- mong thử lại phép cộng ta rất có thể lấy tổng trừ đi một trong những hạng, giả dụ đươc hiệu quả là số hạng còn lại thì phép tính làm cho đúng.

Bạn đang xem: Toán lớp 4 bài luyện tập chung

- Muốn test lại phép trừ ta có thể lấy hiệu cộng với số trừ, nếu như đươc tác dụng là số bị trừ thì phép tính làm đúng.

Lời giải bỏ ra tiết:

*


Tính giá trị của biểu thức:

a) (570 - 225 - 167 + 67)

(168 imes 2 : 6 imes 4)

b) (468 : 6 + 61 imes 2)

(5625 - 5000 : (726 : 6 - 113))

Phương pháp giải:

- Biểu thức có dấu ngoặc thì tính trong ngoặc trước, xung quanh ngoặc sau.

- Biểu thức có những phép tính cộng, trừ, nhân, phân tách thì thực hiện phép nhân, phân tách trước; tiến hành phép cộng, trừ sau.

- Biểu thức chỉ tất cả phép cộng, trừ hoặc chỉ gồm phép nhân, phân chia thì triển khai từ trái lịch sự phải.

Lời giải chi tiết:

a) (570 - 225 - 167 + 67 )

(= 345 - 167 + 67)

(= 178 + 67 )

(= 245)

(168 imes 2 : 6 imes 4 )

( = 336 : 6 imes 4 )

( = 56 imes 4 )

(= 224)

 b) (468 : 6 + 61 imes 2)

(= 78 + 122 )

(= 200)

(5625 - 5000 : (726 : 6 - 113) )

(= 5625 - 5000 : (121 - 113) )

( = 5625 - 5000 : 8 )

(= 5625 - 625 ) 

(= 5000)


Bài 3


Video chỉ dẫn giải


Tính bằng cách thuận một thể nhất:

a) (98 + 3 + 97 +2)

(56 + 399 + 1 + 4) 

b) (364 + 136 + 219 + 181)

(178 + 277 + 123 + 422)

Phương pháp giải:

Áp dụng đặc điểm giao hoán và phối hợp của phép cùng để nhóm những số bao gồm tổng là số tròn chục, tròn trăm, tròn ngàn , ... Lại cùng với nhau.

Lời giải chi tiết:

a) (98 + 3 + 97 +2 )

(= (98 +2) + ( 97 + 3) )

(= 100 + 100 = 200)

 

+) (56 + 399 + 1 + 4 )

(= (56 + 4) +( 399 + 1) )

(= 60 + 400 = 460)

 

b) (364 + 136 + 219 + 181 )

(= (364 + 136) + (219 + 181) )

(= 500 + 400 = 900)

 

 +) (178 + 277 + 123 + 422 )

(= (178 + 422) + (277 + 123) )

(= 600 + 400 = 1000)


Bài 4


Video chỉ dẫn giải


Hai thùng đựng được toàn bộ là (600l) nước. Thùng bé nhỏ chứa được ít hơn thùng to lớn (120l) nước. Hỏi mỗi thùng đựng được bao nhiêu lít nước ?

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức tìm hai số lúc biết tổng cùng hiệu của nhị số đó:

Số to = (Tổng + Hiệu) : 2 ; Số nhỏ nhắn = (Tổng - Hiệu) : 2.

Lời giải bỏ ra tiết:

*

Cách 1

Thùng bé chứa được số lít nước là :

((600 -120) : 2 = 240;(l))

Thùng to chứa được số lít nước là :

(600 - 240 = 360 ;(l))

Đáp số: Thùng bé: (240 l);

Thùng to: (360 l).

Cách 2

Thùng to cất được số lít nước là:

(600 + 120) : 2 = 360 (lít)

Thùng bé chứa được số lít nước là:

600 - 360 = 240 (lít)

Đáp số: Thùng bé: 240 lít

Thùng to: 360 lít


Bài 5


Video giải đáp giải


Tìm (x):

(a);x imes 2 = 10); ( b);x : 6 = 5)

Phương pháp giải:

Áp dụng những quy tắc:

- ao ước tìm vượt số chưa biết ta lấy tích chia cho quá số đang biết.

- hy vọng tìm số bị phân tách ta rước thương nhân với số chia.

Xem thêm: Vận Dụng Quy Luật Phủ Định Của Phủ Định Vận Dụng Trong Cuộc Sống

Lời giải đưa ra tiết:

a) (x imes 2 = 10) b) (x : 6 = 5)

(x = 10 : 2) ( x = 5 imes 6)

( x = 5) (x = 30) 

khansar.net


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.7 bên trên 806 phiếu
Bài tiếp theo sau
*


Luyện bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*


TẢI tiện ích ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
sự việc em chạm chán phải là gì ?

Sai chính tả Giải cạnh tranh hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp khansar.net


nhờ cất hộ góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã thực hiện khansar.net. Đội ngũ gia sư cần nâng cấp điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ và tên:


gửi Hủy quăng quật

Liên hệ | cơ chế

*

*

Đăng ký kết để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép khansar.net nhờ cất hộ các thông tin đến bạn để nhận ra các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.