Phiếu bài xích tập vào cuối tuần môn Toán lớp 3 - Tuần 3

I. Bài xích tập vào ngày cuối tuần môn Toán lớp 3 – Tuần 3II. Đáp án bài tập vào ngày cuối tuần môn Toán lớp 3 – Tuần 3

Phiếu bài tập vào cuối tuần lớp 3: Tuần 3 được khansar.net biên soạn gửi tới những thầy cô xem thêm hướng dẫn các em làm bài tập Toán lớp 3, giúp các em học viên rèn luyện, nâng cao kỹ năng giải các bài Toán đã có được học trong tuần. Mời các thầy cô tham khảo!

Bài tiếp theo: bài tập vào cuối tuần lớp 3 môn Toán - Tuần 4

Để download phiếu bài xích tập, mời kích vào đường link sau: bài bác tập vào ngày cuối tuần môn Toán lớp 3 - Tuần 3

I. Bài bác tập vào cuối tuần môn Toán lớp 3 – Tuần 3

Phần 1: Trắc nghiệm


Câu 1: Độ dài mặt đường gấp khúc ABC tất cả độ dài các đoạn thẳng AB = 35cm, BC = 48cm là:

A. 83cm

B. 85cm

C. 86cm

D. 89cm

Câu 2: Hùng tất cả 25 quyển vở. Mai có tương đối nhiều hơn Hùng 5 quyển vở. Mai bao gồm số quyển vở là:

A. 35 quyển vở

B. 30 quyển vở

C. 45 quyển vở

D. 40 quyển vở

Câu 3: bạn Nam tất cả 16 viên bi. Các bạn Minh có ít hơn bạn phái nam 6 viên bi. Minh có số viên bi là:

A. 13 viên bi

B. 12 viên bi

C. 11 viên bi

D. 10 viên bi

Câu 4: Đồng hồ dưới đây chỉ mấy giờ?

A. 9 giờ 3 phút

B. 3h 45 phút

C. 9 giờ

D. 9h 15 phút


Câu 5: Đồng hồ sau đây chỉ mấy giờ?

A. 7 giờ đồng hồ 45 phút

B. 6 giờ đồng hồ 9 phút

C. 6 tiếng 45 phút

D. 7 giờ 9 phút

Phần 2: tự luận

Bài 1: Tính chu vi của các hình bên dưới đây:

a) Đường gấp khúc EGHI.

Bạn đang xem: Toán nâng cao lớp 3 tuần 3

b) Hình tam giác ABC.


c) Hình tứ giác MNPQ.

Bài 2: Một đoạn dây tương đối dài 75cm. Chúng ta Hoa giảm đi 36cm. Hỏi đoạn dây sót lại dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

Bài 3: Lớp 3A của một trường đái học có 45 học sinh. Lớp 3B có tương đối nhiều hơn lớp 3A 9 học sinh. Hỏi lớp 3B có bao nhiêu học sinh?

Bài 4: phụ thuộc thời khóa biểu một tuần của doanh nghiệp Hà và trả lời các câu hỏi:

a) Vào máy hai, bạn Hà học tập Toán cơ hội mấy giờ?

b) Vào lắp thêm ba, bạn Hà học Tiếng Việt thời điểm mấy giờ?

c) Vào thứ tư, lúc 3 giờ 45 phút, chúng ta Hà học môn gì?

d) Vào trang bị năm, chúng ta Hà học khoa học lúc mấy giờ?

e) Vào thiết bị sáu, cơ hội 2 giờ, các bạn Hà học môn gì?

II. Đáp án bài xích tập vào ngày cuối tuần môn Toán lớp 3 – Tuần 3

Phần 1: Trắc nghiệm

Câu 1: A

Câu 2: B

Câu 3: D

Câu 4: D

Câu 5: C


Phần 2: tự luận

Bài 1:

a) Chu vi con đường gấp khúc EGHI là:

7 + 5 + 3 = 15 (cm)

Đáp số: 15cm.

b) Chu vi tam giác ABC là:

5 + 5 + 3 = 13 (cm)

Đáp số: 13cm.

c) Chu vi tứ giác MNPQ là:

6 + 6 + 6 + 6 = 24 (cm)

Đáp số: 24cm.

Bài 2:

Đoạn dây sót lại dài số xăng-ti-mét là:

75 – 36 = 39 (cm)

Đáp số: 39cm.

Bài 3:

Lớp 3B tất cả số học sinh là:

45 + 9 = 54 (học sinh)

Đáp số: 54 học sinh.

Bài 4:

a) Vào thiết bị hai, chúng ta Hà học Toán thời gian 9 giờ.

b) Vào thiết bị ba, các bạn Hà học tập Tiếng Việt thời điểm 2 giờ.

c) Vào lắp thêm tư, lúc 3h 45 phút, chúng ta Hà học môn Thể dục.

d) Vào lắp thêm năm, các bạn Hà học kỹ thuật lúc 10 giờ đồng hồ 30 phút.

e) Vào máy sáu, dịp 2 giờ, chúng ta Hà học tập môn Toán.

Xem thêm: Soạn Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Giuộc Phần Tác Phẩm, Bài Soạn Lớp 11: Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Giuộc

------

Trên đây, khansar.net đã ra mắt tới những em Phiếu bài tập vào cuối tuần lớp 3: Tuần 3. Mời những em cùng luyện tập các bài tập từ luyện môn Toán lớp 3 này với khá nhiều dạng bài bác khác nhau. Để những em rất có thể học xuất sắc môn Toán hơn và luyện tập phong phú và đa dạng tất cả những dạng bài bác tập, những em cùng tìm hiểu thêm các bài tập Toán lớp 3.


download
Chia sẻ bởi:
*
Bọ Cạp
Liên kết tải về

Link tải về chính thức:

bài xích tập cuối tuần lớp 3 môn Toán - Tuần 3 tải về Xem
Chủ đề liên quan
Bài tập vào cuối tuần lớp 3
Bản quyền ©2022 khansar.net