Vecto tốc độ là đại lượng vectơ biểu lộ cho gia tốc. Tốc độ là đại lượng đồ dùng lý đặc thù cho sự đổi thay thiên nhanh hay lờ lững của vận tốc và đo bằng thương số trở nên thiên vận tốc và khoảng thời gian xảy ra sự thay đổi thiên ấy. Vecto tốc độ của hoạt động thẳng thay đổi đều bao gồm độ to không đổi.

Bạn đang xem: Trong chuyển động thẳng biến đổi đều vectơ gia tốc

Câu hỏi: Vecto gia tốc của vận động thẳng biến hóa đều?

A. Có phương vuông góc cùng với vectơ vận tốc

B. Có độ khủng không đổi

C. Thuộc hướng cùng với vectơ vận tốc

D. Ngược hướng với vectơ vận tốc

Trả lời: 

Đáp án đúng: B. Bao gồm độ lớn không đổi

Vecto tốc độ của vận động thẳng chuyển đổi đều có độ lớn không đổi.

Giải ưa thích của cô giáo Top giải thuật vì sao chọn lời giải B


Vecto gia tốc là đại lượng vectơ biểu hiện cho gia tốc. Tốc độ là đại lượng đồ lý đặc trưng cho sự biến đổi thiên cấp tốc hay chậm chạp của vận tốc và đo bởi thương số biến chuyển thiên vận tốc và khoảng thời hạn xảy ra sự biến đổi thiên ấy.

Ta có vecto vận tốc như sau:

*

Dựa vào phương pháp trên ta có thể nhận thấy:

- Chiều của vectơ gia tốc a trong vận động thẳng cấp tốc dần đều luôn cùng chiều với những vectơ vận tốc.

- Chiều của vectơ gia tốc a trong hoạt động thẳng chậm dần đều luôn ngược chiều với những vectơ vận tốc.

- Vecto gia tốc a của hoạt động thẳng chuyển đổi đều gồm độ béo không đổi.

Như vậy, lựa chọn giải đáp B là giải đáp đúng.

*

Câu hỏi trắc nghiệm bổ sung kiến thức về chuyển động thẳng đổi khác đều

Câu 1: Vật hoạt động chậm dần đều

A. Véc tơ tốc độ của vật cùng chiều với chiều gửi động.

B. Gia tốc của vật luôn luôn luôn dương.

C. Véc tơ gia tốc của vật ngược chiều với chiều gửi động.

D. Vận tốc của vật luôn luôn âm.

Đáp án đúng: C. Véc tơ tốc độ của vật dụng ngược chiều cùng với chiều đưa động

Câu 2: Với chiều (+) là chiều chuyển động, vào công thức s = 0,5a.t2 + v0t của chuyển động thẳng biến đổi đều, đại lượng có thể có giá trị dương tuyệt giá trị âm là:

A. Gia tốc

B. Quãng đường.


C. Vận tốc

D. Thời gian

Đáp án đúng: A. Gia tốc

Câu 3: Một vật tăng tốc trong một khoảng thời gian nào đó dọc theo trục Ox. Vậy vận tốc và gia tốc của nó trong khoảng thời gian này có thể:

A. Vận tốc có giá trị (+) ; gia tốc có giá trị (-).

B. Vận tốc có giá trị (-) ; gia tốc có giá trị (-).

C. Vận tốc có giá trị (-) ; gia tốc có giá trị (+).

D. Vận tốc có giá trị (+) ; gia tốc có giá trị bằng 0.

Đáp án đúng: B. Vận tốc có giá trị (-) ; gia tốc có giá trị (-).

Câu 4: Vật vận động thẳng cấp tốc dần đều

A. Véc tơ gia tốc của vật thuộc chiều với véc tơ vận tốc. 

B. Gia tốc của vật luôn luôn luôn dương.

C. Véc tơ gia tốc của thiết bị ngược chiều với véc tơ vận tốc. 

D. Vận tốc của vật luôn luôn luôn âm.

Đáp án đúng: A. Véc tơ tốc độ của vật cùng chiều cùng với véc tơ vận tốc. 

Câu 5: Một chất điểm vận động thẳng dọc từ trục Ox từ tốc độ -20m/s chậm chạp dần gần như tới khi dừng lại hoàn toàn trong khoảng thời hạn 5s. Gia tốc chất điểm là.

Xem thêm: Quản Lý Các Mô Tả Dữ Liệu Là Gì ? Mô Tả Cơ Sở Dữ Liệu

A. 2,5 m/s2 

B. 4 m/s2 

C. – 4 m/s2 

D. – 2 m/s2 

Đáp án đúng: B. 4 m/s2 

Giải thích: 

v = vo + at => a = (v-vo)/t = (0-(-20))/5 = 4 (m/s2 )

Câu 6: Một chất điểm hoạt động theo phương trình, t tính theo giây. Tốc độ trung bình của chất điểm vào 5 s đầu là

A. 8 m/s. 

B. 7,6 m/s. 

C. 6,4 m/s. 

D. 5,8 m/s.

Đáp án đúng: A. 8 m/s. 

Giải thích: 

Quãng đường vật đã đi được vào 5s đầu là:

ss = xt=5 – xt=0 = (52 + 3.5 + 4) – (02 + 3.5 + 4) = 40m

Vậy tốc độ trung bình của hóa học điểm trong 5s đầu là:

vtb = Ss/t = 40/5 = 8 (m/s)

------------------------

Trên đây Top lời giải đã giải đáp thắc mắc về Vecto vận tốc của vận động thẳng thay đổi đều? nội dung bài viết đã giải thích chi tiết và tất nhiên các thắc mắc trắc nghiệm về chuyển động thẳng biến hóa đều khiến cho bạn học tập giỏi hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nội dung bài viết của chúng tôi!