" class="title-header">Trong cơ chế điều hoà hoạt động vui chơi của opêron Lac, sự kiện nào sau đây diễn ra cả khi môi trường xung quanh có lactôzơ và khi môi trường không tồn tại lactôzơ?


Bạn đang xem: Trong cơ chế điều hoà hđ của operon lac

*

154356 điểm

trần tiến


Trong chính sách điều hoà buổi giao lưu của opêron Lac, sự kiện nào sau đây diễn ra cả khi môi trường thiên nhiên có lactôzơ với khi môi trường không có lactôzơ?A. Một số trong những phân tử lactôzơ links với prôtêin ức chế.B. Ren điều hoà R tổng hợp prôtêin ức chế.C. Các gen cấu trúc Z, Y, A phiên mã tạo ra các phân tử mARN tương ứng.D. ARN pôlimeraza links với vùng khởi rượu cồn của opêron Lac và thực hiện phiên mã.
*Xem thêm: Giải Bài Tâp Vật Lý Lớp 10, Giải Bài Tập Sgk Vật Lí Lớp 10 Hay Nhất

Đáp án B.- Sự điều hòa hoạt động vui chơi của operon Lac:+ khi môi trường không có lactozo:Gen điều hòa hình thức tổng hòa hợp protein ức chế. Protein này liên kết với vùng quản lý ngăn cản quy trình phiên mã làm cho các gen cấu trúc không hoạt động.+ Khi môi trường xung quanh có lactozo, một số phân tử đường liên kết với protein ức chế làm biến hóa cấu hình không khí ba chiều của nó khiến cho protein ức bị tiêu diệt không thể link với vùng quản lý và vì vậy ARN polimeraza có thể liên kết được cùng với vùng khởi cồn để thực hiện phiên mã. Sau đó, các phân tử mARN của các gen kết cấu Z, Y, A được dịch mã tạo ra các enzim phân giải mặt đường lactozo.+ Khi con đường lactozo bị phân giải không còn thì protein khắc chế lại liên kết với vùng vận hành ngăn cản quy trình phiên mã.- Từ đó ta thấy dù ở môi trường thiên nhiên nào thì gen điều hòa R vẫn luôn luôn tổng hợp protein ức chế.