Tài liệu đã hướng dẫn đưa ra tiết phương thức giải và bài xích tập chuyên đề giới hạn: giới hạn dãy số, số lượng giới hạn hàm số, hàm số liên tiếp tất cả đều có lời giải cố gắng thể.

Bạn đang xem: phương thức tìm giới hạn hàm số toán cao cấp

BÀI 1. GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ.Dạng 1. áp dụng định nghĩa tìm giới hạn 0 của dãy sốDạng 2. áp dụng định lí nhằm tìm giới hạn 0 của dãy số Dạng 3. Sử dụng những giới hạn quan trọng và các định lý nhằm giải những bài toán tìm số lượng giới hạn dãyDạng 4. Thực hiện công thức tính tổng của một cung cấp số nhân lùi vô hạn, tìm kiếm giới hạn, biểu lộ một số thập phân vô hạn tuần dứt phân số Dạng 5. Tìm giới hạn vô cùng của một dãy bằng định nghĩaDạng 6. Tìm số lượng giới hạn của một dãy bằng phương pháp sử dụng định lý, luật lệ tìm số lượng giới hạn vô cựcMỘT SỐ DẠNG TOÁN NÂNG CAO Tham khảoBÀI 2. GIỚI HẠN HÀM SỐDạng 1. Cần sử dụng định nghĩa để tìm giới hạn Dạng 2. Tìm giới hạn của hàm số bằng công thứcDạng 3. áp dụng định nghĩa tìm số lượng giới hạn một bên Dạng 4. Thực hiện định lý và phương pháp tìm giới hạn một bên Dạng 5. Tính số lượng giới hạn vô cực Dạng 6. Tìm số lượng giới hạn của hàm số trực thuộc dạng vô định 0/0Dạng 7. Dạng vô định Dạng 8. Dạng vô địnhMỘT SỐ DẠNG TOÁN NÂNG CAO Tham khảoBÀI 3. HÀM SỐ LIÊN TỤCDạng 1. Xét tính liên tiếp của hàm số f(x) tại điểm x0 Dạng 2. Xét tính liên tục của hàm số trên một điểmDạng 3. Xét tính tiếp tục của hàm số bên trên một khoảng chừng KDạng 4. Tra cứu điểm ngăn cách của hàm số f(x) Dạng 5. Chứng minh phương trình f(x)=0 bao gồm nghiệm MỘT SỐ BÀI TẬP LÝ THUYẾT Tham khảo 
Bạn đang xem: Toán cao cấp giới hạn

*

*

*

*Xem thêm: Thanh Niên Với Truyền Thống Hiếu Học Và Tôn Sư Trọng Đạo, Góc Học Sinh

*

Sub đăng ký kênh góp Ad nhé !