Trong đoạn mạch chỉ gồm điện trở thuần, với thời hạn như nhau, giả dụ cường độ chiếc điện giảm 2 lần thì sức nóng lượng tỏa ra trên mạch


Ta có:

(left{ eginarraylQ = I^2Rt\Q' = left( dfracI2 ight)^2Rtendarray ight. Rightarrow dfracQQ' = 4 Leftrightarrow Q' = dfracQ4)

=> nhiệt lượng sút 4 lần


*
*
*
*
*
*
*
*

Hai năng lượng điện trở mắc tuy vậy song vào nguồn điện áp nếu (R_1 là điện trở tương đương của hệ mắc song song thì:


Hai bóng đèn có hiệu suất định nút là (P_1 = 25W), (P_2 = 100W) đông đảo làm việc bình thường ở hiệu điện rứa (110V). Khi mắc tiếp liền hai đèn này vào hiệu điện vắt 220V thì:


Khi một tải R nối vào nguồn suất điện cồn (xi ) và điện trở vào r, thấy hiệu suất mạch ngoài cực đại thì:


Một đèn ống loại 40 W được chế tạo để có công suất chiếu sáng bằng đèn dây tóc các loại 100 W. Hỏi nếu sử dụng đèn ống này trong trung bình hàng ngày 5 giờ thì vào 30 ngày sẽ bớt được bao nhiêu tiền năng lượng điện so với áp dụng đèn dây tóc nói trên. Biết chi phí điện là 700 đ/kWh.

Bạn đang xem: Trong đoạn mạch chỉ có điện trở thuần


Một bàn là năng lượng điện khi được áp dụng với hiệu điện thế $220 V$ thì mẫu điện chạy qua bàn là bao gồm cường độ mẫu điện là $5 A$. Biết kinh phí điện là $700 đ/kWh$.


*

Biết, (E = 6V, m r = 2Omega ,R_1 = 6Omega , m R_2 = 12Omega , m R_3 = 4Omega )


Một mối cung cấp điện có suất điện đụng (E = 6 m V), điện trở trong (r = 2Omega ), mạch ngoài bao gồm điện trở R.


*

Biết, (E = 15V,r = 1Omega ,R_1 = 2Omega ), R là trở thành trở

Tìm R để hiệu suất tiêu thụ trên R là rất đại? Tính quý giá công suất cực đại khi đó?


*

Biết. E = 16 V, r = 2(Omega ), R1 = 3(Omega ), R2 = 9(Omega ).

Đ1 cùng Đ2 là 2 đèn như là nhau. Vôn kế chỉ 3V, năng lượng điện trở vôn kế siêu lớn.

Xem thêm: Tổng Tài Bá Đạo Chiều Vợ Yêu Ngôn Tiểu Nặc X Mặc Tây Quyết), Tổng Tài Bá Đạo Chiều Vợ Yêu


*

Hai đèn điện sợi đốt 12 V – 0,6 A và 12 V – 0,3 A mắc đồng thời vào mạch năng lượng điện một chiều thấy bọn chúng sáng bình thường. Trong 30 phút, năng lượng điện năng hai đèn điện tiêu thụ là


Có hai điện trở R1 cùng R2 ((R_1 = 2R_2)) mắc thông suốt với nhau vào hai đầu một quãng mạch có hiệu điện cụ không đổi. Hiệu suất tỏa sức nóng trên năng lượng điện trở R1 là P1, hiệu suất tỏa nhiệt độ trên R2 là:


Để loại đèn điện 120 V – 60 W sáng thông thường ở mạng điện tất cả hiệu điện cố gắng 220 V, bạn ta mắc thông suốt với nó điện trở có giá trị là


Giả sử hiệu điện rứa đặt vào nhị đầu bóng đèn tất cả ghi 220 V – 100W đột ngột tăng lên đến 240 V trong khoảng thời hạn ngắn. Hỏi năng suất điện của đèn điện khi đó tạo thêm hay giảm xuống bao nhiêu phần trăm (%) so với hiệu suất định mức của nó ? cho rằng điện trở của bóng đèn không thay đổi so với khi hoạt động ở chính sách định mức


Hai bóng đèn có hiệu suất định mức theo thứ tự là 25W cùng 100W mọi làm việc bình thường ở hiệu điện nạm 110V. Lúc mắc thông suốt hai bóng đèn này vào mạng điện có hiệu điện cầm cố 220V thì đèn nào sẽ dễ hỏng (cháy)?


Một nguồn điện gồm suất điện hễ 12V. Lúc mắc điện áp nguồn này thành mạch điện bí mật thì nó cung cấp một cái điện tất cả cường độ 0,8A. Tính công của nguồn điện áp này sản ra trong thời hạn 15 phút với tính công suất của điện áp nguồn khi đó.


Trên nhãn của một ấm điện gồm ghi 220V - 1000W. Sử nóng điện với hiệu điện ráng 220V để đung nóng 2 lít nước từ ánh nắng mặt trời 250C. Tính thời gian đun nước, biết hiệu suất của ấm nước là 90% và nhiệt dung riêng rẽ của nước là 4190J/kg.K


Đặt vào hai đầu năng lượng điện trở (R) một hiệu điện chũm không đổi (U). Hiệu suất toả nhiệt trên điện trở (R) là


Cho mạch điện như hình mẫu vẽ (a), (R_1 = R_2 = 40Omega ;R_3 = 20Omega ). Đặt vào hai điểm AB hiệu điện gắng U thì hiệu điện núm giữa nhị đầu năng lượng điện trở R3 là U3 = 60 V. Hiệu suất tỏa nhiệt độ trên điện trở R1 là