toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

- Một chuỗi thức ăn uống gồm nhiều loài tất cả quan hệ dinh dưỡng với nhau cùng mỗi loài là một trong những mắt xích của chuỗi.

Bạn đang xem: Vd về chuỗi thức ăn

- vào một lưới thức nạp năng lượng một loài sinh vật không phải chỉ tham gia vào một chuỗi thức ăn mà còn tham gia đồng thời vào các chuỗi thức ăn uống khác, hình thành cần nhiều mắt xích chung. Tất cả các chuỗi thức ăn với rất nhiều mắt xích tầm thường hợp thành một lưới thức ăn.

- lấy một ví dụ về hai các loại chuỗi thức ăn:

Chuỗi thức ăn uống được mở màn bằng sinh đồ vật tự dưỡng, tiếp đến đến động vật hoang dã ăn sinh thứ tự dưỡng cùng tiếp nữa là những loài động vật ăn cồn vật. Ví dụ, cây ngô → sâu nạp năng lượng lá ngô → nhái → rắn hổ sở hữu → diều hâu.

Chuỗi thức ăn khởi đầu bằng sinh đồ phân giải, sau đến những loài động vật ăn thịt. Ví dụ, lá, cành lá khô, mục nát → côn trùng → nhện → thằn lằn.


Đúng 0
bình luận (0)

Nêu một trong những ví dụ không giống về chuỗi thức ăn.


Lớp 4 Chưa xác định
1
0
Gửi diệt

Chuỗi 1: Kiến ăn uống cỏ, ếch ăn uống kiến, rắn nạp năng lượng ếch, ếch bị tiêu diệt xác phân hủy để cỏ hấp thụ.

Chuỗi 2: Châu chấu nạp năng lượng cỏ, chuột ăn châu chấu, rắn ăn chuột, diều hâu ăn uống rắn rồi thải phân làm chất bón mang lại cỏ.


Đúng 0

bình luận (0)
SGK trang 194

Câu 1: nuốm nào là chuỗi với lưới thức ăn? mang lại ví dụ minh hoạ về 2 các loại chuỗi thức ăn


Lớp 12 Sinh học Hệ sinh thái, sinh quyển
3
0
Gửi hủy

Một chuỗi thức nạp năng lượng gồm các loài bao gồm quan hệ dinh dưỡng với nhau cùng mỗi loài là một trong những mắt xích của chuỗi. Vào một chuỗi, một đôi mắt xích vừa ăn uống thịt đôi mắt xích phía sau, vừa bị đôi mắt xích phía trước ăn uống thịt.

Ví dụ: cỏ —> thỏ—»cáo

– Lưới thức ăn được hình thành từ khá nhiều chuỗi thức ăn uống trong quần xã. Trong một lưới thức nạp năng lượng một chủng loại sinh vật chưa phải chỉ tham gia vào trong 1 chuỗi thức ăn mà còn tham gia đôi khi vào các chuỗi thức nạp năng lượng khác, hình thành đề nghị nhiều đôi mắt xích chung tất cả các chuỗi thức ăn với tương đối nhiều mắt xích tầm thường hợp thành một lưới thức ăn.

Có hai nhiều loại chuỗi thức ăn:

Chuỗi thức ăn được bắt đầu bằng cây xanh, sau đến động vật hoang dã ăn thực vật cùng tiếp nữa là các loài động vật hoang dã ăn động vật.

Ví dụ: Cây ngô -» sâu ăn uống lá ngô —> nhái —> rắn hổ mang —» diều hâu.

Chuỗi thức ăn mở màn bằng chất hữu cơ bị phân giải, sau đến các loài động vật ăn thịt.

Ví dụ: Lá, cành cây khô —» mối -» nhện —> thằn lằn


Đúng 0

phản hồi (0)

Trả lời:

- Một chuỗi thức nạp năng lượng gồm các loài bao gồm quan hệ bồi bổ với nhau với mỗi loài là một mắt xích của chuỗi. Trong một chuỗi, một mắt xích vừa ăn uống thịt mắt xích phía sau, vừa bị đôi mắt xích phía trước ăn uống thịt.

Ví dụ: cỏ —> thỏ—»cáo

- Lưới thức ăn được hình thành từ khá nhiều chuỗi thức nạp năng lượng trong quần xã. Vào một lưới thức ăn uống một loại sinh vật không phải chỉ tham gia vào một trong những chuỗi thức ăn mà còn tham gia bên cạnh đó vào các chuỗi thức ăn uống khác, hình thành cần nhiều đôi mắt xích chung tất cả các chuỗi thức ăn với khá nhiều mắt xích chung hợp thành một lưới thức ăn.

Có hai loại chuỗi thức ăn:

Chuỗi thức ăn được mở màn bằng cây xanh, sau đến động vật ăn thực vật cùng tiếp nữa là những loài động vật hoang dã ăn hễ vật.

Ví dụ: Cây ngô -» sâu ăn lá ngô —> nhái —> rắn hổ sở hữu —» diều hâu.

Chuỗi thức ăn mở màn bằng hóa học hữu cơ bị phân giải, sau đến các loài động vật hoang dã ăn thịt.

Ví dụ: Lá, cây cỏ khô —» mọt -» nhện —> thằn lằn.


Đúng 0
bình luận (0)

- Một chuỗi thức nạp năng lượng gồm nhiều loài có quan hệ bồi bổ với nhau với mỗi loài là một trong mắt xích của chuỗi. Trong một chuỗi, một mắt xích vừa ăn thịt mắt xích phía sau, vừa bị mắt xích phía trước ăn uống thịt.

Ví dụ: cỏ —> thỏ—»cáo

- Lưới thức ăn uống được hình thành từ khá nhiều chuỗi thức nạp năng lượng trong quần xã. Vào một lưới thức nạp năng lượng một loài sinh vật không phải chỉ tham gia vào một trong những chuỗi thức ăn uống mà còn tham gia đồng thời vào những chuỗi thức ăn khác, hình thành cần nhiều mắt xích chung toàn bộ các chuỗi thức ăn với rất nhiều mắt xích phổ biến hợp thành một lưới thức ăn.

Có hai các loại chuỗi thức ăn:

Chuỗi thức ăn uống được bắt đầu bằng cây xanh, sau đến động vật ăn thực vật cùng tiếp nữa là những loài động vật hoang dã ăn hễ vật.

Ví dụ: Cây ngô -» sâu ăn lá ngô —> nhái —> rắn hổ sở hữu —» diều hâu.

Chuỗi thức ăn mở đầu bằng chất hữu cơ bị phân giải, sau đến những loài động vật ăn thịt.

Ví dụ: Lá, cành lá khô —» mối -» nhện —> thằn lằn.


Đúng 0

phản hồi (0)

Cho ví dụ về chuỗi thức nạp năng lượng có 4 , 5 đôi mắt xích và xếp theo từng phần của hệ sinh thái


Lớp 9 Sinh học bài xích 50. Hệ sinh thái xanh
3
0
Gửi diệt

tham khảo

 

Chuỗi với lưới thức ăn bộc lộ mối quan liêu hệ dinh dưỡng giữa những loài sinh thiết bị trong quần xã

*

1. Núm nào là một chuỗi thức ăn?

(Thức nạp năng lượng của chuột) (Động vật nạp năng lượng thịt chuột)

Lúa -> chuột -> Rắn

Tương tự:

Sâu ăn lá —> Bọ ngựa chiến —> Rắn

Cây xanh —> Sâu -> Bọ ngựa

Rau muống —> Lợn —> Người

Mỗi loại trong chuỗi thức ăn uống vừa là sinh thứ tiêu thụ mắt xích phía sau, vừa là sinh vật bị đôi mắt xích vùng phía đằng trước tiêu thụ.

Chuỗi thức ăn là một dãy những loài sinh vật tất cả quan hệ bổ dưỡng với nhau. Mỗi chủng loại trong chuỗi thức ăn vừa là sinh đồ tiêu thụ mắt xích phía trước, vừa là sinh đồ vật bị mắt xích phía sautiêu thụ.

2. Ráng nào là một trong những lưới thức ăn?

Trong trường đoản cú nhiên, một nhiều loại sinh vật chưa hẳn chỉ tham gia vào một trong những chuỗi thức nạp năng lượng mà đồng thời còn thâm nhập vào các chuỗi thức ăn uống khác. Các chuỗi thức ăn có rất nhiều mắt xích chung tạo thành một lưới thức ăn

Sơ đồ bốn duy Hệ sinh thái:

 

*

 


Đúng 0
comment (0)

(Thức ăn của chuột) (Động vật nạp năng lượng thịt chuột)

Lúa -> con chuột -> Rắn

Tương tự:

Sâu ăn lá —> Bọ ngựa —> Rắn

Cây xanh —> Sâu -> Bọ ngựa

Rau muống —> Lợn —> Người


Đúng 0
bình luận (1)

VD chuỗi TĂ gồm 4,58 đôi mắt xích và bố trí theo từng phần của hệ sinh thái : 

* Cỏ -> Châu chấu -> chuột -> Mèo -> Vi sinh vật

Sv sản xuất : Cỏ

Sv tiêu tốn : Châu chấu, loài chuột , Mèo

Sv phân giải : Vi sinh đồ dùng


Đúng 1
comment (0)

Hãy đến 2 lấy một ví dụ về chuỗi thức ăn có máy tự 3,4,5 đôi mắt xích.


Lớp 9 Sinh học tập
1
0
Gửi hủy

Tham khảo:

VD: 3 mắt xích: cây cối -> thỏ -> vi khuẩn

4 đôi mắt xích: hoa cỏ -> chuột -> mèo -> vi khuẩn

5 đôi mắt xích; cây cỏ -> sâu -> gà -> cáo -> vi khuẩn


Đúng 1
comment (1)

1. Ô nhiễm môi trường thiên nhiên là gì? tại sao gây ô nhiễm môi trường? tại sao nào là nhà yếu?

2. Chuỗi thức ăn là gì? Lưới thức nạp năng lượng là gì? rước ví dụ về chuỗi thức ăn, so với chuỗi thức ăn uống thành các thành phần của hệ sinh thái.

Xem thêm: Cách Để Tiết Kiệm Pin Iphone Một Cách Hiệu Quả Nhất, 12 Cách Tiết Kiệm Pin Cho Điện Thoại Android


Lớp 9 Sinh học
1
0
Gửi diệt

1. Ô nhiễm môi trường xung quanh là gì? vì sao gây ô nhiễm môi trường? tại sao nào là nhà yếu?

- Ô nhiễm môi trường xung quanh là hiện nay tượng môi trường tự nhiên bị bẩn, đồng thời các đặc điểm vật lý, hóa học, sinh học tập bị biến hóa gây tai hại xấu mang đến sinh vật 

- vì sao : 

+ Ô nhiễm do các chất khí thải từ các hoạt động công nghiệp với sinh hoạt

+ Ô nhiễm bởi hóa chất bảo vệ TV và chất độc hóa học

+ Ô lây lan do những chất phóng xạ

+ Ô nhiễm do chất thải rắn

+ Ô nhiễm vì sinh trang bị gây bệnh

- tại sao chủ yếu hèn lak ô nhiễm do các chất khí thải từ các chuyển động công nghiệp với sinh hoạt vày khoa học tân tiến và số dân tăng nhanh nên các chuyển động công nghiệp ngày càng tăng cường để phục vụ đời sống nhỏ người

2. Chuỗi thức ăn là gì? Lưới thức nạp năng lượng là gì? mang ví dụ về chuỗi thức ăn, đối chiếu chuỗi thức nạp năng lượng thành những thành phần của hệ sinh thái.