HỌC247xin giới thiệu đến các em tài liệuHướng dẫn sử dụng phương thức về Trục thời hạn trong bài tập DĐĐH môn đồ vật lý 12. Tư liệu được soạn gồm các bài tập có đáp án chi tiết, nhằm mục đích giúp những em nắm vững phương pháp, rèn luyện thêm nhiều kỹ năng giải bài bác tậpVật lý 12, thông qua đó ôn tập lại những kiến thức quan trọng trong chương 1 dao động cơ học.
Bạn đang xem: Trục thời gian vật lý 12

*

Thời gian đồ vật đi trường đoản cú VTCB đến li độ x hoặc ngược lại là (t = frac1omega arcsin fracA)

Thời gian vật đi từ biên cho li độ x hoặc ngược lại thì (t = frac1omega arccos fracA)

Chứng minh: Khi đồ gia dụng đi từ địa chỉ x mang lại vị trí cân nặng bằng, góc đồ gia dụng quét được là α

*

Ta có: (sin alpha = fracOPA = left| fracxA ight| Rightarrow alpha = arcsin left| fracxA ight|)

Do kia (t_1 = frac1omega arcsin fracleftA)

Tương từ khi đồ gia dụng đi từ địa điểm biên về vị trí bao gồm li độ x thứ quét được một góc là β

Ta có:

(eginarrayl cos eta = left| fracxA ight| Rightarrow eta = arccos left| fracxA ight|\ Rightarrow t = frac1omega arccos left| fracxA ight| endarray)

Ví dụ chủng loại 1: Một vật xê dịch điều hòa với phương trình (x = 8cos left( frac4pi t3 - fracpi 2 ight)left( cm ight)). Thời hạn ngắn nhất vật đi từ điểm tất cả li độ (x_1 = - 4sqrt 3 cm)đến điểm tất cả li độ (x_2 = 4cm)là

Lời giải

Thời gian ngắn nhất đồ gia dụng đi tự điểm gồm li độ(x_1 = - 4sqrt 3 cm)đến điểm tất cả li độ(x_2 = 4cm) bởi tổng thời gian ngắn nhất thiết bị đi từ (x_1 o )VTCB với từ VTCB ( o x_2)

Do kia ta có: (t = t_1 + t_2 = frac1omega arcsin fracleftA + frac1omega arcsin fracA)

Hay (t = frac1omega left( arcsin fracleftA + arcsin fracA ight) = frac34pi left( arcsin fracsqrt 3 2 + arcsin frac12 ight) = 0,375s)

Ghi nhớ những khoảng thời hạn đặc biệt:

Vật dao động điều hòa với biên độ A với chu kì T.

Xem thêm: Thuyết Trình Về Nạn Đói 1945 : Nỗi Đau Đớn Của 70 Năm Lịch Sử

Khoảng thời hạn ngắn nhất trang bị đi từ:

Vị trí có li độ x = 0 đến x = A hoặc ngược lại là (Delta t = fracT4)

Vị trí gồm li độ x = 0 mang lại (x = pm fracA2)hoặc ngược lại là (Delta t = fracT12)

Vị trí tất cả li độ x = 0 mang đến (x = pm fracAsqrt 2 )hoặc ngược lại là(Delta t = fracT8)

Vị trí có li độ x = 0 cho (x = pm fracAsqrt 3 2)hoặc trái lại là (Delta t = fracT6)

Vị trí tất cả li độ (x = fracA2)đến x = A hoặc ngược lại là (Delta t = fracT6)

Vị trí gồm li độ (x = fracAsqrt 3 2)đến x = A hoặc ngược lại là (Delta t = fracT12)

Ta tất cả sơ đồ những khoảng thời gian đặc biệt trong dao động điều hòa:

*

Từ các cách thức trên lúc làm việc về thời hạn trong dao động điều hòa ta nên áp dụng một phương pháp linh hoạt các cách thức đã được học cho mỗi bài toán.

Ví dụ mẫu 2: Một vật xấp xỉ điều hòa dọc theo trục Ox cùng với phương trình . (x = 10cos left( frac4pi 3t - frac2pi 3 ight)cm)Tìm khoảng thời gian ngắn nhất để vật dịch chuyển trong từng trường hợp sau:

a) từ vị trí cân bằng đến điểm có li độ x = 5cm

b) Từ địa chỉ biên dương đến điểm có li độ (x = 5sqrt 3 cm)

c) tự vị trí tất cả li độ (x = - 5sqrt 2 cm)đến điểm bao gồm li độ x = 5cm

d) từ điểm tất cả li độ x = -5cmđến điểm có li độ (x = -5sqrt 3 cm)

e) từ điểm gồm li độ (x = 5sqrt 2 cm)đến điểm gồm li độ(x = 5sqrt 3 cm)

f) từ bỏ vị trí thăng bằng đến vị trí tất cả li độ x = 7cm

g) Từ địa điểm biên âm đến vị trí tất cả li độ x = 3cm

h) trường đoản cú vị trí gồm li độ x = 5 centimet theo chiều âm mang đến vị trí có li độ x = -2cm theo chiều dương

Lời giải

Ta có: (T = frac2pi omega = 1,5s)

Dựa vào các khoảng thời hạn đặt biệt ta có:

*

a) thời gian vật đi từ vị trí cân đối (x = 0) tới điểm có li độ (x = 5cm = fracA2)là:

(Delta t = fracT12 = frac1,512 = 0,125left( s ight))

b) thời gian vật đi từ địa chỉ biên dương (x = A) đến điểm có li độ (x = 5sqrt 3 = fracAsqrt 3 2)là:

(Delta t = fracT12 = frac1,512 = 0,125left( s ight))

c) thời gian vật đi tự vị trí tất cả li độ (x = -5sqrt 2 = frac-Asqrt 2 )đến điểm có li độ (x = 5cm = fracA2)là:

(Delta t = fracT8 + fracT12 = 0,3125left( s ight))

d) thời hạn vật đi từ bỏ điểm có li độ (x = - 5cm = frac - A2)đến điểm gồm li độ (x = -5sqrt 3 = -fracAsqrt 3 2)là:

(Delta t = fracT6 - fracT12 = fracT12 = 0,125left( s ight))

e) thời gian vật đi tự điểm bao gồm li độ (x = 5sqrt 2 = fracAsqrt 2 )đến điểm tất cả li độ (x = 5sqrt 3 = fracAsqrt 3 2)là:

(Delta t = fracT6 - fracT8 = fracT24 = 0,0625left( s ight))

f) thời gian vật đi từ vị trí thăng bằng đến vị trí tất cả li độ x = 7cm là:

(Delta t = frac1omega arcsin fracA = frac34pi arcsin frac710 = 0,185left( s ight))

g) thời gian vật đi từ vị trí biên âm mang đến vị trí gồm li độ x = 3cm là:

(Delta t = fracT4 + frac1omega arcsin fracleftA = frac1,54 + frac34pi arcsin frac310 = 0,448left( s ight))

h) thời gian vật đi từ bỏ vị trí bao gồm li độ x = 5cm theo hướng âm mang đến vị trí có li độ x = -2cm theo chiều dương là:

*

(Delta t = fracT12 + fracT4 + frac1omega arccos left| fracxA ight| = fracT3 + frac34pi arccos left( 0,2 ight) = 0,827left( s ight))