*
*
*
*
*
*
*
*

Cho phương trình chất hóa học của bội phản ứng: 2Cr + 3Sn2+ $xrightarrow$ 2Cr3+ + 3Sn↓.

Bạn đang xem: Trong các oxit sau oxit nào không có tính khử

Nhận xét nào tiếp sau đây về phản bội ứng bên trên là đúng?


Cho biết các phản ứng xẩy ra sau :

2FeBr2 + Br2 $xrightarrow$ 2FeBr3

2NaBr + Cl2 $xrightarrow$ 2NaCl + Br2

Phát biểu đúng là:


Cho những cặp thoái hóa - khử được sắp xếp theo sản phẩm tự tăng ngày một nhiều tính oxi hóa của những ion kim loại: Al3+/Al; Fe2+/Fe; Sn2+/Sn; Cu2+/Cu. Triển khai các thí nghiệm sau:

(a) mang đến sắt vào dung dịch đồng(II) sunfat.

(b) cho đồng vào hỗn hợp nhôm sunfat.

(c) cho thiếc vào dung dịch đồng(II) sunfat.

(d) mang lại thiếc vào dung dịch sắt(II) sunfat.

Trong những thí nghiệm trên, gần như thí nghiệm có xảy ra phản ứng là


X là kim loại phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng, Y là kim loại chức năng được với dung dịch Fe(NO3)3. Hai kim loại X, Y theo lần lượt là (biết sản phẩm công nghệ tự vào dãy nắm điện hoá: Fe3+/Fe2+ đứng trước Ag+/Ag


Dãy gồm các kim loại đều công dụng được với hỗn hợp HCl tuy vậy không công dụng với dung dịch HNO3 đặc, nguội là:


Cho bột fe vào dung dịch gồm AgNO3 và Cu(NO3)2. Sau khi các phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X tất cả hai muối bột và chất rắn Y có hai kim loại. Nhị muối vào X cùng hai sắt kẽm kim loại trong Y theo thứ tự là:


Cho hỗn hợp bao gồm Fe với Mg vào dung dịch AgNO3, khi những phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X (gồm nhì muối) và hóa học rắn Y (gồm nhì kim loại). Nhị muối vào X là


Kim loại M làm phản ứng được với: hỗn hợp HCl, dung dịch Cu(NO3)2, hỗn hợp HNO3 (đặc, nguội). Kim loại M là


Cho các thành phần hỗn hợp bột Al, fe vào dung dịch cất Cu(NO3)2 cùng AgNO3. Sau thời điểm các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được tất cả hổn hợp rắn bao gồm ba kim loại là:


Cho sắt kẽm kim loại M phản ứng cùng với Cl2, thu được muối hạt X. đến M chức năng với dung dịch HCl, thu được muối hạt Y. đến Cl2 tính năng với dung dịch muối Y thu được muối hạt X. Sắt kẽm kim loại M là


Cho khí teo (dư) đi vào ống sứ nung nóng đựng hỗn hợp X tất cả Al2O3, MgO, Fe3O4, CuO thu được hóa học rắn Y. đến Y vào dung dịch NaOH (dư), khuấy kĩ, thấy còn sót lại phần ko tan Z. Giả sử những phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Phần không tan Z gồm


Dãy gồm các kim các loại được pha chế trong công nghiệp bằng cách thức điện phân hợp chất nóng rã của bọn chúng là:


Cho sơ thiết bị phản ứng: Al2(SO4)3 → X → Y→ Al.

Trong sơ đồ gia dụng trên, từng mũi tên là 1 phản ứng, các chất X, Y thứu tự là phần đông chất như thế nào sau đây?


Có 4 hỗn hợp riêng biệt: CuSO4, ZnCl2, FeCl3, AgNO3. Nhúng vào mỗi hỗn hợp một thanh Ni. Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá là


Đốt cháy trọn vẹn 7,2 gam kim loại M (có hoá trị nhị không thay đổi trong vừa lòng chất) trong hỗn hợp khí Cl2 với O2. Sau bội phản ứng chiếm được 23,0 gam hóa học rắn với thể tích hỗn hợp khí vẫn phản ứng là 5,6 lít (ở đktc). Kim loại M là


Cho 7,84 lít hỗn hợp khí X (đktc) tất cả Cl2 cùng O2 bội phản ứng toàn diện với 11,1 gam hỗn hợp Y tất cả Mg và Al, thu được 30,1 gam tất cả hổn hợp Z. Phần trăm cân nặng của Al vào Y là


Hòa tan hỗn hợp X có 11,2 gam Fe và 2,4 gam Mg bằng dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được hỗn hợp Y. Mang đến dung dịch NaOH dư vào Y chiếm được kết tủa Z. Nung Z trong không gian đến trọng lượng không đổi, chiếm được m gam hóa học rắn. Biết những phản ứng đều xẩy ra hoàn toàn. Giá trị của m là


Cho 12 gam kim loại tổng hợp của tệ bạc vào dung dịch HNO3 loãng (dư), đun nóng đến phản ứng trả toàn, chiếm được dung dịch gồm 8,5 gam AgNO3. Phần trăm khối lượng của bạc tình trong mẫu hợp kim là


Cho 2,8 gam tất cả hổn hợp X tất cả Cu và Ag bội phản ứng hoàn toàn với dung dịch HNO3 dư, thu được 0,04 mol NO2 (sản phẩm khử độc nhất vô nhị của N+5 ) và dung dịch cất m gam muối. Cực hiếm của m là


Hoà tan hoàn toàn 12,42 gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được hỗn hợp X với 1,344 lít (ở đktc) các thành phần hỗn hợp khí Y có 2 khí là N2O cùng N2. Tỉ khối của các thành phần hỗn hợp khí Y đối với khí H2 là 18. Cô cạn dung dịch X, chiếm được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là


Cho 2,24 gam bột sắt vào 200 ml dung dịch cất hỗn hợp tất cả AgNO3 0,1M và Cu(NO3)2 0,5M. Sau thời điểm các bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp X với m gam chất rắn Y. Cực hiếm của m là


Cho một lượng bột Zn vào hỗn hợp X gồm FeCl2 và CuCl2. Trọng lượng chất rắn sau khi các phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn nhỏ tuổi hơn khối lượng bột Zn lúc đầu là 0,5 gam. Cô cạn phần dung dịch sau bội nghịch ứng nhận được 13,6 gam muối hạt khan. Tổng trọng lượng các muối trong X là


Cho m gam bột Cu vào 400 ml dung dịch AgNO3 0,2M, sau một thời gian phản ứng nhận được 7,76 gam hỗn hợp chất rắn X và dung dịch Y. Lọc tách X, rồi thêm 5,85 gam bột Zn vào Y, sau khoản thời gian phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 10,53 gam hóa học rắn Z. Cực hiếm của m là


Cho V lít các thành phần hỗn hợp khí (ở đktc) gồm CO cùng H2 bội nghịch ứng với cùng một lượng dư hỗn hợp rắn có CuO và Fe3O4 nung nóng. Sau khi các phản nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, cân nặng hỗn phù hợp rắn giảm 0,32 gam. Cực hiếm của V là


Khử hoàn toàn m gam oxit MxOy đề nghị vừa đầy đủ 17,92 lít khí teo (đktc), nhận được a gam sắt kẽm kim loại M. Hoà tan hết a gam M bởi dung dịch H2SO4 sệt nóng (dư), chiếm được 20,16 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, nghỉ ngơi đktc). Oxit MxOy là


Cho tương đối nước trải qua than nóng đỏ, chiếm được 15,68 lít hỗn hợp khí X (đktc) có CO, CO2 và H2. Cho toàn cục X chức năng hết cùng với CuO (dư) nung nóng, thu được tất cả hổn hợp chất rắn Y. Hoà tan cục bộ Y bởi dung dịch HNO3 (loãng, dư) được 8,96 lít NO (sản phẩm khử duy nhất, làm việc đktc). Phần trăm thể tích khí co trong X là


Cho 6 sắt kẽm kim loại sau: Na, Ba, Fe, Ag, Mg, Al thứu tự vào dung dịch CuSO4 dư. Số trường hợp thu được chất sản phẩm là kết tủa sau bội phản ứng là


Sự nạp năng lượng mòn sắt kẽm kim loại là sự hủy diệt kim các loại hoặc hợp kim do công dụng của các chất trong môi trường xung quanh xung quanh. Đó là một quá trình hóa học tập hoặc quá trình điện hóa trong số ấy kim các loại bị oxi hóa thành ion dương.

M → Mn+ + ne

Có hai dạng ăn mòn kim loại là ăn mòn hóa học và ăn mòn điện hóa học:

- Ăn mòn hóa học là quy trình oxi hóa - khử, trong những số đó các electron của kim loại được gửi trực sau đó các hóa học trong môi trường.

- Ăn mòn năng lượng điện hóa học tập là quy trình oxi hóa - khử, trong số đó kim nhiều loại bị làm mòn do chức năng của dung dịch chất điện li và khiến cho dòng electron chuyển dời từ rất âm mang đến cực dương.

Thí nghiệm 1: triển khai thí nghiệm theo công việc sau:

bước 1: Rót hỗn hợp H2SO4 loãng vào cốc thủy tinh.

cách 2: Nhúng thanh kẽm với thanh đồng (không tiếp xúc nhau) vào ly đựng hỗn hợp H2SO4 loãng.

cách 3: Nối thanh kẽm với thanh đồng bởi dây dẫn (có mắc nối tiếp với một điện kế).

Thí nghiệm 2: Để 3 thanh vừa lòng kim: Cu-Fe (1); Fe-C (2); Fe-Zn (3) trong bầu không khí ẩm.

Xem thêm: Giải Bài Tập Đạo Hàm Lớp 11 Chương 5: Đạo Hàm, Giải Toán Lớp 11 Chương 5: Đạo Hàm


*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - è Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ social trực tuyến số 240/GP – BTTTT vì Bộ tin tức và Truyền thông.