Đại học Kiến Trúc tp.hồ chí minh Thông báo điểm chuẩn hệ đh chính quy cho các ngành nghề tuyển sinh năm 2022 với những khối ngành huấn luyện về phong cách thiết kế như sau:


*

Điểm chuẩn chỉnh Đại Học bản vẽ xây dựng 2021

Điểm chuẩn Đại Học phong cách thiết kế TP.HCM năm 2021 đã được công bố. Sau đây chi tiết về điểm chuẩn chỉnh tương ứng cùng với từng ngành.

Kỹ thuật xây dựng

Mã ngành: 7580201

Điểm chuẩn: 22,60

Kỹ thuật xây dựng

Mã ngành: 7580201CLC

Điểm chuẩn: 20,65

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

Mã ngành: 7580210

Điểm chuẩn: 16,20

Quản lý xây dựng

Mã ngành: 7580302

Điểm chuẩn: 22,00

Kiến trúc

Mã ngành: 7580101

Điểm chuẩn: 24,40

Kiến trúc

Mã ngành: 7580101CLC

Điểm chuẩn: 24,16

Quy hoạch vùng với đô thị

Mã ngành: 7580105

Điểm chuẩn: 22,65

Quy hoạch vùng cùng đô thị

Mã ngành: 7580105CLC

Điểm chuẩn: 20,83

Kiến trúc cảnh quan

Mã ngành: 7580102

Điểm chuẩn: 23,51

Thiết kế nội thất

Mã ngành: 7580108

Điểm chuẩn: 24,46

Mỹ thuật đô thị

Mã ngành: 7210110

Điểm chuẩn: 22,87

Thiết kế công nghiệp

Mã ngành: 7210402

Điểm chuẩn: 24,08

Thiết kế đồ gia dụng họa

Mã ngành: 7210403

Điểm chuẩn: 25,35

Thiết kế thời trang

Mã ngành: 7210404

Điểm chuẩn: 24,26

Thiết kế thành phố

Mã ngành: 7580199

Điểm chuẩn: 16,93

Kỹ thuật xây dựng

Mã ngành: 7580201CT

Điểm chuẩn: 17,15

Kiến trúc

Mã ngành: 7580101CT

Điểm chuẩn: 21,16

Thiết kế nội thất

Mã ngành: 7580108CT

Điểm chuẩn: 20,75

Kỹ thuật xây dựng

Mã ngành: 7580201DL

Điểm chuẩn: 17,20

Kiến trúc

Mã ngành: 7580101DL

Điểm chuẩn: 20,29

Lời kết: Trên đấy là thông tin điểm chuẩn chỉnh Đại Học kiến Trúc tp.hcm mới và cụ thể nhất vày khansar.net thực hiện.