiết diện của hình chóp khi cắt vì mặt phẳng (α).Dạng 1.4. Minh chứng ba điểm trực tiếp hàng.Dạng 1.5. Minh chứng ba đường thẳng đồng quy.2 hai tuyến phố thẳng song song.Dạng 2.1. Minh chứng hai con đường thẳng tuy nhiên song.Dạng 2.2. Tìm giao tuyến của nhị mặt phẳng chứa hai tuyến đường thẳng tuy vậy song.3 Đường thẳng tuy vậy song với mặt phẳng.Dạng 3.1. Minh chứng dường thẳng a tuy nhiên song với mặt phẳng (P).Dạng 3.2. Kiếm tìm giao đường của nhị mặt phẳng.Dạng 3.3. Kiếm tìm thiết diện tuy vậy song cùng với một con đường thẳng.4 hai mặt phẳng tuy nhiên song.5 bài xích tập ôn cuối chương 2.

CHƯƠNG 3. Quan hệ nam nữ vuông góc.

Xem thêm: Ý Nghĩa Của Cccp Là Gì, Khái Niệm Và Định Nghĩa), Nghĩa Của Từ Cccp

1 Vectơ trong không gian.Dạng 1.1. Xác định véctơ và các khái niệm gồm liên quan.Dạng 1.2. Chứng tỏ đẳng thức véctơ.Dạng 1.3. Tìm kiếm điểm vừa lòng đẳng thức véctơ.Dạng 1.4. Tích vô vị trí hướng của hai véctơ.Dạng 1.5. Chứng tỏ ba véctơ đồng phẳng.Dạng 1.6. Phân tích một vectơ theo 3 vectơ ko đồng phẳng mang lại trước.Dạng 1.7. Ứng dụng véctơ chứng minh bài toán hình học.2 hai tuyến phố thẳng vuông góc.Dạng 2.1. Xác định góc thân hai véctơ.Dạng 2.2. Xác minh góc giữa hai tuyến đường thẳng trong ko gian.Dạng 2.3. Sử dụng đặc điểm vuông góc trong phương diện phẳng.Dạng 2.4. Hai tuyến đường thẳng tuy nhiên song cùng vuông góc cùng với một con đường thẳng sản phẩm ba.3 Đường thẳng vuông góc với khía cạnh phẳng.Dạng 3.1. Đường thẳng vuông góc với khía cạnh phẳng.Dạng 3.2. Góc giữa đường thẳng cùng mặt phẳng.Dạng 3.3. Khẳng định thiết diện của một khối nhiều diện cắt do mặt phẳng đi qua một điểm với vuông góc với một đường thẳng mang lại trước.4 nhị mặt phẳng vuông góc.Dạng 4.1. Tìm kiếm góc giữa hai mặt phẳng.Dạng 4.2. Tính diện tích hình chiếu của nhiều giác.Dạng 4.3. Chứng minh hai khía cạnh phẳng vuông góc.Dạng 4.4. Thiết diện cất một con đường thẳng cùng vuông góc cùng với một khía cạnh phẳng.5 khoảng chừng cách.Dạng 5.1. Khoảng cách từ một điểm tới một con đường thẳng.Dạng 5.2. Khoảng cách từ một điểm đến lựa chọn một mặt phẳng.Dạng 5.3. Khoảng cách giữa đường và mặt tuy vậy song – khoảng cách giữa nhì mặt tuy nhiên song.Dạng 5.4. Đoạn vuông góc chung, khoảng cách giữa hai tuyến phố thẳng chéo nhau.