Bài tập Toán search x lớp 2 nâng cao là một dạng bài xích tập cải thiện phổ vươn lên là cho bé nhỏ trong chương trình toán lớp 2. Dạng bài tập này bao gồm các bài xích tập môn Toán 2 dạng nâng cấp về tìm kiếm x, y giúp những thầy cô ra bài xích tập về nhà cho những em học sinh ôn tập, rèn luyện củng cố kiến thức và kỹ năng lớp 2 nâng cao. Dưới đây là tổng vừa lòng 27 dạng bài xích hay nhất đến bé.

Bạn đang xem: Toán tìm x nâng cao lớp 2

Công thức search x lớp 2

Tìm số hạng:

Ví dụ: 7 + x = 12, hoặc x + 8 = 11

Muốn tìm Số hạng  ta lấy Tổng  trừ đi Số hạng còn lại

Ví dụ:

x + 5 = 12. Vậy x = 12 – 5 = 7

6 + x = 9. Vậy x = 9 – 6 =3

Tìm số trừ:

Ví dụ: 15 – x = 9

Muốn tìm Số trừ  ta lấy Số bị trừ  trừ đi Hiệu số

Ví dụ:

9 – x = 5. Vậy x = 9 – 5 = 4

18 – x = 7. Vậy x = 18 – 7 = 11

Tìm số bị trừ:

Ví dụ: x – 7 = 15

Muốn tìm Số bị trừ ta lấy Hiệu số cộng với Số trừ

Ví dụ:

x – 9 = 11. Vậy x = 11 + 9 = 20

x – 13 = 8. Vậy x = 13 + 8 = 21

Bài tập toán tra cứu x lớp 2 nâng cấp câu 1: search x

a, X + 12 = 12 + 6 14 – X = 14 – 2

b, X – 21 = 33 – 21 65 – X = 48 + 17

Bài tập toán tra cứu x lớp 2 nâng cao câu 2: tìm x

112 + 134 + x = 946 – 269

x – 123 = 400 + 56 – 75

962 – x = 869 – 28

Bài tập toán kiếm tìm x lớp 2 nâng cao câu 3: kiếm tìm x

a, X + 25 = 100 – 25 700 – X = 300 + 200

b, X + 125 = 100 + 125 X – 48 = 65 – 28

Câu 4: việc tìm y lớp 2 biết 

a, 45 + y = 67 +17 27 + y = 44 + 18

b, y x 4 = 8 x 2 2 x y = 2 x 9

c, 5 x y = 30 : 3 y x 3 = 24 + 6

Câu 5: vấn đề tìm y lớp 2 biết

a, 123 – y = 456 – 345 y + 345 = 657 + 170

b, y – 112 + 12 = 574 y – 231 = 405 + 15

Bài tập toán tìm x lớp 2 nâng cao câu 6: tìm x

a, 170 – X = 46 + 48 65 + 59 + X = 179

b, X – 21 = 33 -21 65 – X = 48 + 17

Bài tập toán tìm x lớp 2 cải thiện câu 7: tra cứu x

a, X : 3 = 24 : 4 2 x 2 x X = 40

b, 4 x X x 2 = 24 3 x X x 2 = 6 x 6

Câu 8: Bài toán kiếm tìm y lớp 2 biết Y

a. Y + 56 = 56 – y

b. Y – 48 = 48 – y

Câu 9: tra cứu X

a, X + 32 = 52 + 18 X x 5 = 84 – 39

b, X : 4 = 91 – 82 X – 26 = 75 – 17

Câu 10: tìm kiếm Y

a, 35 + 47 – y = 67 – 19 17 + 25 + y = 57 + 23

b, y + 39 + 19 = 87 + 9 y + 29 + 39 = 87 + 9

Câu 11: tìm Y

a, y + 25 = 84 – 49 62 + y = 90 + 9

b, y – 26 = 48 – 13 y – 24 = 15 + 3

c, 41 + y = 60 + 29 234 + y = 300 + 59

Câu 12: kiếm tìm a

a, a – 105 = 475 – 152 237 + a = 154 + 325

b,325 – 105 + a = 574 156 + 651 – a = 504

c, 276 + 654 – a = 350 455 – 205 + a = 784

Câu 13: tìm kiếm X

a, 3 x 3 x X = 0 X x 6 = 36 : 6

b, x – 37 = 4 x 7 42 – 24 + x =72

c, 2 x 3 x X = 24 X : 5 = 32 : 4

Câu 14: search a

a, 100 – a = 5 x 9 5 x 7 + a = 100

b, 962 – a = 869 – 28 a – 123 = 400 + 56

c, 45 + 47 – a = 59 + 9 a – 26 = 75 – 17

Câu 15: tra cứu Y

a, y + 112 + 143 = 999 – 102 y + 12 + 14 = 48 + 52

b, y – 12 = 45 + 37 68 – y = 27 – 19

c, 15 + 16 – y = 56 72 + 12 – y = 48

Câu 16: tìm x 

a, 28 + 26 – x = 67 – 39 x – 34 = 67 – 49

b, 17 – x = 23 – 9 72 + 62 – x = 78

c, x + 36 = 22 + 37 6 x X x 1 = 46 – 10

Câu 17: kiếm tìm Y

a, y + 56 = 56 – y

b, 48 – y = 48 + y

c, 9 x y = 7 x y

Câu 18: tìm kiếm x

a, x + trăng tròn Câu 19: tra cứu Y

a, 9 Câu 20: tìm x là số có 1 chữ số biết:

a, 7 8

Câu 21: tìm x

a, x Câu 22: tìm kiếm x là số có hai chữ số biết:

a, x 95

Câu 23: tìm kiếm chữ số x biết:

a, 35x x70

c, 199 Câu 24: kiếm tìm x

a, x Câu 25: tìm x

a, 10 + x Câu 26: >,

a, x + 32 ………41 + x

b, 56 – x ………45 – x

c, x – 26 ……….x – 18

d, 52 – 47 ………52 – 47 – x

e, 42 + 21 + x……..42 + 21

g, 29 + 42 – x …….42 + 29 + x

Câu 27: tìm kiếm x

a, 14 – x = 14 – 2

b, 52 + 4 > x + 52

5. Phần mềm giúp bé xíu học cùng làm bài tập toán hiệu quả

Monkey Math là một thành phầm của đại gia đình Monkey cùng với những thành phầm mà các phụ huynh đã không còn xa lạ như Monkey Junior, Monkey Stories tuyệt Vmonkey.

Monkey Math được thiết kế theo lịch trình GDPT mới cho trẻ em Mầm non & Tiểu học tập với tinh thần “Toán học tập cho hồ hết trẻ em”.

Xem thêm: 40 Đường Số 11, Quận 4, Tp. Hcm, 40 Đường Số 11 Quận 4 Tp

Ba mẹ hãy cùng khám phá về công tác học của Monkey Math trước khi giúp nhỏ học nhé.

Với 60 chủ đề thuộc 7 chăm đề, công tác học của Monkey Math xây dựng bám sát Chương trình giáo dục Phổ Thông bắt đầu cho trẻ mần nin thiếu nhi và tiểu học. Cụ thể hơn, 7 chăm đề (6 chăm đề cơ bản, 1 siêng đề nâng cao) trong áp dụng học tập Monkey Math bao gồm:

– Đếm với Tập hòa hợp số (Count & Cardinality),

– Phép tính và tư duy Đại số (Operations and Algebraic Thinking),

– Số và Phép tính hệ Thập phân (Number và Operations in Base Ten),

– Đo lường (Measurement),

– Không gian và thời gian (Space & Time),

– Hình học (Geometry),

– (Chuyên đề nâng cao) dữ liệu và đồ dùng thị (Data & Graphs)

 Phụ huynh hoàn toàn có thể mua Monkey Math bằng cách click và nút bên dưới để thừa kế ưu đãi vì chưng khansar.net là đối tác của Monkey MathGiảm 40% học tập Phí: ngân sách học phí gốc 832.000đ chỉ còn 499.000đTặng sách bài xích tập đến bé
>Nhận Hết các Ưu Đãi Trên