Xem toàn cục tài liệu Lớp 7: trên đây

Sách giải toán 7 bài xích 2: Cộng, trừ số hữu tỉ khiến cho bạn giải những bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 7 để giúp đỡ bạn rèn luyện kĩ năng suy luận hợp lý và vừa lòng logic, hình thành tài năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống cùng vào các môn học tập khác:

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 bài bác 2 trang 9: Tính

*

Lời giải

*

Trả lời thắc mắc Toán 7 Tập 1 bài bác 2 trang 9: tìm x, biết :

*

Lời giải


*

Bài 6 (trang 10 SGK Toán 7 Tập 1): Tính

*

Lời giải:

*


*

*

*

Bài 7 (trang 10 SGK Toán 7 Tập 1): Ta rất có thể viết số hữu tỉ
dưới các dạng sau đây

a) là tổng của nhị số hữu tỉ âm. Lấy ví dụ như

*
.