Giải bài xích tập Toán 7 bài 9 trang 34,35 giúp các bạn học sinh coi đáp án bài 9 Số thập phân hữu hạn, Số thập phân vô hạn tuần hoàn.

Bạn đang xem: Toán lớp 7 bài 9

Tài liệu được biên soạn chủ yếu xác, bám sát đít chương trình sách giáo khoa Toán lớp 7 tập 1. Qua đó giúp học viên lớp 7 tìm hiểu thêm nắm vững vàng hơn kiến thức và kỹ năng trên lớp. Mời chúng ta cùng theo dõi bài bác tại đây.


Giải bài tập Toán 7 chương 1 bài bác 9: Số thập phân hữu hạn, Số thập phân vô hạn tuần hoàn

Giải bài xích tập Toán 7 trang 34 tập 1Giải bài tập Toán 7 trang 34: Luyện tập

Giải bài xích tập Toán 7 trang 34 tập 1

Bài 65 (trang 34 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Giải thích bởi sao các phân số sau viết bên dưới dạng số thập phân hữu hạn rồi viết chúng dưới dạng đó:

*


Các phân số đang cho tất cả mẫu dương và những mẫu đó đều không cất thừa số nguyên tố như thế nào khác xung quanh 2 cùng 5 bắt buộc chúng viết được bên dưới dạng số thập phân hữu hạn

Ta được:

*

*

*

*


Bài 66 (trang 34 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Giải thích bởi sao những phân số sau viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần trả rồi viết bọn chúng dưới dạng đó:

*


Các phân số đã cho bao gồm mẫu dương và những mẫu đó đều phải có chứa thừa số nguyên tố không giống 2 và 5 cần chúng được viết dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.

Ta được:

*

*

*

*


Bài 67 (trang 34 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Cho A =

*

Hãy kiếm tìm số nhân tố x gồm một chữ số để A viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn . Có thể điền đươc mấy số như vậy?


Các số nguyên tố gồm một chữ số là 2, 3, 5, 7

Điền vào ô vuông ta được:

*

Trong các phân số trên các phân số viết được bên dưới dạng số thập phân hữu hạn là:

*

Vậy các số hoàn toàn có thể điền vào ô trống là: 2; 3; 5


Giải bài tập Toán 7 trang 34: Luyện tập

Bài 68 (trang 34 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

a) trong số phân số sau đây phân số như thế nào viết được bên dưới dạng số thập phân hữu hạn phân số nào viết được dưới dạng sô thập phân vô hạn tuần hoàn. Giải thích.

*

b) Viết các phân số xấp xỉ dạng số thập phân hữu hạn hoặc số thập phân vô hạn tuần hoàn (viết gọn gàng với chu kì trong vết ngoặc)


a) những phân số

*
được viết bên dưới dạng buổi tối giản là:

*

Lần lượt xét các mẫu:


*

*


*

5 = 5


+ những mẫu không có ước nhân tố nào không giống 2 cùng 5 là 8; 20; 5 nên những phân số

*
được viết dưới dạng số thập phân hữu hạn.

+ các mẫu tất cả chứa ước nguyên tố khác 2 và 5 là 11, 22, 12 nên những phân số

*
được viết bên dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.

Xem thêm: Email Forwarder Là Gì ? Cách Forward Mail (Chuyển Tiếp Mail) Trong Gmail

b) Ta có:

*

*

*

*

*

*


Bài 69 (trang 34 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Dùng vết ngoặc để chứng thực chu kì trong thương (viết dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn) của các phép chia sau:

a) 8,5:3">8,5 : 3

b) 18,7:6">18,7 : 6

c) 58:11">58:11

d) 14,2:3,33">14,2 : 3


Bài 70 (trang 35 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Viết các số thập phân hữu hạn sau đây dưới dạng phân số tối giản

a) 0,32;">0,32;

b) −0,124;">−0,124

c) 1,28;">1,28;

d) −3,12">−3,12


a)

*

b)

*

c)

*

d)

*


Bài 71 (trang 35 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Viết các phân số

*
dưới dạng số thập phân.


Link tải về chính thức:

Giải Toán 7 bài 9: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần trả khansar.net Xem
Đại số - Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực Đại số - Chương 2: Hàm số với đồ thị Hình học - Chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng tuy vậy song Hình học - Chương 2: Tam giác