Cho tứ diện số đông ABCD. Gọi E, F, G, H, I, J lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA, AC, BD. Khi ấy đa diện EFJHIG là bát diện phần đa (hình tám mặt đều).

Bạn đang xem: Trung điểm các cạnh của một tứ diện đều là

STUDY TIP

Liên quan đến khối đa diện đều, chúng ta còn gồm các tác dụng khác như sau:

1. Tâm những mặt của một hình tứ diện phần đa là những đỉnh của một hình tứ diện đều.

2. Tâm những mặt của một hình lập phương là những đỉnh của một hình tám mặt đều.

3. Tâm những mặt của một hình tám mặt những là các đỉnh của một hình lập phương.

4. Trung điểm những cạnh của hình tám mặt những là những đỉnh của một hình lập phương.


Trong 2019 điểm rõ ràng cho trước, tất cả bao nhiêu vectơ không giống 0→ với điểm đầu với điểm cuối là 2 trong 2019 điểm sẽ cho?


Trong không gian Oxyz, mang đến hai điểm A1;4;2, B-1;2;4 và mặt đường thẳng d:x-1-1=y+21=z2. Hiểu được tồn trên điểmMa;b;c∈d làm sao để cho MA2+MB2 đạt giá trị bé dại nhất. Giá trị của 2a-b+cbằng


Cắt khối ước SI;R do mặt phẳng phường cách I một khoảng chừng R32 ta thu được tiết diện là hình tròn có diện tích bằng bao nhiêu?


Biết rằng phương trình ax3+21x2+6x+2019=0 có ba nghiệm thực minh bạch (a là tham số). Phương trình 4ax3+21x2+6x+20193ax+21=9ax2+14x+22 gồm bao nhiêu nghiệm thực phân biệt?


Cho khối chóp S.ABC rất có thể tích bởi 1. Call I là trung điểm của cạnh SA cùng J là vấn đề thuộc cạnh SB làm sao cho SJ=2JB. Mặt phẳng đựng IJ và tuy nhiên song cùng với SC cắt những cạnh BC, CA lần lượt tại K với L. Thể tích khối đa diện SCLKJI bằng


Trong không gian Oxyz, cho hai vectơ a→=2i→-3k→ với b→=i→-5j→+3k→. Mệnh đề nào sau đây đúng?


Cho khối thích hợp chữ nhật ABCD.A"B"C"D" tất cả AB=2B"C"=2a và AC"=3a. Thể tích khối vỏ hộp đã mang đến bằng


Một các đại lý sản xuất kem chuẩn bị làm 750 mẫu kem giống nhau theo đơn đặt hàng. Ly đựng kem có dạng hình trụ xoay được tạo ra thành khi quay hình thang ABCD vuông tại AD quanh trục AD (xem hình minh họa). Chiếc cốc tất cả bề dày không đáng kể, độ cao bằng 7,2 cm, đường kính miệng cốc bởi 6,4cm và 2 lần bán kính đáy cốc bởi 1,6cm. Kem được đổ đầy cốc và dư ra phía xung quanh một lượng có dạng nửa hình cầu có bán kính bằng bán kính miệng cốc. Biết rằng 1dm3 kem nguyên vật liệu có giá 62.000 đồng. Hỏi số tiền mà các đại lý đó phải giao dịch thanh toán tiền kem nguyên vật liệu để chế tạo 750 loại gần với cái giá trị nào dưới dây nhất? (Lấy π≈3,14).

Xem thêm: Giải Thích Gần Mực Thì Đen Gần Đèn Thì Sáng "

*


Trong không gian Oxyz, đến điểm M599;-329;29 cùng mặt ước S: x-12+y-22+z-32=25. Từ điểm M kẻ những tiếp tuyến bất kỳ MA, MB, MC mang đến mặt mong (S), trong số ấy A, B, C, D là những tiếp điểm. Tam giác ABC có diện tích lớn duy nhất bằng


Cho các số thực dương p,q thỏa mãn 16ln2p + 25ln2q=40lnp.lnq. Đẳng thức nào dưới đây đúng?


Đội bạn trẻ xung kích của một trường trung học phổ thông tất cả 15 học tập sinh, bao gồm 4 học sinh khối 10, 6 học viên khối 11 cùng 5 học sinh khối 12. Chọn tự dưng 4 học viên trong team xung kích để gia công nhiệm vụ trực tuần. Tính phần trăm để lựa chọn được 4 học sinh sao cho từng khối có ít nhất một học sinh.


Cho hàm số fx gồm bảng xét vết đạo hàm như sau:

*

Hàm số y=f1-3x+x4-6x2+4x+5 đồng biến đổi trên khoảng chừng nào bên dưới đây?


*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam