sử dụng công thức cấu trúc vết phương trình hóa học ở các phản ứng sau:$a)$ Toluen $+ Cl_2$, tất cả bột sắt$b)$ Toluen $+ Cl_2$, gồm chiếu sáng$c)$ Etylbezen$+ HNO_3$, xuất hiện axit sunfuric đặc$d)$ Etylbezen$+ H_2$, có xúc tác $Ni$, làm cho nóng


Bạn đang xem: Toluen cl2 bột fe

*

*

*
*
*
*
*
*
*
*

*

*

hỗn hợp axit fomic $0,007M$ có $pH =3,0$.1. Tính độ năng lượng điện li của axit fomic trong hỗn hợp đó.2. Nếu hòa chảy thêm $0,001$ mol $HCl$ vào $1$ lít dung dịch kia thì độ năng lượng điện li của axit fomic tăng tuyệt giảm? Giải thích.
Đun sôi $a$ gam một triglixerit $X$ với hỗn hợp kali hidroxit (dư) cho đến lúc phản ứng trọn vẹn thu được $0,92 g$ glixerol và $m $ (g) các thành phần hỗn hợp $Y$ gồm muối của axit oleic $(C_17H_33COOH)$ với $3,18 g$ muối bột của axit linoleic $(C_17H_31COOH)$a) tra cứu công thức kết cấu có thể tất cả của triglixerit trênb) Tính $a$
mang lại ancol $A$ chức năng với axit $B$ nhận được este $X$. Làm bay hơi $8,6g$ este $X$ nhận được thể tích hơi bởi thể tích của $3,2 g$ khí oxi ( đo ngơi nghỉ cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất)Tìm công thức cấu tạo và thương hiệu của $A, B, X$, biết $A$ tất cả phân tử khối to hơn $B$
từ bỏ axit axetic với ancol khớp ứng cần thiết, viết phương trình phản ứng điều chế isopropyl axetat, isobutyl axetat, isopentyl axetat


Xem thêm: Nghĩa Của Từ : Motivation Nghĩa Là Gì, Nghĩa Của Từ Motivation

HÓA HỌC LỚP 10HÓA HỌC LỚP 11HÓA HỌC LỚP 12Các bài Tập Tiêu BiểuBài tập dượt Thi Đại học Khóa 01 thời điểm năm 2012 - 2013Đề và giải đáp môn Hóa kỳ thi Đại học tập 2013
*
*
*
*
*
*
*
*
hdgt:
*
*
*
*
*
*
koten123: 1. Hỗn hợp X gồm 3 este đơn chức, tạo thành từ thuộc một ancol Y với 3 axit cacboxylic (phân tử chỉ có nhóm -COOH); vào đó, bao gồm hai axit no là đồng đẳng kế tiếp nhau và một axit không no (có đồng phân hình học,chứa một liên kết song C=C trong phân tử
*