Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người thương Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Unique nghĩa là gì

*
*
*

unique
*

unique /ju:"ni:k/ tính từ chỉ tất cả một, duy nhất, đơn nhất, vô songunique meaning: nghĩa duy nhấtunique aim: mục tiêu duy nhấtunique son: nhỏ một (thông tục) kỳ cục, lạ đời, dị thườngyou are unique: anh kỳ thật, anh quái dị thật danh từ đồ vật duy nhất, đồ dùng chỉ tất cả một ko hai
độc nhấtunique number: số độc nhấtunique value: quý hiếm độc nhấtđơn trịduy nhấtnon quality alternate key: khóa sửa chữa thay thế không duy nhấtunique data: tài liệu duy nhấtunique existence: trường tồn duy nhấtunique factorisation: nhân tử hóa duy nhấtunique factorization: nhân tử duy nhấtunique factorization domain: miền nhân tử hóa duy nhấtunique file: tập tin duy nhấtunique identifier: định danh duy nhấtunique index: chỉ số duy nhấtunique key: khóa duy nhấtunique postal name: thương hiệu bưu chủ yếu duy nhấtunique record: phiên bản ghi duy nhấtunique solution: nghiệm duy nhấtunique value: quý giá duy nhấtunique word detection: sự dò từ độc nhất vô nhị (vô con đường vũ trụ)Lĩnh vực: toán và tinduy nhất solo trịunique buildingnhà cá biệt
*

*

*

unique

Từ điển Collocation

unique adj.

VERBS be | make sb/sth Its magnificent proportions make this palace quality among the buildings of the world.

ADV. quite, totally, truly The đô thị has an atmosphere which is quite unique. | by no means, far from, hardly Although such a case is rare, it is by no means unique. | almost, virtually | apparently

PREP. to lớn This monkey is unique to the island.

Từ điển WordNet


adj.

highly unusual or rare but not the single instance

spoke with a quality accent

had unique ability in raising funds

a frankness quality in literature

a chất lượng dining experience
Xem thêm: Đề Toán Lớp 6 Cuối Kì 2 Toán Lớp 6 Cực Hay, Có Đáp Án (Đề 1)

English Synonym and Antonym Dictionary

syn.: alone(p) singular unequaled unequalled unique(p) unparalleled