*Bạn đang xem: Trường trung cấp cảnh sát nhân dân 2

*

trình làng thông tin giáo dục và đào tạo - Đào chế tác tuyển sinh phân tích Khoa học tập Trang sv Tạp chí kỹ thuật CSND đúng theo tác thế giới
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
KHỞI CÔNG DỰ ÁN CƠ SỞ ĐÀO TẠO CHÍNH – TRƯỜNG CAO ĐẲNG CẢNH SÁT NHÂN DÂN II (GIAI ĐOẠN 1)
*
HỘI NGHỊ GIAO BAN ĐỐI THOẠI CÔNG TÁC QUẢN LÝ GIÁO DỤC HỌC VIÊN HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2021 – 2022
*
HỘI THẢO KHOA HỌC “VẬN ĐỘNG QUẦN CHÚNG gia nhập BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ CỦA LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN vào TÌNH HÌNH MỚI”


Xem thêm: 50 Triệu Bảng Anh Bằng Bao Nhiêu Tiền Việt Nam, Quy Đổi, Quy Đổi: 1 Bảng Anh

*
KHOA CẢNH SÁT ghê TẾ, MÔI TRƯỜNG TẶNG QUÀ cho HỌC VIÊN VƯỢT KHÓ, HỌC TẬP TỐT, RÈN LUYỆN TỐT – NĂM HỌC 2020 – 2021