toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Trong những chất sau, chất không phải là chất điện phân là

A. Nước nguyên chất

B. NaCl

C. H N O 3

D. C a ( O H ) 2


*

*

câu 1 :Dãy gồm những chất hầu hết là chất điện li dạn dĩ trong nước là:

A. HClO, Ba(OH)2, KNO3. 

B. FeSO4, HCl, H2CO3.

Bạn đang xem: Trong các chất sau chất không điện phân được là

C. HF, Mg(OH)2, Al2(SO4)3.

D. NaCl, H2SO4, NaOH

câu 2 gồm bao nhiêu muối axit trong dãy hóa học sau: NaHCO3, (NH4)2SO4, , NaHS, CH3COOK, Na2SO4, NaHSO4, ?

A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.

câu 3 lúc nhiệt phân, hàng muối rắn nào sau đây đều hình thành kim loại?

A. AgNO3, Hg(NO3)2.

B. AgNO3, Cu(NO3)2.

C. Hg(NO3)2, Mg(NO3)2.

D. Cu(NO3)2, Mg(NO3)


Trong các chất sau đây: 

I. Hỗn hợp muối NaCl;

III. Nước nguyên chất;

Những hóa học điện dẫn là:

A. I và II

B. III cùng IV

C. I với IV

D. II và III


I. Dung dịch muối NaCl;

III. Nước nguyên chất;

Những hóa học điện dẫn là:

A. I cùng II

B. III và IV

C. I cùng IV

D. II với III


Trong các chất sau đây:

I- hỗn hợp muối NaCl;

II- Sứ

III- Nước nguyên chất

IV- Than chì

Những chất dẫn điện là:

A. I cùng II

B. III và IV

C. I với IV

D. II với III


Trong các chất sau đây:

I. Hỗn hợp muối NaCl; II. Sứ; III. Nước nguyên chất; IV. Than chì.

Những hóa học điện dẫn là:

A. I và II

B. III với IV

C. I và IV

D. II với III.


Câu nào tiếp sau đây nói về những hạt mua điện vào chất chào bán dẫn là đúng ?

A. Những hạt tải điện vào chất buôn bán dẫn loại n chỉ là những êlectron dẫn.

B. Những hạt tải điện vào chất cung cấp dẫn loại p. Chỉ là các lỗ trống.

C. Những hạt sở hữu điện vào chất phân phối dần luôn bao hàm cả êlectron dẫn với lỗ trống.

D. Cả hai nhiều loại hạt cài điện có êlectron dẫn cùng lỗ trống phần lớn mang điện âm.


Câu nào sau đây nói về quy trình dẫn điện tự lực của chất khí là không đúng ?

A. Là quá trình dẫn điện trong hóa học khí lúc có hiện tượng lạ nhân số hạt cài điện.

B. Là quá trình dẫn năng lượng điện trong hóa học khí bởi tác nhân ion hoá trường đoản cú ngoài.

C. Là quy trình dẫn năng lượng điện trong chất khí không bắt buộc tác nhân ion hoá từ bỏ ngoài.

D. Là quá trình dẫn điện trong hóa học khí thường chạm mặt : tia lửa điện, hồ quang điện.


Câu nào sau đây nói về những loại chất cung cấp dẫn là sai ?

A. Buôn bán dẫn thuần khiết là một số loại chất phân phối dẫn chỉ chứa các nguyên tử của cùng một nguyên tố hoá học cùng có tỷ lệ êlectron dẫn bằng mật độ lỗ trống.

B. Buôn bán dẫn tạp hóa học là một số loại chất buôn bán dẫn có tỷ lệ nguyên tử tạp chất béo hơn không hề ít mật độ các hạt sở hữu điện.

C. Chào bán dẫn các loại n là loại chất cung cấp dẫn có mật độ các êlectron dẫn phệ hơn rất nhiều mật độ lỗ trống.

D. Chào bán dẫn loại phường là các loại chất cung cấp dẫn có mật độ lỗ trống bự hơn không hề ít mật độ êlectron dẫn.


Lớp 11 vật dụng lý
1
0

Câu nào dưới đây nói về tia lửa điện là sai ?

A. Là quá trình phóng năng lượng điện tự lực trong chất khí khi được đặt trong năng lượng điện trường đủ to gan (khoảng 3. 10 6 v/m) để ion hoá chất khí.

B. Là quy trình phóng năng lượng điện không từ bỏ lực trong hóa học khí mà các hạt cài điện bắt đầu sinh ra là êlectron từ do thoát ra khỏi catôt khi ion dương tới đập vào catôt.

C. Là quy trình phóng điện tự lực trong hóa học khí hoàn toàn có thể tự duy trì, không cần phải có tác nhân ion hoá tự ngoài.

Xem thêm: Soạn Văn Tuyên Ngôn Độc Lập Phần 1, Bài Soạn Siêu Ngắn: Tuyên Ngôn Độc Lập

D. Là quy trình phóng năng lượng điện tự lực trong hóa học khí được áp dụng làm bugi (bộ tấn công lửa) nhằm đốt cháy hỗn hợp nổ trong bộ động cơ nổ.


Lớp 11 đồ dùng lý
1
0

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học tập trên OLM (olm.vn)