Bộ bài bác tập trắc nghiệm Toán lớp 7 gồm đáp án năm 2021

Tài liệu tổng phù hợp 1000 bài xích tập trắc nghiệm Toán lớp 7 học tập kì 1, học kì 2 năm 2021 lựa chọn lọc, tất cả đáp án chi tiết với các dạng bài bác tập phong phú đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng được biên soạn theo từng bài bác học sẽ giúp đỡ học sinh ôn luyện, củng cụ lại kiến thức để được điểm cao trong các bài thi môn Toán 7.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm toán 7

*

500 bài bác tập trắc nghiệm Toán lớp 7 học kì 1

Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực

Chương 2: Hàm số và đồ thị

Chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng tuy nhiên song

Chương 2: Tam giác

500 bài tập trắc nghiệm Toán lớp 7 học kì 2

Chương 3: Thống kê

Chương 4: Biểu thức đại số

Chương 3: dục tình giữa những yếu tố trong tam giác. Những đường trực tiếp đồng quy của tam giác

Bài tập Tập hợp Q những số hữu tỉ tất cả lời giải

Bài 1: Tập vừa lòng số hữu tỉ được kí hiệu là?

A. NB. N* C. QD. R

Hiển thị lời giải

Tập hợp những số hữu tỉ được kí hiệu là Q ( x là số hữu tỉ thì ghi là x ∈ Q )

Chọn lời giải C.


Bài 2: lựa chọn câu đúng?

*
Hiển thị lời giải

Ta có: -6 ∈ Z nên D sai

2/3 ∈ Q, 2/3 ∉ Z bắt buộc B sai

-9/2 ∈ Q yêu cầu C sai

Vậy đáp án A đúng

Chọn lời giải A.


Bài 3: Số như thế nào dưới đó là số hữu tỉ dương?

*
Hiển thị lời giải

Ta có: -2/3 = 2/3 > 0

Chọn đáp án A.


Bài 4: Số hữu tỉ là số được viết bên dưới dạng phân số a/b với:

A. A = 0 ; b ≠ 0

B. A, b ∈ Z, b ≠ 0

C. A, b ∈ N

D. A ∈ N, b ≠ 0

Hiển thị lời giải

Số hữu tỉ là số được viết bên dưới dạng phân số a/b với: a, b ∈ Z, b ≠ 0

Chọn giải đáp B


Bài 5: Số -2/3 được màn biểu diễn trên trục số bởi hình vẽ nào dưới đây?

*

Hiển thị lời giải

Biểu diễn số -2/3 bên trên trục số ta được hình vẽ:

*

Chọn câu trả lời D.


Bài 6: vào các xác minh sau, khẳng định nào đúng?

*

Hiển thị lời giải

*

Chọn câu trả lời B


Bài 7: Điền số hữu tỉ phù hợp vào ô vuông:

*

*

Hiển thị lời giải

Dựa vào hình mẫu vẽ ta thấy, số hữu tỉ nên tìm nằm bên trái 0 vày đó đó là số hữu tỉ âm

Mà đoạn thẳng đơn vị chức năng được chia thành 3 phần bằng nhau, số đó cách 0 một đoạn bằng một đơn vị chức năng mới cần số yêu cầu tìm là -1/3

Chọn giải đáp B


Bài 8: cho các số hữu tỉ:

*
. Hãy chuẩn bị xếp các số hửu tỉ trên theo đồ vật tự tăng dần:

*

Hiển thị lời giải

Ta có:

*

Chọn lời giải D


Bài 9: trong các khẳng định sau, xác định sai là:

A. N ⊂ Z

B. N* ⊂ N

C. N ⊂ Q

D. Q ⊂ Z

Hiển thị lời giải

Ta có:

Mọi số tự nhiên và thoải mái đều là số nguyên với số hữu tỉ nên đáp án A cùng C đúng

N* là tập hợp những số tự nhiên khác 0 vì thế nó là tập con của tập những số tự nhiên. Đáp án B đúng

Mọi số nguyên phần đa là số hữu tỉ, tuy nhiên một số hữu tỉ chưa chắc hẳn đã là số nguyên.

Chẳng hạn: 50% là số hữu tỉ nhưng chưa phải số nguyên. Đáp án D sai

Chọn giải đáp D


Bài 10: có bao nhiêu số hữu tỉ thỏa mãn nhu cầu có mẫu bằng 7, to hơn -5/9 và nhỏ tuổi hơn -2/9

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Hiển thị lời giải

*

Chọn câu trả lời C


Bài tập Cộng, trừ số hữu tỉ có lời giải

Bài 1: kết quả của phép tính

*

*
Hiển thị lời giải

Ta có:

*

Chọn đáp án A


Bài 2: Chọn tóm lại đúng độc nhất vô nhị về kết quả của phép tính

*

A. Là số nguyên âm

B. Là số nguyên dương

C. Là số hữu tỉ âm.

D. Là số hữu tỉ dương.

Hiển thị lời giải

Ta có:

*

Là số hữu tỉ âm

Chọn lời giải C.


Bài 3: Số -3/14 là hiệu của nhì số hữu tỉ nào dưới đây?

*
Hiển thị lời giải

Ta có:

*

Chọn đáp án C.


Bài 4: cho

*
. Giá trị của x bằng

*
Hiển thị lời giải

Ta có:

*

Chọn giải đáp A.


Bài 5: tóm lại nào đúng về giá trị của biểu thức

*

A. A 2D. A Hiển thị lời giải

Ta có:

*

Chọn giải đáp C.


Bài 6: cho

*
. Quý hiếm của x bằng:

*

Hiển thị lời giải

*

Chọn đáp án D


Bài 7: Tính quý giá của biểu thức

*

*

Hiển thị lời giải

*

Chọn lời giải A


Bài 8: Số -7/15 là tổng của hai số hữu tỉ âm:

*

Hiển thị lời giải

Ta có:

*

Chọn lời giải B


Bài 9: kết quả của phép tính

*
là:

*

Hiển thị lời giải

Ta có:

*

Chọn câu trả lời A


Bài 10: kết luận đúng về giá trị của biểu thức

*
là:

*

Hiển thị lời giải

*

Chọn đáp án B


Bài tập nhì góc đối đỉnh gồm lời giải

Bài 1: hai đường thẳng zz" với tt" giảm nhau trên A. Góc đối đỉnh cùng với ∠zAt là:

*
Hiển thị lời giải
*

Vì hai đường thẳng zz" với tt" giảm nhau tại A bắt buộc Az" là tia đối của tia Az, At" là tia đối của tia At. Vậy góc đối đỉnh với ∠zAt" là ∠z"At.

Chọn giải đáp B.


Bài 2: cho góc xBy đối đỉnh cùng với góc x"By" và ∠xBy = 60°. Tính số đo góc x"By"

A. 30°B. 120°C. 90°D. 60°

Hiển thị lời giải
*

Vì ∠xBy là góc đối đỉnh với ∠x"By". Lúc đó: ∠xBy = ∠x"By" = 60° (tính hóa học hai góc đối đỉnh)

Chọn giải đáp D.


Bài 3: Cho hai tuyến đường thẳng xx" với yy" giao nhau trên O sao để cho ∠xOy = 45°. Lựa chọn câu sai:

*
Hiển thị lời giải
*

Vì hai đường thẳng xx" cùng yy" giảm nhau tại O đề nghị Ox" là tia đối của tia Ox, Oy" là tia đối của tia Oy.

⇒ ∠xOy với ∠ x"Oy" ; ∠x"Oy với ∠xOy" là nhì cặp góc đối đỉnh

Do đó ∠xOy = ∠x"Oy" = 45° và ∠x"Oy = ∠xOy"

Lại tất cả ∠xOy và ∠x"Oy là hai góc ở phần kề bù buộc phải ∠xOy + ∠x"Oy = 180°

*

Suy ra A, B, C đúng, D sai.

Chọn lời giải D.


Bài 4: mang đến cặp góc đối đỉnh ∠tOz cùng ∠t"Oz" (Oz và Oz" là nhì tia đối nhau). Biết ∠tOz" = 4∠tOz. Tính những góc ∠tOz với ∠t"Oz"

*
Hiển thị lời giải
*

*

Chọn giải đáp C.


Bài 5: Vẽ ∠ABC = 56°. Vẽ ∠ABC" kề bù cùng với ∠ABC. Tiếp nối vẽ tiếp ∠C"BA" kề bù cùng với ∠ABC". Tính số đo ∠C"BA"

A. 124°B. 142°C. 65°D. 56°

Hiển thị lời giải
*

Vì ∠ABC" kề bù với ∠ABC buộc phải BC" là tia đối của tia BC.

Vì ∠C"BA" kề bù với ∠ABC" đề xuất BA" là tia đối của tia cha .

Do đó, ∠C"BA" cùng ∠ABC đối đỉnh ⇒ ∠C"BA" = ∠ABC = 56°

Chọn đáp án D.


Bài 6: lựa chọn câu trả lời đúng. Góc

*
đối đỉnh cùng với góc
*
lúc

A.Tia Ox’ là tia đối của tia Ox và tia Oy’ là tia đối của tia Oy

B.Tia Ox’ là tia đối của tia Oy và tia Ox là tia đối của tia Oy’

C.Tia Ox’ là tia đối của tia Ox cùng

*

D.Cả A, B, C đều đúng

Hiển thị lời giải

TH1:

*

*

TH2:

*

*

Vậy cả A, B, C đều đúng

Chọn lời giải D


Bài 7: Câu làm sao sau đó là sai:

A.Hai góc tất cả mỗi cạnh của góc này là tia đối của mỗi cạnh của góc kia được gọi là hai góc đối đỉnh

B.Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau

C.Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh

D.Nếu số đo góc A bằng số đo của góc B và góc C đối đỉnh với B thì góc A và góc C bằng nhau

Hiển thị lời giải

+ Ta có: A đúng (theo lý thuyết)

+ B nhì góc đối đỉnh thì bằng nhau là đúng (theo đặc điểm của hai góc đối đỉnh)

+ C hai góc đều bằng nhau là nhì góc đối đỉnh là sai

Ví dụ: cho

*
với (các điểm A, B, C, H, I, K là các điểm phân biệt)

*

*

Chọn câu trả lời C


Bài 8: nhì tia phân giác của nhị góc đối đỉnh là

A.Hai tia trùng nhau

B.Hai tia vuông góc

C.Hai tia đối nhau

D.Hai tia song song

Hiển thị lời giải

Hai tia phân giác của hai góc đối đỉnh là hai tia đối nhau.

Thật vậy, ta chứng tỏ như sau:

Giả sử hai đường thẳng aa’ với bb’ giảm nhau trên O,

*

Như hình mẫu vẽ sau:

*

*

Suy ra Ot với Ot’ là hai tia đối nhau.

Chọn câu trả lời C


Bài 9: chọn câu trả lời sai: hai đường thẳng aa’ cùng bb’ cắt nhau trên K cùng góc

*
. Ta có:

*

Hiển thị lời giải

*

*

Chọn câu trả lời C


Bài 10: chọn câu tuyên bố đúng

A.Hai đường thẳng giảm nhau tạo ra thành nhị cặp góc đối đỉnh

B.Ba đường thẳng cắt nhau tạo ra thành ba cặp góc đối đỉnh

C.Bốn mặt đường thẳng cắt nhau sinh sản thành tứ cặp góc đối đỉnh

D.Cả A, B, C các đúng

Hiển thị lời giải

A. Đúng (theo lý thuyết)

B.Sai

Phản ví dụ: Cho tía đường thẳng a, b, c giảm nhau như hình bên dưới đây

*

Ta thấy con đường thẳng a cắt đường trực tiếp b tại điểm H, tạo thành 2 cặp góc đối đỉnh

Đường trực tiếp a giảm đường thẳng c tại điểm I, tạo nên 2 cặp góc đối đỉnh

Đường thẳng b cắt đường thẳng c trên điểm J, tạo ra 2 cặp góc đối đỉnh

Vậy ba đường thẳng a, b, c cắt nhau như hình mẫu vẽ trên hoàn toàn có thể tạo ra 6 cặp góc đối đỉnh

Do đó B sai.

C.Sai. Giống như câu B

D.Sai do B cùng C phần đông sai

Chọn đáp án A


Bài tập hai tuyến phố thẳng vuông góc có lời giải

Bài 1: Chọn hai tuyến phố thẳng aa" cùng bb" vuông góc với nhau tại O. Hãy đã cho thấy câu sai trong những câu sau:

A. ∠b"Oa" = 90°

B. ∠aOb = 90°

C. Aa" và bb" không thể cắt nhau

D. Aa" là đường phân giác của góc bẹt bOb"

Hiển thị lời giải
*

Hai mặt đường thẳng với vuông góc cùng với nhau trên nên:

+ ∠aOb = 90° đề xuất B đúng.

+ aa" cùng bb" vuông góc với nhau buộc phải aa" cùng bb" cắt nhau cần C sai.

+ ∠a"Ob = ∠ a"Ob" = 90° ⇒ aa" là đường phân giác của góc bẹt bOb" yêu cầu D đúng.

+ ∠b"Oa" = 90° bắt buộc A đúng.

Chọn lời giải C.


Bài 2: nên chọn lựa câu đúng trong các câu sau:

A. Hai tuyến phố thẳng cắt nhau thì vuông góc

B. Hai tuyến phố thẳng vuông góc thì giảm nhau

C. Hai tuyến đường thẳng vuông góc thì trùng nhau

D. Cả ba đáp án A, B, C gần như sai

Hiển thị lời giải

Hai đường thẳng vuông góc thì giảm nhau

Chọn câu trả lời B.


Bài 3: Đường trung trực của một quãng thẳng là:

A. Đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng đó

B. Đường trực tiếp vuông góc cùng với đoạn thẳng đó

C. Đường thẳng cắt đoạn thẳng đó

D. Đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng trên trung điểm của đoạn thẳng đó

Hiển thị lời giải

Đường trung trực của một quãng thẳng là con đường vuông góc với đoạn thẳng ấy tại trung điểm của nó.

Chọn giải đáp D.


Bài 4: đến ∠AOB = 120°. Tia OC nằm giữa hai tia OA, OB sao cho ∠BOC = 30°. Chọn câu đúng:

*
Hiển thị lời giải
*

Vì OC nằm giữa hai tia OA, OB nên

*

Chọn đáp án A.


Bài 5: đến ∠AOB = 30°. Vẽ tia OC là tia đối của tia OA. Tính ∠COD biết OD vuông góc OB, các tia OD với OA thuộc nhì nửa mặt phẳng đối nhau bờ OB

*
Hiển thị lời giải
*

Vì OD vuông góc OB bắt buộc ∠DOB = 90°

Vì OA với OC là hai tia đối nhau cùng tia OB nằm giữa OA và OD bắt buộc ta có:

*

Chọn câu trả lời D.


Bài 6: Khi đường thẳng AB vuông góc với con đường thẳng CD, ta kí hiệu:

A.AB // CD

B.AB = CD

C.AB CD

D.AB CD

Hiển thị lời giải

Khi mặt đường thẳng AB vuông góc với mặt đường thẳng CD, ta kí hiệu AB ⊥ CD

Chọn giải đáp D


Bài 7: chọn phát biểu đúng

A.Có một và chỉ một đường trực tiếp d’ đi qua điểm O và vuông góc với đường thẳng d đến trước

B.Cho trước một điểm O với một con đường thẳng d. Tất cả một và duy nhất đường thẳng d’ đi qua O và vuông góc với d

C.Cả A với B đều đúng

D.Chỉ gồm B đúng

Hiển thị lời giải

Tính hóa học thừa nhận: có một và có một đường trực tiếp d’ trải qua điểm O và vuông góc với con đường thẳng d cho trước. (Phần lý thuyết)

Suy ra A đúng

B miêu tả tương từ bỏ theo tính chất trên, đề nghị đáp án B cũng đúng.

Vậy cả A và B hầu hết đúng.

Chọn đáp án C


Bài 8: mang đến đoạn trực tiếp MN = 6 cm. Bên trên tia MN lấy điểm P sao cho MP = 1 cm, trên tia NM lấy điểm Q thế nào cho NQ = 1 cm. Khi đó:

A.MQ = NP

B.Đường trung trực của đoạn trực tiếp MN vuông góc với đoạn thẳng PQ

C.Đường trung trực của đoạn trực tiếp MN trùng với đường trung trực của đoạn thẳng PQ

D.Cả A, B, C đầy đủ đúng

Hiển thị lời giải

*

+ trên tia MN có:

MN = 6 cm; MP = 1 cm

Suy ra phường nằm thân M cùng N (do 6 > 1)

⇒ MP + PN = MN ⇒ PN = MN – MP = 6 – 1 = 5 centimet

+ bên trên tia NM có:

NM = 6 cm; NQ = 1 centimet

Suy ra Q nằm giữa M với N (do 6 > 1)

⇒ NQ + QM = NM ⇒ QM = NM – NQ = 6 – 1 = 5 cm

Do đó: PN = QM (= 5 cm) A đúng

+ gọi A là trung điểm của đoạn thẳng MN ⇒ AM = AN = 1/2 MN = 3 cm

Gọi d là mặt đường thẳng trải qua A với vuông góc với MN tại A

Do kia d là con đường trung trực của đoạn trực tiếp MN

Vì p. Và Q những thuộc MN, cần suy ra d ⊥ PQ (1) ⇒ B đúng

+ trên tia MN tất cả MA = 3 cm; MP = 1 cm

Suy ra phường nằm thân M với A ⇒ MP + page authority = MA ⇒ pa = MA – MP = 3 – 1 = 2 cm

Chứng minh tương tự ta có: NQ + QA = na ⇒ QA = mãng cầu – NQ = 3 – 1 = 2 centimet

Do đó: page authority = QA, cơ mà P, Q, A thẳng mặt hàng (do P, Q, A hồ hết thuộc MN)

Suy ra A là trung điểm của PQ (2)

Từ (1) với (2) suy ra d là mặt đường trung trực của đoạn thẳng PQ ⇒ C đúng

Chọn đáp án D


Bài 9: cho hình vẽ sau, nên chọn câu sai trong những câu sau

*

A.CD là con đường trung trực của đoạn trực tiếp AB

B.AB là con đường trung trực của đoạn trực tiếp CD

C.

*

D.AO = OB

Hiển thị lời giải

Quan ngay cạnh hình vẽ đã mang đến ta thấy

+ AO = OB (D đúng) ⇒ O là trung điểm của AB (1)

+ CD ⊥ AB tại O (2) ⇒

*
⇒ C đúng

Từ (1) cùng (2) suy ra CD là con đường trung trực của đoạn thẳng AB ⇒ A đúng

+ vày OC ≠ OD suy ra AB chưa hẳn là con đường trung trực của CD ⇒ B sai

Chọn giải đáp B


Bài 10: mang đến đường trực tiếp d với điểm O thuộc đường thẳng d. Vẽ con đường thẳng d’ trải qua O cùng vuông góc với d. Lựa chọn hình vẽ đúng trong các hình vẽ bên dưới đây.

A.

*

B.

*

C.

Xem thêm: Biểu Thức Tính Điện Tích Của Tụ Điện, Giải Bài Tập Vật Lí 11

*

D.

*

Hiển thị lời giải

Vì điểm O thuộc đường thẳng d, suy ra lời giải A cùng D thỏa mãn, nhiều loại B và C

Đường thẳng d’ trải qua O với vuông góc với d, suy ra A đúng, D sai

Chọn giải đáp A


❮ bài bác trướcBài sau ❯
*

giáo dục đào tạo cấp 1, 2
giáo dục và đào tạo cấp 3