Câu 16790: Trong phòng thí nghiệm, khí CO2 được pha trộn từ CaCO­3 cùng dung dịch HCl hay bị lẫn khí hiđro clorua và hơi nước. Để nhận được CO2 gần như là tinh khiết, bạn ta dẫn tất cả hổn hợp khí theo thứ tự qua nhị bình đựng các dung dịch là

A.

Bạn đang xem: Trong phòng thí nghiệm co2 được điều chế bằng cách

NaOH, H2SO4 sệt

B. NaHCO3, H2SO4 đặc

C.

Xem thêm: 4 Bài Văn Mẫu Kể Cho Bố Mẹ Nghe Một Chuyện Lí Thú Mà Em Gặp Ở Trường

Na2CO3, NaCl

D. H2SO4 đặc, Na2CO3


Giải chi tiết:

Phương án A loại vì chưng NaOH dung nạp cả HCl cùng khí CO2

Phương án C và D loại bởi Na2CO3 kêt nạp cả HCl và khí CO2

Na2CO3 + CO2 + H2O → 2NaHCO3

Phương án và đúng là B bởi vì NaHCO3 gìn giữ HCl và sinh ra thêm khí CO2

NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2 + H2O

H2SO4 đặc lưu lại hơi nước => Đáp án B


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát