Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Để học giỏi Hình học lớp 11, tư liệu 500 bài tập trắc nghiệm Hình học 11 và thắc mắc trắc nghiệm Hình học 11 bao gồm đáp án được biên soạn bám đít nội dung sgk Hình học tập lớp 11 giúp cho bạn giành lấy điểm cao trong các bài thi và bài xích kiểm tra Hình học tập 11.

Bạn đang xem: 25 câu trắc nghiệm toán hình 11: đề kiểm tra chương 1 có đáp án

Mục lục bài xích tập trắc nghiệm Hình học tập 11

Chương 1: Phép dời hình cùng phép đồng dạng trong khía cạnh phẳng

Chương 2: Đường thẳng cùng mặt phẳng trong ko gian. Quan liêu hệ song song

Chương 3: Vectơ trong không gian. Tình dục vuông góc trong ko gian

Danh mục trắc nghiệm theo bài xích học

Chương 1: Phép dời hình với phép đồng dạng trong phương diện phẳng

Chương 2: Đường thẳng cùng mặt phẳng trong không gian. Quan hệ tuy vậy song

Chương 3: Vectơ trong ko gian. Tình dục vuông góc trong không gian

Trắc nghiệm bài bác 1 (có đáp án): Phép đổi mới hình. Phép tịnh tiến

Bài 1: Trong khía cạnh phẳng tọa độ, phép tịnh tiến theo vecto v→(1;1) biến điểm A(0;2) thành A’ và biến đổi điểm B(-2;1) thành B’, khi đó:

A. A’B’ = √5B. A’B’ = √10

C. A’B’ = √11D. A’B’ = √12

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Phép tịnh tiến theo vecto v→(1;1) biến đổi A(0; 2) thành A’(1; 3) và vươn lên là B(-2; 1) thành B’(-1; 2) ⇒ A’B’ = √5


Bài 2: Trong mặt phẳng tọa độ, phép tịnh tiến theo vecto v→(1;0) vươn lên là đường trực tiếp d: x - 1 = 0 thành đường thẳng d’ có phương trình:

A. X - 1 = 0B. X - 2 = 0

C. X - y - 2 = 0D. Y - 2 = 0

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Lấy M(x; y) trực thuộc d; gọi M’(x’; y’) là hình ảnh của M qua phép tịnh tiến theo vecto v→(1;0) thì

*

Thay vào phương trình d ta được x’ – 2 = 0, giỏi phương trình d’ là x – 2 = 0 .


Bài 3: Trong mặt phẳng tọa độ, phép tịnh tiến theo vecto v→(3;1) trở thành đường thẳng d: 12x - 36y + 101 = 0 thành mặt đường thẳng d’ có phương trình:

A. 12x – 36y – 101 = 0B. 12x + 36y + 101 = 0

C.12x + 36y – 101 = 0D. 12x – 36y + 101 = 0.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Vecto chỉ phương của d bao gồm tọa độ (3; 1) thuộc phương với vecto v→ đề xuất phép tịnh tiến theo vecto v→(3;1) đổi mới đường thẳng d thành chính nó.

Bình luận: nếu không tinh ý nhận ra điều trên, cứ làm bình thường theo tiến trình thì sẽ khá lãng phí thời gian.


Bài 4: Trong khía cạnh phẳng tọa độ, phép tịnh tiến theo vecto v→(-2;-1) trở thành parabol (P): y = x2 thành parabol (P’) bao gồm phương trình:

A. Y = x2 + 4x - 5

B. Y = x2 + 4x + 4

C. Y = x2 + 4x + 3

D. Y = x2 - 4x + 5

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Lấy M(x; y) thuộc (P); call M’(x’; y’) là ảnh của M qua phép tịnh tiến theo vecto v→(-2; -1) thì:

*

thay vào phương trình (P) được y" + 1 = (x"+ 2)2 ⇒ y" = x"2 + 4x" + 3 tốt y = x2 + 4x + 3.


Bài 5: Trong mặt phẳng tọa độ, phép tịnh tiến theo vecto v→(-3;-2) trở thành đường tròn tất cả phương trình (C): x2 + (y - 1)2 = 1 thành đường tròn (C’) tất cả phương trình:

A. (x - 3)2 + (y + 1)2 = 1

B. (x + 3)2 + (y + 1)2 = 1

C. (x + 3)2 + (y + 1)2 = 4

D. (x - 3)2 + (y - 1)2 = 4

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Đường tròn (C) có tâm I(0; 1) và nửa đường kính R = 1.

Phép tịnh tiến theo vecto v→(-3; -2) đổi thay tâm I(0; 1) của (C) chân thành I’ của (C") có cùng bán kính R’ = R = 1

Ta bao gồm

*

⇒ phương trình (C’) là (x + 3)2 + (y + 1)2 = 1.

Chú ý: Phép tịnh tiến đổi thay đường tròn thành mặt đường tròn gồm cùng phân phối kính.


Bài 6: Phép biến đổi hình trở thành điểm M thành điểm M’ thì với mỗi điểm M có:

A. Ít độc nhất vô nhị một điểm M’ tương ứng

B. Không quá một điểm M’ tương ứng

C. Vô vàn điểm M’ tương ứng

D. Tuyệt nhất một điểm M’ tương ứng

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Hướng dẫn giải:quy tắc đặt tương ứng mỗi điểm M của mặt phẳng với cùng một điểm xác định duy duy nhất M’ của mặt phẳng đó call là phép thay đổi hình trong mặt phẳng. Chọn đáp án: D


Bài 7: đến tam giác ABC nội tiếp đường trong (O). Qua O kẻ con đường thẳng d. Quy tắc như thế nào sau đây là một phép biến hình.

A. Quy tắc biến chuyển O thành giao điểm của d với những cạnh tam giác ABC

B. Quy tắc biến O thành giao điểm của d với đường tròn O

C. Quy tắc đổi mới O thành những hình chiếu của O trên các cạnh của tam giác ABC

D. Quy tắc đổi mới O thành trực trọng tâm H, trở thành H thành O và các điểm khác H cùng O thành chủ yếu nó.

*
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Các quy tắc A, B, C đều biến đổi O thành nhiều hơn thế nữa một điểm đề nghị đó chưa phải là phép biến đổi hình. Quy tắc D biến hóa O thành điểm H duy nhất buộc phải đó là phép vươn lên là hình. Chọn đáp án D


Bài 8: Cho hình vuông vắn ABCD gồm M là trung điểm của BC. Phép tịnh tiến theo vecto v→ phát triển thành M thành A thì v→ bằng:

*
*
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

*

Chọn lời giải C.

Nhận xét: phương án A. 50% AD→ + DC→ = BM→ + AB→ = AM→ ngược hướng với v→ = MA→;

Phương án B. AB→ + AC→ = 2AM→ (quy tắc trung tuyến)

Phương án D. Một nửa CB→ + AB→ = CM→ + DC→ = DM→


Bài 9: mang lại tam giác ABC bao gồm trực tâm H, nội tiếp con đường tròn (O), BC nuốm định, I là trung điểm của BC. Khi A di động cầm tay trên (O) thì quỹ tích H là mặt đường tròn (O’) là hình ảnh của O qua phép tịnh tiến theo vecto v→ bằng:

A. IH→ B. AO→ C. 2OI→ D. Một nửa BC→

*
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Gọi A’ là điểm đối xứng cùng với A qua O. Ta có: bh // A’C suy ra BHCA’ là hình bình hành cho nên vì vậy HA’ giảm BC trên trung điểm I của BC. Cơ mà O là trung điểm của AA’ suy ra OI là con đường trung bình của tam giác AHA’ suy ra AH→ = 2OI→

Chọn câu trả lời C

Cách 2: điện thoại tư vấn B’ là điểm đối xứng với B qua O, chứng tỏ AHCB’ là hình bình hành rồi suy ra AH→ = BC→ = 2OI→


Bài 10:Mặt phẳng tọa độ, phép tịnh tiến theo vecto v→(2; -3) thay đổi đường thẳng d: 2x + 3y - 1 = 0 thành mặt đường thẳng d’ có phương trình

A. 3x + 2y - 1 = 0

B. 2x + 3y + 4 = 0

C. 3x + 2y + 1 = 0

D. 2x + 3y + 1 = 0

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Phép tịnh tiến theo vecto v→(2; -3) vươn lên là điểm M (x; y) thành điểm M’(x’; y’) thì:

*

thay vào phương trình d được:

2(x" - 2) + 3(y" + 3) - 1 = 0 ⇒ 2x" + 3y" + 4 = 0

hay 2x + 3y + 4 = 0.

Chọn giải đáp B.

Nhận xét: phương pháp trên phụ thuộc vào định nghĩa phép tịnh tiến. Hoàn toàn có thể dựa vào đặc điểm phép tịnh tiến . Phép tịnh tiến phát triển thành đường trực tiếp thành con đường thẳng song song cùng với nó, như sau (cách 2): đem điểm M(5; -3) trực thuộc d. Phép tịnh tiến theo vecto v→(2; -3) biến hóa điểm M(5; -3) thành điểm M’ (7; -6). Phương trình d’ qua M’ và tuy vậy song cùng với d (có cùng vecto pháp đường với d):

2(x - 7) + 3(y + 6) = 0 ⇒ 2x + 3y + 4 = 0


Trắc nghiệm bài 3 (có đáp án): Phép đối xứng trục

Bài 1: Trong khía cạnh phẳng, hình nào sau đây có trục đối xứng?

A. Hình thang vuông

B. Hình bình hành

C. Hình tam giác vuông ko cân

D. Hình tam giác cân

*
Hiển thị đáp án

Bài 2: Trong mặt phẳng, mang lại hình thang cân ABCD bao gồm AD = BC. Tìm kiếm mệnh đề đúng :

A. Gồm phép đối xứng trục biến chuyển AD→ thành BC→ nên AD→ = BC→

B. Tất cả phép đối xứng trục phát triển thành AC→ thành BD→ buộc phải AC→ = BD→

C. Có phép đối xứng trục phát triển thành AB thành CD bắt buộc AB // CD

D. Gồm phép đối xứng trục trở nên DA thành CB đề xuất DA = CB

Hiển thị đáp án

Bài 3: Trong khía cạnh phẳng cho hai đường thẳng a và b chế tạo ra với nhau góc 600. Bao gồm bao nhiêu phép đối xứng trục biến a thành b.

A. MộtB. Hai

C. BaD. Bốn

*
Hiển thị đáp án

Bài 4: Cho hình vuông vắn ABCD trung khu I. Gọi E, F, G, H lần lượt là trung điểm của những cạnh DA, AB, BC, CD. Phép đối xứng trục AC biến:

*

A. ∆IED thành ∆IGCB. ∆IFB thành ∆IGB

C. ∆IBG thành ∆IDHD. ∆IGC thành ∆IFA

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Tìm ảnh của từng điểm qua phép đối xứng trục AC: điểm I trở thành I; B thành D; G thành H. Chọn đáp án C


Bài 5: Trong khía cạnh phẳng Oxy mang lại điểm M(-1;3). Phép đối xứng trục Ox trở thành M thành M’ thì tọa độ M’ là:

A.M’(-1;3)B. M’(1;3)

C. M’(-1;-3)D. M’(1;-3)

Hiển thị đáp án

Bài 6: Trong khía cạnh phẳng Oxy cho đường thẳng d tất cả phương trình : x - 2y + 4 = 0. Phép đối xứng trục Ox đổi thay d thành d’ bao gồm phương trình:

A. X - 2y + 4 = 0

B. X + 2y + 4 = 0

C. 2x + y + 2 = 0

D. 2x - y + 4 = 0

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Phép đối xứng trục Ox có

*

thay vào phương trình d được x"+ 2y" + 4 = 0 tốt x + 2y + 4 = 0. Chọn lời giải B


Bài 7: Trong phương diện phẳng Oxy cho đường tròn (C) bao gồm phương trình:

(x - 3)2 + (y - 1)2 = 6. Phép đối xứng trục Oy đổi thay (C) thành (C’) tất cả phương trình

A. (x + 3)2 + (y - 1)2 = 36

B. (x + 3)2 + (y - 1)2 = 6

C.(x - 3)2 + (y + 1)2 = 36

D. (x + 3)2 + (y + 1)2 = 6

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Phép đối xứng trục Oy biến hóa tâm I(3;1) của (C) thành I’(-3;1); bán kính không nắm đổi. Chọn lời giải B.


Bài 8: Trong phương diện phẳng Oxy đến điểm M(2;3). Điểm M là ảnh của điểm nào trong tứ điểm sau qua phép đối xứng trục Oy?

A. A(3;2)B. B(2; -3)

C. C(3;-2)D. D(-2;3)

Hiển thị đáp án

Bài 9: trong số mệnh đề sau mệnh đề làm sao đúng?

A. Tam giác đều sở hữu vô số trục đối xứng

B. Một hình bao gồm vô số trục đối xứng thì hình đó cần là đường tròn

C. Hình gồm hai tuyến phố thẳng vuông góc tất cả vô số trục đối xứng

D. Hình trụ có vô số trục đối xứng

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Phương án A. Tam giác rất nhiều chỉ có ba trục đối xứng là ba đường cao.

Phương án B. Đường thẳng cũng đều có vô số trục đối xứng (là mặt đường thẳng bất cứ vuông góc với đường thẳng đã cho).

Xem thêm: 999+ Lời Chúc 8/3 Cho Bạn Bè, Mẹ, Vợ, Người Yêu Hay Ý Nghĩa Nhất Cho Phái Nữ

Phương án C. Hình gồm hai tuyến phố thẳng vuông góc có bốn trục đối xứng (là chính hai tuyến đường thẳng kia và hai tuyến phố phân giác của góc chế tạo bởi hai tuyến phố thẳng đó).


Bài 10: Trong khía cạnh phẳng, hình vuông vắn có mấy trục đối xứng?

A. Một

B. Hai

C. Ba

D. Bốn

*
Hiển thị đáp án

Giới thiệu kênh Youtube khansar.net


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, khansar.net HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học xuất sắc 11 giành riêng cho teen 2k4 trên khoahoc.khansar.net