Xem lời giải sách "Chân trời sáng sủa tạo"
*
Bài 10. Số nguyên tố. Hòa hợp số. Phân tích một số ra thừa số yếu tố


Bạn đang xem: Toán lớp 6 bài 14 số nguyên tố hợp số bảng số nguyên tố

Xem giải mã sách "Cánh diều"
*
Bài 10. Số nguyên tố. Hòa hợp số
lý thuyết số nguyên tố. Vừa lòng số. Bảng số thành phần

Số yếu tắc là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ bao gồm hai ước là 1 và thiết yếu nó. Thích hợp số là một

Xem chi tiết


Trả lời câu hỏi Bài 14 trang 46 Toán 6 Tập 1

Trả lời thắc mắc Bài 14 trang 46 Toán 6 Tập 1 . Trong những số 7, 8, 9, số làm sao là số nguyên tố, số như thế nào là hòa hợp số ? vì chưng sao ?

Xem giải thuật


bài xích 115 trang 47 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài bác 115 trang 47 SGK Toán 6 tập 1. Những số sau là số nguyên tố hay thích hợp tố ?

Xem giải mã


bài xích 116 trang 47 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 116 trang 47 SGK Toán 6 tập 1. Gọi phường là tập hợp những số nguyên tố. Điền kí hiệu

Xem giải thuật


bài 117 trang 47 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài xích 117 trang 47 SGK Toán 6 tập 1. Cần sử dụng bảng số nguyên tố làm việc cuối sách

Xem giải thuật


bài xích 118 trang 47 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài bác 118 trang 47 SGK Toán 6 tập 1. Tổng (hiệu) sau là số nhân tố hay phù hợp tố ?

Xem giải mã


bài 119 trang 47 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài xích 119 trang 47 SGK Toán 6 tập 1. Thế chữ số vào dấu *

Xem lời giải


bài 120 trang 47 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài bác 120 trang 47 SGK Toán 6 tập 1. Chũm chữ số vào vệt * và để được số nguyên tố

Xem giải mã


bài xích 121 trang 47 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài bác 121 trang 47 SGK Toán 6 tập 1. Kiếm tìm số tự nhiên k nhằm 3 . K là số nguyên tố.

Xem giải mã


bài 122 trang 47 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 122 trang 47 SGK Toán 6 tập 1. Điền vết "X" vào ô ưa thích hợp

Xem lời giải


bài bác 123 trang 48 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài bác 123 trang 48 SGK Toán 6 tập 1. Điền vào bảng sau phần đông số nguyên tố p mà bình phương của nó không quá quá

Xem giải thuật


bài 124 trang 48 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài xích 124 trang 48 SGK Toán 6 tập 1. Vật dụng bay tất cả động cơ ra đời năm như thế nào ?

Xem lời giải


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 1 - bài 14 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề hàng đầu - bài bác 14 - Chương 1 - Đại số 6

Xem giải thuật


Đề chất vấn 15 phút - Đề số 2 - bài bác 14 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - bài xích 14 - Chương 1 - Đại số 6

Xem giải thuật


Đề chất vấn 15 phút - Đề số 3 - bài 14 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - bài bác 14 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải


Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 4 - bài 14 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 4 - bài xích 14 - Chương 1 - Đại số 6

Xem giải thuật


Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 5 - bài xích 14 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 5 - bài xích 14 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải


Đề đánh giá 15 phút - Đề số 6 - bài xích 14 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 6 - bài bác 14 - Chương 1 - Đại số 6

Xem giải mã


Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 7 - bài xích 14 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề số 7 - bài bác 14 - Chương 1 - Đại số 6

Xem giải thuật


>> (Hot) Đã bao gồm SGK lớp 7 liên kết tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học mới 2022-2023. Coi ngay!
*
*

Liên hệ | chính sách

*Xem thêm: Từ Vựng Tiếng Anh Unit 1 Lớp 10, Please Wait

*

Đăng ký để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép khansar.net gởi các thông báo đến bạn để cảm nhận các giải mã hay tương tự như tài liệu miễn phí.