Đề cương ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 8 năm học 2021 - 2022 được khansar.net biên soạn bao hàm các dạng bài bác tập và đáp án cụ thể được xây đắp theo giữa trung tâm chương trình học Toán lớp 8 giúp học viên ôn tập, củng cố kiến thức, giúp định vị khả năng bốn duy logic, khả năng nhận biết. Đây là nền tảng vững chắc và kiên cố giúp chúng ta tự tin làm bài trong các kì thi và đánh giá học kì 2 lớp 8. Mời chúng ta cùng tham khảo chi tiết. Chúc các em học viên ôn tập thiệt tốt!

Đề cưng cửng ôn tập Toán 8

Nghiêm cấm mọi bề ngoài sao chép nhằm mục đích mục đích yêu đương mại.

Bạn đang xem: Toán 8 học kì 2


A. Phần đại số

1. Phương trình

Bài 1. Giải phương trình

a) 2x + 6 = 0

b) 4x + 20 = 0

c) 2(x+1) = 5x – 7

d) 2x – 3 = 0

e) 3x – 1 = x + 3

f) 15 – 7x = 9 – 3x

g) x – 3 = 18

h) 2x + 1 = 15 – 5x

I) 3x – 2 = 2x + 5

k) –4x + 8 = 0

l) 2x + 3 = 0

m) 4x + 5 = 3x

Bài 2: Giải phương trình

a) (x – 6)(x² – 4) = 0

b) (2x + 5)(4x² – 9) = 0

c) (x – 2)²(x – 9) = 0

d) x² = 2x

e) x² – 2x + 1 = 4

f) (x² + 1)(x – 1) = 0

g) 4x² + 4x + 1 = 0

h) x² – 5x + 6 = 0

i) 2x² + 3x + 1 = 0

Bài 3. Giải các phương trình sau

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

e)

*

f)

*

g)

*

h)

*

2. Bất phương trình

Bài 1. mang đến a > b minh chứng rằng 5 – 2a

a) –4 + 2x 2x +3

f) 4x – 8 ≥ 3(3x – 1) – 2x + 1

d) 3x– (7x + 2) > 5x + 4

g) 3x – (7x + 2) > 5x + 4

h) 2x + 3(x – 2) 9 – 2x

k) x(x – 2) – (x + 1)(x + 2)

Bài 3. Giải bất phương trình và trình diễn tập hợp nghiệm trên trục số

a.

*

e.

*

f.

*

g.

*

h.

*

3. Giải bài bác toán bằng phương pháp lập phương trình

Bài 1: Tổng số học sinh của hai lớp 8A với 8B là 78 em. Nếu đưa 2 em từ bỏ lớp 8A qua lớp 8B thì số học viên của hai lớp bằng nhau. Tính số học viên của mỗi lớp.

Xem thêm: Lý Trình Là Gì - Cột Mốc Lý Trình Trong Bất Động Sản Vùng Ven

Bài 2: tất cả 15 quyển vở có hai loại: loại I giá bán 2000 đồng một quyển, các loại II giá chỉ 1500 đồng một quyển. Số tiền cài 15 quyển vở là 26000 đồng. Hỏi bao gồm mấy quyển vở mỗi loại?

Bài 3: nhì thùng dầu A và B có toàn bộ 100 lít. Nếu đưa từ thùng A qua thùng B 18 lít thì số lượng dầu ở hai thùng bằng nhau. Tính con số dầu làm việc mỗi thùng lúc đầu.