- Số 504, Đại lộ Bình Dương, Phường HiệpThành, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh giấc Bình Dương.

Bạn đang xem: Trương đại học bình dương

bdu.edu.vn

Địa chỉ phân hiệu Cà Mau:

- Số 3, mặt đường số 6, Khu người dân Đông Bắc, Phường 5,TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

- Điện thoại: (0290) 3997 777 - 3683 999

Trường Đại học Bình Dương(Mã trường: DBD) thông báo tuyển sinhĐại học bao gồm quynăm 2021:

1. Phạm vi tuyển sinh:Trong cả nước

2. Thủ tục tuyển sinh(thi tuyển, xét tuyển hoặc phối hợp thi tuyển cùng xét tuyển)

-Phương án 1:Xét tuyển chọn dựa vào kết quả kỳ thi giỏi nghiệp trung học phổ thông 2021.

-Phương án 2:Xét tuyển dựa vào kết quả thi nhận xét năng lực của Đại học đất nước Thành phố hồ Chí Minh.

-Phương án 3:Xét tuyển dựa vào tác dụng học tập 3 năm lớp 10,11,12 (xét theo học bạ THPT).

-Phương án 4:Xét tuyển chọn dựa vào công dụng học tập năm lớp 12 (xét theo học tập bạ).

-Phương án 5:Xét tuyển phụ thuộc điểm trung bình tối đa các môn học của học kỳ 1,2 lớp 10, kỳ 1,2 lớp 11, kỳ 1 lớp 12 (xét theo học bạ THPT-5HK).

3.Các ngành huấn luyện và giảng dạy và chỉ tiêu tuyển sinh: chỉ tiêu theo Ngành/ đội ngành/ Khối ngành, theo từng thủ tục tuyển sinh và trình độ đào tạo

Bảng 1: các ngành huấn luyện và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021


Ngành học

Mã ngành

Khối ngành

Tổ đúng theo xét tuyển

Chỉ tiêu

Quản trị tởm doanh

7340101

III

A01, A09, C00, D01

700

Kế toán

7340301

III

A01, A09, C00, D01

Tài bao gồm – Ngân hàng

7340201

III

A01, A09, C00, D01

Luật kinh tế

7380107

III

A01, A09, C00, D01

Công nghệ sinh học

7420201

IV

A00, A01, B00, D01

100

Công nghệ thông tin

7480201

V

A00, A01, D01, K01

224

Công nghệ nghệ thuật điện, điện tử

7510301

V

A00, A01, A02, D01

Công nghệ kỹ thuật dự án công trình xây dựng

7510102

V

A00, A01, V00, V01

Kiến trúc

7580101

V

A00, A09, V00, V01

Công nghệ nghệ thuật ô tô

7510205

V

A00, A01, A02, A09

Dược học

7720201

VI

A00, B00, C08, D07

110

Văn học

7229030

VII

A01, A09, C00, D01

250

Ngôn ngữ Anh

7220201

VII

A01, D01, D10, D66

Việt phái nam học

7310630

VII

A01, A09, C00, D01

Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng (*)

7510605

A01, A09, C00, D01

Quản trị bên trường (*)

7149001

A01, A09, C00, D01

Công nghệ hoa màu (*)

7540101

A00, A09, B00, D07


Bảng 2: Khối, môn xét tuyển


Tổ hợp

Môn 1

Môn 2

Môn 3

A00

Toán

Vật lý

Hóa học

A01

Toán

Vật lý

Tiếng Anh

A02

Toán

Sinh học

Vật lý

A09

Toán

Địa lý

Giáo dục công dân

K01

Toán

Tiếng Anh

Tin học

B00

Toán

Sinh học

Hóa học

C00

Địa lý

Lịch sử

Ngữ văn

C08

Ngữ văn

Hóa học

Sinh học

D01

Toán

Ngoại ngữ

Ngữ văn

D07

Toán

Hóa học

Tiếng Anh

D10

Toán

Địa lý

Tiếng Anh

D66

Ngữ văn

Giáo dục công dân

Tiếng Anh

V00

Toán

Vật lý

Vẽ mỹ thuật (*)

V01

Toán

Ngữ văn

Vẽ thẩm mỹ (*)


Lưu ý:Thí sinh đk xét tuyển khối V00, V01 phải tham gia dự thi môn Vẽ thẩm mỹ tại trường Đại học tập Bình Dương.

4. Ngưỡng đảm bảo an toàn chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ đk xét tuyển

a) giải pháp 1:Xét tuyển chọn dựa vào công dụng kỳ thi giỏi nghiệp trung học phổ thông 2021

Ngưỡng bảo vệ chất lượng đầu vào, đk nhận đăng ký xét tuyển so với phương án 1: Đạt ngưỡng bảo vệ chất lượng nguồn vào do trường Đại học tỉnh bình dương quy định.

Lưu ý: Trường phù hợp thí sinh trúng tuyển có điểm xét tuyển

-Ngành dược khoa theo ngưỡng đảm bảo an toàn chất lượng vì chưng Bộ giáo dục và Đào tạo thành quy định.

b)Phương án 2:XétXét tuyển chọn dựa vào hiệu quả thi đánh giá năng lực của Đại học nước nhà Thành phố hồ nước Chí Minh.

Ngưỡng bảo vệ chất lượng đầu vào, điều kiện nhận đk xét tuyển đối với phương án 2:Đạt ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào do ngôi trường Đại học bình dương quy định.

-Ngành dược học chỉ xét tuyển đối với thí sinh có học lực lớp 12 xếp loại xuất sắc hoặc điểm xét giỏi nghiệp thpt từ 8.0 trở lên.

c)Phương án 3:Xét tuyển chọn dựa vào công dụng học tập 3 năm 10,11,12 (xét theo học bạ THPT)

Công thức tính điểm:

*

Trong đó:

- Dxt: Điểm xét tuyển

- Di: Điểm vừa đủ 3 năm lớp 10,11,12 của môn vật dụng i (nếu xét tuyển sử dụng công dụng lớp 10,11,12)

*

-Với2D12i = Điểm mức độ vừa phải môn i năm lớp 12 nhân 2

-VớiD11i = Điểm mức độ vừa phải môn i năm lớp 11

-VớiD10i=Điểm mức độ vừa phải môn i năm lớp 10

Ví dụ:Thí sinh Nguyễn Thị A có nguyện vọng xét tổng hợp A00, thí sinh bao gồm điểm trung bình môn ví dụ như sau:

Bảng 3. Ví dụ về kiểu cách tính điểm cách thực hiện 3


Môn học

Toán

Vật lý

Hóa học

Điểm TB môn lớp 10

5,0

8,0

7,0

Điểm TB môn lớp 11

6,0

9,0

9,0

Điểm TB môn lớp 12

7,0

10

8,0

Tổng

((2*7,0)+6,0+5,0)/4 =6,25

((2*10)+9,0+8,0)/4 =9,25

((2*8,0)+9,0+7,0)/4 =8,0


Vậy, thí sinh được xét theo công thức sau:Điểm xét tuyển chọn = 6,25+9,25+8,0

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, đk nhận đk xét tuyển đối với phương án 3:Đạt ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào do ngôi trường Đại học tỉnh bình dương quy định.

Lưu ý: Trường hòa hợp thí sinh trúng tuyển tất cả điểm xét tuyển chọn

-Ngành dược khoa chỉ xét tuyển so với thí sinh gồm học lực lớp 12 xếp loại xuất sắc hoặc điểm xét tốt nghiệp thpt từ 8.0 trở lên.

d)Phương án 4:Xét tuyển chọn dựa vào công dụng học tập năm lớp 12.

Công thức tính điểm:Dxt= DM1+DM2+DM3

Trong đó:

Dxt: Điểm xét tuyển

-VớiDM1 = Điểm trung bình môn một năm lớp 12

-VớiDM2 = Điểm trung bình môn hai năm lớp 12

-VớiDM3 = Điểm trung bình môn 3 năm lớp 12

Ví dụ:Thí sinh Nguyễn Thị A tất cả điểm vừa phải môn học tập lớp 12 như sau:Toán (9,0 điểm), thứ lý (7,0 điểm), hóa học (9,0 điểm) với thí sinh xét tổ hợp A00.Vậy thí sinh được xét theo bí quyết sau:Điểm xét tuyển = Toán (9,0 điểm) + vật dụng lý (7,0 điểm) + chất hóa học (9,0 điểm)

Ngưỡng bảo đảm an toàn chất lượng đầu vào, điều kiện nhận đk xét tuyên song với giải pháp 4:Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do trường Đại học tỉnh bình dương quy định.

Lưu ý: Trường hợp thí sinh trúng tuyển có điểm xét tuyển

-Ngành dược khoa chỉ xét tuyển so với thí sinh có học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét xuất sắc nghiệp trung học phổ thông từ 8.0 trở lên.

e)Phương án 5:Xét tuyển phụ thuộc điểm trung bình cao nhất các môn học của học tập kỳ 1,2 lớp 10, kỳ 1,2 lớp 11, kỳ 1 lớp 12 (xét theo học bạ THPT-5HK).

Công thức tính điểm: Dxt = DhkM1+DhkM2+DMhk3

Trong đó: Dxt: Điểm xét tuyển

-Với DhkM1 = Điểm max môn 1 (học kỳ 1,2 lớp 10; kỳ 1,2 lớp 11; kỳ 1 lớp 12)

-Với DhkM2 = Điểm max môn 2 (học kỳ 1,2 lớp 10; kỳ 1,2 lớp 11; kỳ 1 lớp 12)

-Với DhkM3 = Điểm max môn 3 (học kỳ 1,2 lớp 10; kỳ 1,2 lớp 11; kỳ 1 lớp 12)

Ngưỡng đảm bảo an toàn chất lượng đầu vào, đk nhận đk xét tuyên đôi với phương án 5:Đạt ngưỡng đảm bảo an toàn chất lượng đầu vào do ngôi trường Đại học bình dương quy định.

Lưu ý: Trường vừa lòng thí sinh trúng tuyển có điểm xét tuyển chọn

-Ngành dược khoa chỉ xét tuyển đối với thí sinh bao gồm học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét giỏi nghiệp thpt từ 8.0 trở lên.

5.Thời gian tuyển sinh:Nhà trường tổ chức nhiều dịp tuyển sinh tiếp tục trong năm, cụ thể như sau:

Bảng 4. Những đợt tuyển chọn sinh


- Đợt 1:02/01 – 10/07

- Đợt 5:11/08 – 20/08

- Đợt 9:22/09 – 02/10

- Đợt 2:11/07 – 21/07

- Đợt 6:21/08 – 31/08

- Đợt 10:03/10 – 13/10

- Đợt 3:21/07 – 31/07

- Đợt 7:01/09 – 10/09

- Đợt 4:01/08 – 10/08

- Đợt 8:11/09 – 21/09


6.Hồ sơ dự tuyển, bao gồm:

- 01Phiếu đk xét tuyển (theo mẫu)

- 01 Bằng xuất sắc nghiệp thpt hoặc Giấy bệnh nhận giỏi nghiệp trong thời điểm tạm thời (có công chứng) (có thể bổ sung cập nhật sau)

- 01giấy chứng nhận điểm thi xuất sắc nghiệp thpt (có thể bổ sung cập nhật sau)

- 01 học tập bạ trung học phổ thông (có công chứng)

- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có)

- 01 Giấy khai sinh (bản sao)

- 02 hình ảnh 4×6 (sau hình ảnh ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm sinh)

Lưu ý:Với những sách vở và giấy tờ còn thiếu lúc nộp làm hồ sơ thí sinh đề nghị bổ túc trước khi thời gian xong xét tuyển.

7.Cách thức nộp hồ nước sơ:

Cách 1:Chuyển phát cấp tốc qua mặt đường bưu điện.

Cách 2:Nộp trực tiếp tại trường.

Xem thêm: Tứ Đại Mỹ Nhân Việt Nam Xưa Và Nay, Tứ Đại Mỹ Nhân Sài Gòn Xưa Gồm Những Ai

NƠI NHẬN

Phòng tư vấn Tuyển sinh và âu yếm người học, trường Đại học tập Bình Dương

504 Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, tp Thủ Dầu Một, tỉnh giấc Bình Dương.