*Bạn đang xem: Trắc nghiệm tin học 11 chương 6 có đáp án

Đại học Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 trung học cơ sở Tiểu học tập dành riêng cho giáo viên

Tuyển chọn 1 số câu hỏi trắc nghiệm Tin học tập lớp 11 - Chương Chương trình nhỏ và thiết kế có kết cấu (Bấm vào liên kết phía dưới để sở hữu xuống)


*Xem thêm: Các Quốc Gia Cổ Đại Phương Tây Đã Được Hình Thành Ở Đâu Và Từ Bao Giờ ?

Chương trình nhỏ và xây dựng có cấu trúc là một chương bên trong chương trình môn tin học lớp 11. Tài liệu này còn có 29 câu hỏi trắc nghiệm về chương 6: Chương trình nhỏ và lập trình bao gồm cấu trúc. Mời các bạn học sinh xem trực con đường 2 trang trong tổng thể 6 trang của tài liệu, các chúng ta cũng có thể tải không thiếu thốn tài liệu về tham khảo nhé.

Tuyển chọn một số thắc mắc trắc nghiệm Tin học lớp 11Chương Chương trình con và lập trình tất cả cấu trúc

Chương VI CHƯƠNG TRÌNH bé và LẬP TRÌNH CÓ CẤU TRÚC Câu 1: nên chọn phương án ghép đúng . Vẻ bên ngoài của một hàm được xác định bởi A.Kiểu của các tham số B.Kiểu quý hiếm trả về (*) C.Tên hàm D.Địa chỉ nhưng hàm trả về Câu 2: biểu hiện nào sau đây về hàm là sai? A.Phải trả lại kết quả B.Phải có tham số (*) C.Trong hàm có thể gọi lại chính hàm đó D_ rất có thể có các biến tổng thể Câu 3: diễn đạt nào tiếp sau đây về tham số là sai? A.Một hàm hoàn toàn có thể có cả tham số quý hiếm và tham số biến; B.Có thể truyền phát triển thành số mang đến tham số giá bán trị; (*) C.Có thể truyền giá chỉ trị đến tham số biến; D.Có thể dùng tham số đổi mới để dấn kết quả; Câu 4: trong các cách sử dụng thủ tục sau, cách nào là cân xứng nhất? A.Khai báo lại giấy tờ thủ tục và call nó mỗi một khi cần sử dụng; B.Khai báo thủ tục duy nhất một lần và gọi nó một đợt duy nhất; C.Chỉ buộc phải khai báo; D.Khai báo thủ tục một lần và gọi nó vào thân chương trình mọi khi muốn sử dụng; Câu 5: Hàm chuẩn nào dưới đây biến cực hiếm thực 6.6 thành 7? A.Odd; B.Round; (*) C.Trunc; D.Abs; Câu 6: trong số chương trình chuẩn chỉnh sau đây, chương trình chuẩn nào là thủ tục chuẩn? A.Sin(x); B.Length(S); C.Sqrt(x); D.Delete(S,5,1); (*) Câu 7: đưa sử bao gồm hai trở nên xâu x cùng y ( y đã có mức giá trị ) câu lệnh làm sao sau đây là không hòa hợp lệ? A.x := Copy(y,5,3); B.x := y; C.x := Delete(y,5,3); (*) D.Delete(y,5,3); Câu 8: Nói về kết cấu của một chương trình con, xác định nào sau đó là không đúng? A.Phần đầu và phần thân tuyệt nhất thiết phải có, phần khai báo hoàn toàn có thể có hoặc không. B.Phần khai báo hoàn toàn có thể có hoặc không tồn tại tùy trực thuộc vào từng chương trình rứa thể. C.Phần đầu hoàn toàn có thể có hoặc không có cũng được. (*) D.Phần đầu tuyệt nhất thiết phải có để khai báo tên lịch trình con. Câu 9: khẳng định nào sau đấy là đúng? A.Một chương trình bé nhất thiết phải bao gồm tham số hình thức. B.Một chương trình con nhất thiết phải tất cả biến cục bộ. C.Một chương trình nhỏ nhất thiết phải gồm tham số hình thức, không độc nhất thiết phải có biến viên bộ. D.Một công tác con hoàn toàn có thể không gồm tham số hình thức và cũng có thể không gồm biến viên bộ. (*) Câu 10: Kiểu dữ liệu của hàm A.Chỉ rất có thể là hình dạng integer. B.Chỉ hoàn toàn có thể là hình trạng real. C.Có thể là các kiểu integer, real, char, boolean, string. (*) D.Có thể là integer, real, char, boolean, string, record, thứ hạng mảng. Một số câu hỏi trắc nghiệm TIN HỌC