Tuyển sinh số xin mang đến các thí sinh bắt tắt tổng thể lý thuyết chất hóa học lớp 12 một cách solo giản, dễ hiểu nhất để tiện ôn tập.

Hóa học lớp 12 gồm những chương, bài xích sau:

Chương 1: Este - Lipit

Bài 1: EsteBài 2: LipitBài 3: khái niệm về Xà phòng và hóa học giặt rửa tổng hợpBài 4: luyện tập Este và hóa học béo

Chương 2: Cacbohiđrat

Bài 5: GlucozơBài 6: Saccarozơ, Tinh bột với XenlulozơBài 7: Luyện tập kết cấu và đặc điểm của CacbohiđratBài 8: thực hành thực tế Điều chế, tính chất hóa học của Este cùng Cacbohiđrat

Chương 3: Amin, Amino Axit cùng Protein

Bài 9: AminBài 10: Amino axitBài 11: Peptit và ProteinBài 12 Luyện tập cấu trúc và đặc điểm của Amin, Amino axit cùng Protein

Chương 4: Polime Và vật tư Polime

Bài 13: Đại cương về polimeBài 14 vật liệu polimeBài 15: rèn luyện Polime và vật liệu polimeBài 16: Thực hành một số tính hóa học của protein và vật liệu polime

Chương 5: Đại cương Về Kim Loại

Bài 17: vị trí của sắt kẽm kim loại trong bảng tuần hoàn và kết cấu của kim loạiBài 18: tính chất của sắt kẽm kim loại và hàng điện hóa của kim loạiBài 19 hợp kimBài 20: Sự làm mòn kim loạiBài 21 Điều chế kim loạiBài 22: Luyện tập tính chất của kim loạiBài 23 rèn luyện Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loạiBài 24: thực hành thực tế Tính chất, pha chế kim loại, sự bào mòn kim loại

Chương 6: sắt kẽm kim loại Kiềm, kim loại Kiềm Thổ, Nhôm

Bài 25: sắt kẽm kim loại kiềm với hợp chất đặc biệt quan trọng của kim loại kiềmBài 26: sắt kẽm kim loại kiềm thổ với hợp chất quan trọng của chúngBài 27: Nhôm và hợp hóa học của nhômBài 28: Luyện tập tính chất của sắt kẽm kim loại kiềm, sắt kẽm kim loại kiềm thổ cùng hợp chất của chúngBài 29: Luyện tập tính chất của nhôm với hợp hóa học của nhômBài 30: Thực hành đặc điểm của natri, magie, nhôm và hợp chất của chúng

Chương 7: sắt Và một vài Kim các loại Quan Trọng

Bài 31: SắtBài 32: Hợp hóa học của sắtBài 33: hợp kim của sắtBài 34: Crom và hợp hóa học của CromBài 35: Đồng và hợp chất của ĐồngBài 36: sơ sài về niken, kẽm, chì, thiếcBài 37: Luyện tập tính chất hóa học tập của sắt và hợp hóa học của sắtBài 38: Luyện tập đặc điểm hóa học của crom, đồng cùng hợp hóa học của chúngBài 39: Thực hành tính chất hóa học của sắt, đồng và hợp chất của sắt, crom

Chương 8: Phân Biệt một số trong những Chất Vô Cơ

Bài 40: thừa nhận biết một số trong những ion vào dung dịchBài 41: dấn biết một số chất khíBài 42: rèn luyện Nhận biết một vài chất vô cơ

Chương 9: Hóa Học và Vấn Đề cách tân và phát triển Kinh Tế, buôn bản Hội, Môi Trường

Bài 43: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tếBài 44: hóa học và vụ việc xã hộiBài 45: hóa học và vụ việc môi trường

Tóm tắt kim chỉ nan Hóa học tập lớp 12

XEM VÀ TẢI TÓM TẮT LÝ THUYẾT HÓA HỌC LỚP 12 TẠI ĐÂY

Suzy


*

*

*
*
*
*
*
*
*