" class="title-header">Trong tin học sơ đồ vật khối là: A. Ngữ điệu lập trình bậc cao B. Sơ đồ biểu hiện thuật toán C. Sơ đồ vật về cấu trúc máy tính D.
*

45 điểm

Trần Tiến


Trong tin học tập sơ vật dụng khối là:A. Ngôn ngữ lập trình bậc caoB. Sơ đồ thể hiện thuật toánC. Sơ thiết bị về kết cấu máy tínhD. Sơ đồ xây cất vi điện tử
*

Đáp án : BGiải say đắm :Trong tin học tập sơ đồ dùng khối là sơ đồ biểu hiện dãy các làm việc thể hiện nay thuật toán bởi một trong những khối và con đường mũi tên.