Xem lời giải sách "Kết nối tri thức với cuộc sống"
*
Bài 2. Bí quyết ghi số thoải mái và tự nhiên - Toán 6 Kết nối trí thức với cuộc sống thường ngày


Bạn đang xem: Toán lớp 6 tập 1 bài 2

Xem giải thuật sách "Chân trời sáng sủa tạo"
*
Bài 2. Tập đúng theo số từ nhiên. Ghi số tự nhiên và thoải mái
Xem giải mã sách "Cánh diều"
*
Bài 2. Tập hợp những số tự nhiên
kim chỉ nan tập hợp những số tự nhiên và thoải mái

Các số 0; 1; 2; 3; 4.... Là các số từ bỏ nhiên. Tập hợp các số tự nhiên được kí hiệu là N. Do đó N = 0; 1; 2; 3....

Xem chi tiết


Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 7 Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 7 Toán 6 Tập 1 . Điền vào chỗ trống để cha số

Xem giải thuật


bài bác 6 trang 7 sgk toán 6 tập 1

Giải bài bác 6 trang 7 SGK Toán 6 tập 1. Viết số thoải mái và tự nhiên liền sau mỗi số:

Xem lời giải


bài bác 7 trang 8 sgk toán 6 tập 1

Giải bài xích 7 trang 8 SGK Toán 6 tập 1. Viết các tập đúng theo sau bằng phương pháp liệt kê các phần tử:

Xem lời giải


bài bác 8 trang 8 sgk toán 6 tập 1

Giải bài xích 8 trang 8 SGK Toán 6 tập 1. Viết tập hòa hợp A những số thoải mái và tự nhiên không vượt thừa 5 bằng hai cách. Biểu diễn trên tia số các bộ phận của tập hòa hợp A.

Xem lời giải


bài bác 9 trang 8 sgk toán 6 tập 1

Giải bài xích 9 trang 8 SGK Toán 6 tập 1. Điền vào nơi trống để hai số nghỉ ngơi mỗi mẫu là hai số từ nhiên thường xuyên tăng dần:

Xem giải thuật


bài xích 10 trang 8 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 10 trang 8 SGK Toán 6 tập 1. Điền vào khu vực trống để bố số ở mỗi cái là cha số từ bỏ nhiên liên tiếp giảm dần:

Xem giải thuật


Đề bình chọn 15 phút - Đề số 1 - bài 2 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 1 - bài bác 2 - Chương 1 - Đại số 6

Xem giải mã


Đề bình chọn 15 phút - Đề số 2 - bài bác 2 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - bài bác 2 - Chương 1 - Đại số 6

Xem giải mã


Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 3 - bài bác 2 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 3 - bài xích 2 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải


Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 4 - bài 2 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 4 - bài bác 2 - Chương 1 - Đại số 6

Xem giải mã


Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 5 - bài bác 2 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 5 - bài 2 - Chương 1 - Đại số 6

Xem giải mã


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - bài bác 2 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - bài xích 2 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải


Đề chất vấn 15 phút - Đề số 7 - bài 2 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề số 7 - bài 2 - Chương 1 - Đại số 6

Xem giải thuật


>> (Hot) Đã có SGK lớp 7 kết nối tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học mới 2022-2023. Coi ngay!


Xem thêm: Sơ Đồ Tư Duy Bài Nói Với Con, Sơ Đồ Tư Duy Bài Thơ Nói Với Con Dễ Nhớ, Ngắn Gọn

*
*

Liên hệ | cơ chế