Nguồn gốc trách nhiệm Vạn Tiên Trận: Sau thất bại thảm sợ tại trận Vạn Tiên, Triệt Giáo suy sụp, môn đệ ly tán. Thông Thiên giáo chủ rơi vào tình thế cảnh thân bại danh liệt, bao nhiêu đạo hạnh tu luyện ngàn năm chỉ trong một mau chóng một chiều nhưng tan biến. Song, quả không thẹn với danh là tôn sư của một đại Giáo phái, Thông thiên Giáo chủ ngửa mặt chú ý Trời thề ngày cọ hận.

Bạn đang xem: Vạn tiên trận phong thần


Yêu cầu cung cấp độ: đẳng cấp và sang trọng 31 trở lênLoại nhiệm vụ: trách nhiệm tuần hoàn, có tác dụng được mỗi ngày.Ngày x2 điểm khiếp nghiệm: thứba hàng tuần
Hình ảnhGhi chú02h00 - 02h40
*
Truyền Tống Vạn Tiên Trận (Thổ)
Vị trí: Sùng Thành Doanh 206:197Thời gian mở cổng
10h00 – 10h40
13h00 – 13h40
18h00 – 18h40
21h00 – 21h40
23h00 – 23h40
Đẳng cấp Vào Trận: Từ cấp cho 31 đến 50Vật Phẩm Vào Trận: Thổ Linh Phù
*
Truyền Tống Vạn Tiên Trận (Thủy)Vị trí: Xi Vưu chiêu tập 194:201Thời gian mở cổng02h00 - 02h40
10h00 – 10h40
13h00 – 13h40
18h00 – 18h40
21h00 – 21h40
23h00 – 23h40
Đẳng cấp Vào Trận: Từ cung cấp 51 mang lại 70 nhà cửa Vào Trận: Thủy Linh Phù
*
Truyền Tống Vạn Tiên Trận (Hỏa)Vị trí: Ngọc lỗi Cung 213:193Thời gian mở cổng02h00 - 02h40
10h00 – 10h40
13h00 – 13h40
18h00 – 18h40
21h00 – 21h40
23h00 – 23h40
Đẳng cung cấp Vào Trận: Từ cung cấp 71 cho 90 thắng lợi Vào Trận: Hỏa Linh Phù
*
Truyền Tống Vạn Tiên Trận (Phong)Vị trí: game phong thần Đài 188:205Thời gian mở cổng02h00 - 02h40
10h00 – 10h40
13h00 – 13h40
18h00 – 18h40
21h00 – 21h40
23h00 – 23h40
Đẳng cấp cho Vào Trận: Từ cung cấp 91 đến 120 thành công Vào Trận: Thổ Linh Phù
*
Truyền Tống Vạn Tiên Trận (Huyễn)Vị trí: Tây Kỳ 180:193Thời gian mở cổng02h00 - 02h40
10h00 – 10h40
13h00 – 13h40
18h00 – 18h40
21h00 – 21h40
23h00 – 23h40
Đẳng cấp Vào Trận: +Từ cấp cho 121 cho 160: thành phầm Vào Trận: 01 Huyễn Linh Phù + 01 Huyễn Linh Thạch +Từ cấp cho 161 đến 200: thắng lợi Vào Trận: 01 Huyễn Linh Phù + 03 Huyễn Linh Thạch
*
Xích Tùng Tử
Vị trí: Diêu Trì (195:195)Chức năng: Ghép Linh PhùCông thức ghép:Nguyên liệuThành phẩm02 Thổ Linh Phù
01 Thủy Linh Phù
02 Thủy Linh Phù01 Hỏa Linh Phù
02 Hỏa Linh Phù01 Phong Linh Phù
02 Phong Linh Phù01 Huyễn Linh Phù
*
Ứng Tiêm Thương
Vị trí: Triều Ca (207:191)Chức năng: cài đặt Thăm May Mắn Phần thưởng: ngẫu nhiên Thổ Linh Phù, Thủy Linh Phù, tiền Vạn….
*
*
Vị trí: Triều Ca (196:184) hoặc tại trong phiên bản đồ Vạn Tiên Trận.
*
*
*
*
*
(Thổ Linh Thạch – Thủy Linh Thạch – Hỏa Linh Thạch – Phong Linh Thạch – Huyễn Linh Thạch)
Nguồn gốc: Kỳ Trân các (mục hiệu quả trang 3,4)Giá: 1 chi phí Đồng Chức năng: vật liệu báo danh gia nhập Vạn Tiên Trận
*
*
*
Thất Bảo Kim Liên Đồ Phổ
(Đạo Sĩ/Dị Nhân/Giáp Sĩ) Nguồn gốc: Cấp nhiệm vụ đạt 12, dùng nguyên liệu theo yêu mong để đổi. Chức năng: Đổi Thất Bảo Kim Liên (Đạo Sĩ/Dị Nhân/Giáp Sĩ)
*
Thanh Long Lệnh
Nguồn gốc: hủy diệt boss Quỷ Vương
*
Chu tước Lệnh
Nguồn gốc: phá hủy boss Đao Ngưu
*
Huyền Võ Lệnh
Nguồn gốc: hủy hoại boss Đại Thạch Thần
*
Bạch Hổ Lệnh
Nguồn gốc: tàn phá boss Thiết khiếp Thần

Nhiệm vụ Đầu Tiên: tra cứu Đại Phu trong Vạn Tiên Trận

*

Bước 2: trên Vạn Tiên Trận Thổ (185:205) tra cứu NPC Đại Phu nhằm trả nhiệm vụ.

*

Bước 3: Đến NPC Thiên Hùng trên Vạn Tiên Trận hoặc Triều Ca để trả trách nhiệm và thừa nhận thưởng

*


Bước 1: khi đạt đẳng cấp và sang trọng 8 của Vạn Tiên Trận, NPC Thiên Hùng đang yêu cầu tín đồ chơi tìm vật phẩm là Lệnh bài Đặc BiệtBước 2: người chơi vào Vạn Tiên Trận, tàn phá 4 quái dị Quỷ Vương/Thiết tởm Thần/Đao Ngưu/Đại Thạch Thần để sở hữu được vật phẩm Thanh Long Lệnh/Bạch Hổ Lệnh/Chu tước Lệnh/Huyền Vũ LệnhBước 3: tại Vạn Tiên Trận, fan chơi tìm kiếm Tháp và bước vào Tháp.Bước 4: Sauk hi vào Tháp, bạn chơi chạm chán NPC Đại PhuBước 5: hoàn chỉnh 4 bước trên, mang lại NPC Thiên Hùng để trả nhiệm vụ
Bước 1: Đến NPC Thiên Hùng trên Triều Ca hoặc tại Vạn Tiên Trận để nhấn nhiệm vụBước 2: Sau khi đã nhận nhiệm vụ, người chơi hủy hoại quái theo yêu cầu, có thể tổ đội để cùng ngừng nhiệm vụ

Bước 3: Sau khi tàn phá đủ quái, bạn chơi về NPC Thiên Hùng nhằm trả nhiệm vụ


Trang Bị LụcĐẳng cấp Vạn Tiên TrậnPhần thưởng
Vạn Tiên Trận cấp cho 21 món đồ vật Lục cấp cho 40
Vạn Tiên Trận cung cấp 51 món sản phẩm Lục cấp cho 60
Vạn Tiên Trận cung cấp 81 món sản phẩm công nghệ Lục cấp cho 80
Vạn Tiên Trận cấp 101 món đồ vật Lục cấp 100

Đặc Biệt:

Đẳng cung cấp Vạn Tiên TrậnPhần thưởng
Vạn Tiên Trận cung cấp 71 đồ phổ Đồ Cam cung cấp 3
Vạn Tiên Trận cấp cho 81 đồ gia dụng phổ Đồ Cam cấp cho 3
Vạn Tiên Trận cung cấp 91 thứ phổ Đồ Cam cấp 3
Vạn Tiên Trận cấp cho 121 thứ phổ Thất Bảo Kim Liên

Thông ThiênGhi chú
Quỷ VươngVị trí: Vạn Tiên TrậnChức năng: Người chấm dứt Quỷ vương vãi sẽ cảm nhận Thanh Long Lệnh
Thiết kinh ThầnVị trí: Vạn Tiên TrậnChức năng: Người xong Thiết khiếp Thần sẽ nhận ra Bạch Hổ Lệnh
Đao NgưuVị trí: Vạn Tiên TrậnChức năng: Người xong Đao Ngưu sẽ cảm nhận Chu tước Lệnh
Đại Thạch ThầnVị trí: Vạn Tiên TrậnChức năng: Người xong xuôi Đại Thạch Thần sẽ cảm nhận Huyền Vũ Lệnh
Thanh Long Lệnh/Bạch Hổ Lệnh/Chu tước đoạt Lệnh/Huyền Vũ LệnhNguồn gốc: Khi kết thúc boss Vạn Tiên Trận.Chức năng: Đủ 4 lệnh bài bác trên sẽ mở được cổng Vạn Tiên Trận.Tính chất: Chỉ rất có thể giao dịch một lần, sau thời điểm giao dịch xong thì lệnh bài sẽ ảnh hưởng khóa. Khi phù ra khỏi bạn dạng đồ Vạn Tiên Trận thì lệnh bài bác sẽ mất.
Bước 1: Sau khi vào Vạn Tiên Trận, fan chơi tàn phá 4 quái nhân Quỷ Vương/Thiết khiếp Thần/Đao Ngưu/Đại Thạch Thần để có được thành phầm Thanh Long Lệnh/Bạch Hổ Lệnh/Chu tước đoạt Lệnh/Huyền Vũ LệnhBước 2: sau thời điểm đủ 4 lệnh bài, bạn chơi mang đến cửa Vạn Tiên Trận nhằm mở vào gặp Thông Thiên Giáo ChủBước 3: Tiêu khử Thông Thiên Giáo nhà sẽ nhận ra phần thưởngTên BossPhần thưởng ngẫu nhiên
Thông Thiên (Vạn Tiên Trận Thổ)Trang Bị Trắng mảnh Lam chất thủy tinh Mảnh Hồng chất liệu thủy tinh Lam thủy tinh trong Hồng thủy tinh Lam Bảo Thạch Hồng Bảo Thạch Pháp Bảo cấp cho 10 Pháp Bảo cấp cho 30 trang bị Hoàng Kim cấp cho 30 tranh bị Hoàng Kim cấp 40 thiết bị Hoàng Kim cấp 50 Đại Địa Nhãn
Thông Thiên (Vạn Tiên Trận Thủy)Trang Bị Trắng mảnh Lam chất thủy tinh Mảnh Hồng chất thủy tinh Lam thủy tinh trong Hồng chất thủy tinh Lam Bảo Thạch Hồng Bảo Thạch Pháp Bảo cung cấp 10 Pháp Bảo cấp 30 Pháp bảo cung cấp 50 vũ khí Hoàng Kim cấp 50 vũ trang Hoàng Kim cấp cho 60 vũ trang Hoàng Kim cấp cho 70 hoàn Quan Nhãn
Thông Thiên (Vạn Tiên Trận Hỏa)Trang Bị Trắng miếng Lam chất thủy tinh Mảnh Hồng chất liệu thủy tinh Lam thủy tinh Hồng thủy tinh Lam Bảo Thạch Hồng Bảo Thạch Pháp Bảo cấp 10 Pháp Bảo cấp cho 30 Pháp Bảo cung cấp 50 Pháp Bảo cấp 70 Vũ cạnh tranh Hoàng Kim cung cấp 60 thiết bị Hoàng Kim cung cấp 70 vũ khí Hoàng Kim cấp 80 tranh bị Hoàng Kim cấp 90 Liệt Liệm Nhãn
Thông Thiên (Vạn Tiên Trận Phong)Trang Bị Trắng mảnh Lam thủy tinh Mảnh Hồng chất liệu thủy tinh Lam chất liệu thủy tinh Hồng thủy tinh Lam Bảo Thạch Hồng Bảo Thạch Pháp Bảo cấp cho 10 Pháp Bảo cung cấp 30 Pháp Bảo cấp cho 50 Pháp Bảo cấp cho 70 Vũ khó Hoàng Kim cấp 60 vũ khí Hoàng Kim cấp cho 70 khí giới Hoàng Kim cấp cho 80 vũ trang Hoàng Kim cấp cho 90 tranh bị Hoàng Kim cấp 100 Phong Bạo Nhãn
Thông Thiên (Vạn Tiên Trận Huyễn)Trang Bị Trắng mảnh Lam thủy tinh trong Mảnh Hồng chất thủy tinh Lam chất thủy tinh Hồng thủy tinh Lam Bảo Thạch Hồng Bảo Thạch Pháp Bảo cung cấp 10 Pháp Bảo cấp cho 30 Pháp Bảo cung cấp 50 Pháp Bảo cung cấp 70 Vũ nặng nề Hoàng Kim cấp 60 khí giới Hoàng Kim cấp 70 vũ trang Hoàng Kim cung cấp 80 thiết bị Hoàng Kim cấp 90 tranh bị Hoàng Kim cấp cho 100 trang bị Hoàng Kim cấp 120 Mãnh Vũ Khí cấp cho 120 Ấn Thông Thiên Khuôn vũ trang 120 Huyễn Linh Nhãn

Bước 4: khi Thông Thiên chết, khối hệ thống sẽ thông tin Rương tình cờ rơi ra trong Vạn Tiên Trận theo tọa độ thông tin trên hệ thống. Nhặt Rương hoàn toàn có thể ngẫu nhiên như ý nhận được vũ khí Hoàng Kim.

Xem thêm: Jeep Says Its New Electric Wrangler Suv Concept Is As, What Is 0^0


Chúc quý kỳ sĩ luôn vui vẻ khi cảm giác tam giới Phong Thần. Các thắc mắc vui lòng contact đường dây nóng 1900 561 558 hoặc tương tác website hotro.zing.vn nhằm được cung ứng kịp thời.


*