Thông qua nội dung bài học các em sẽ nạm được khái niệm và sáng tỏ được sự khác nhau của Hoán vị, Tổ hợp,Chỉnh hợp. Thuộc với một trong những bài tập điển hình có chỉ dẫn giải cụ thể sẽ giúp những em dễ dàng nắm vững được nội dung bài học.

Bạn đang xem: Toán đại 11 hoán vị chỉnh hợp tổ hợp


1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Giai thừa

1.2. Hoán vị

1.3. Chỉnh hợp

1.4. Tổ hợp

2. Bài bác tập minh hoạ

3.Luyện tập bài 2 chương 2 giải tích 11

3.1. Trắc nghiệm về thiến Chỉnh vừa lòng Tổ hợp

3.2. Bài bác tập SGK & nâng cấp về hoạn Chỉnh phù hợp Tổ hợp

4.Hỏi đáp vềbài 2 chương 2 giải tích 11


a) Định nghĩa

Với hầu hết số tự nhiên và thoải mái dương(n), tích (1.2.3....n) được gọi là (n) - giai thừa cùng kí hiệu (n!). Vậy (n! = 1.2.3...n).

Ta quy mong (0! = 1).

b) Tính chất

(eginarrayl* m n! = n(n - 1)!\* m n! = n(n - 1)(n - 2)...(n - k - 1).k!endarray).


a) Định nghĩa

Cho tập (A) có (n) phần tử ((n ge 1)). Khi thu xếp (n) thành phần này theo một sản phẩm tự ta được một hoán vị các phần tử của tập A.

Kí hiệu số hoán vị của n thành phần là (P_n).

b) Số hoạn của tập n phần tử

Định lí: Ta tất cả (P_n = n!)


a) Định nghĩa

Cho tập A có n thành phần và số nguyên (k) cùng với (1 le k le n). Khi lấy (k) phần tử của A và thu xếp chúng theo một thiết bị tự ta được một chỉnh thích hợp chập (k) của (n) bộ phận của A.

b) Số chỉnh hợp

Kí hiệu (A_n^k) là số chỉnh vừa lòng chập (k) của (n) phần tử

Định lí: Ta có (A_n^k = fracn!(n - k)!).


a) Định nghĩa

Cho tập A có n thành phần và số nguyên k cùng với (1 le k le n). Mỗi tập nhỏ của A tất cả k bộ phận được gọi là 1 trong tổ hòa hợp chập k của n bộ phận của A.

b) Số tổ hợp

Kí hiệu (C_n^k) là số tổng hợp chập k của n phần tử.

Định lí:

Ta có: (C_n^k = fracn!(n - k)!k!).

c) Tính chất của những số (C_n^k)

Tính chất 1: (C_n^k = C_n^n - k) cùng với (0 le k le n.)

Tính chất 2: (Công thức Pa-xcan)

(C_n - 1^k - 1 + C_n - 1^k = C_n^k) với (1 le k lấy ví dụ như 1:

Sắp xếp 5 người vào một băng ghế gồm 5 chỗ. Hỏi có bao nhiêu cách.

Hướng dẫn giải:

Mỗi bí quyết đổi chỗ 1 trong các 5 người trên băng ghế là một trong hoán vị.

Vậy bao gồm P5 = 5! = 120 (cách).

Ví dụ 2:

Từ tập vừa lòng X= 0; 1; 2; 3; 4; 5 rất có thể lập được mấy số thoải mái và tự nhiên có 4 chữ số không giống nhau.

Hướng dẫn giải:

Gọi A=(overline a_1a_2a_3a_4)là số phải lập với(a_1 e 0)vàa1, a2, a3, a4phân biệt.

Chữ số(a_1 e 0)nên gồm 5 bí quyết chọn a1.Chọn 3 trong số 5 chữ số sót lại để sắp xếp vào 3 địa chỉ có(A_5^3)cách.

Vậy bao gồm 5.(A_5^3)= 300 số có thể lập tự tập vừa lòng X.

Ví dụ 3:

Có 10 cuố sách toán không giống nhau. Chọn ra 4 cuốn hỏi có bao nhiêu cách.

Hướng dẫn giải:

Mỗi cách lựa chọn ra 4 trong số 10 cuốn sách là một trong tổ phù hợp chập 4 của 10.

Vậy có(C_10^4)= 210 (cách chọn).

Ví dụ 4:

Có bao nhiêu cách xếp (5) cuốn sách Toán, (6) cuốn sách Lý và (8) cuốn sách Hóa lên một kệ sách thế nào cho các cuốn sách và một môn học thì xếp cạnh nhau, biết các cuốn sách song một không giống nhau.

Hướng dẫn giải:

Ta xếp những cuốn sách thuộc một cỗ môn thành một nhóm

Trước không còn ta xếp 3 team lên kệ sách bọn họ có: (3! = 6) cách xếp

Với mỗi biện pháp xếp 3 nhóm kia lên kệ ta gồm (5!) biện pháp hoán vị các cuốn sách Toán, (6!) cách hoán vị những cuốn sách Lý và (8!) bí quyết hoán vị các cuốn sách Hóa

Vậy theo nguyên tắc nhân tất cả tất cả: (6.5!.6!.8!) phương pháp xếp

Ví dụ 5:

Một nhóm có 5 nam với 3 nữ. Chọn ra 3 người làm thế nào để cho trong đó có ít nhất 1 nữ. Hỏi bao gồm bao nhiêu cách.

Hướng dẫn giải:Trường phù hợp 1: lựa chọn một nữ cùng 2 nam.Chọn một trong 3 con gái có 3 cách.Chọn 2 vào 5 nam giới có(C_5^2)cách.

Suy ra gồm 3(C_5^2)cách chọn

Trường hợp 2: chọn 2 cô gái và 1 nam.Chọn 2 vào 3 chị em có(C_3^2)cách.Chọn một trong các 5 nam gồm 5 cách.

Xem thêm: Dạy Học Phát Huy Tính Tích Cực Của Học Sinh Tiểu Học, 403 Forbidden

Suy ra tất cả 5(C_3^2)cách chọn.