Tổng hợp kim chỉ nan Chương 1: Vectơ hay, bỏ ra tiết

Tài liệu Tổng hợp kim chỉ nan Chương 1: Vectơ hay, cụ thể Toán lớp 10 vẫn tóm tắt kỹ năng trọng trọng tâm về Chương 1: Vectơ từ đó giúp học sinh ôn tập để nuốm vứng kiến thức môn Toán lớp 10.

Bạn đang xem: Vectơ lớp 10

*

Lý thuyết những định nghĩa

1. Quan niệm vectơ

Cho đoạn trực tiếp AB. Nếu ta lựa chọn điểm A có tác dụng điểu đầu, điểm B là điểm cuối thì đoạn thẳng AB được bố trí theo hướng từ A mang lại B. Khi ấy ta nói AB là một đoạn thẳng có hướng.

Định nghĩa. Vectơ là một trong những đoạn thẳng gồm hướng.

Vectơ gồm điểm đầu A, điểm cuối B được kí hiệu là với đọc là “ vectơ AB “. Để vẽ được vectơ ta vẽ đoạn trực tiếp AB và đánh dấu mũi tên sinh sống đầu nút B.

*

Vectơ còn được kí hiệu là

*
khi không cần chứng thực điểm đầu và điểm cuối của nó.

2. Vectơ cùng phương, vectơ cùng hướng

Đường thẳng trải qua điểm đầu và điểm cuối của một vectơ được hotline là giá bán của vectơ đó.

Định nghĩa. Nhì vectơ được điện thoại tư vấn là cùng phương giả dụ giá của chúng tuy nhiên song hoặc trùng nhau.

Nhận xét. Tía điểm minh bạch A, B, C thẳng mặt hàng khi và chỉ còn khi nhì vectơ

*
thuộc phương.

3. Nhị vectơ bởi nhau

Mỗi vectơ bao gồm một độ dài, đó là khoảng cách giữa điểm đầu và điểm cuối của vectơ đó. Độ lâu năm của được kí hiệu là || , bởi vậy || = AB.

Vectơ bao gồm độ dài bởi 1 gọi là vectơ solo vị.

Hai vectơ

*
được gọi là đều nhau nếu chúng cùng hướng và bao gồm cùng độ dài, kí hiệu
*

Chú ý. Khi cho trước vectơ

*
với điểm O, thì ta luôn tìm được một điểm A duy nhất làm thế nào cho
*

4. Vectơ – không

Ta hiểu được mỗi vectơ gồm một điểm đầu và một điểm cuối và trọn vẹn được khẳng định khi biết điểm đầu cùng điểm cuối của nó.

Bây giờ với một điểm A bất kỳ ta quy ước tất cả một vectơ đặc biệt mà điểm đầu và điểm cuối những là A. Vectơ này được kí hiệu là

*
với được điện thoại tư vấn là vectơ – không.

Xem thêm: Phiếu Bài Tập Về Lũy Thừa Lớp 7, Bài Tập Toán 7 Lũy Thừa Của Một Số Hữu Tỉ

Lý thuyết Tổng và hiệu của nhì vectơ

1. Tổng của nhì vectơ

Định nghĩa. Cho hai vectơ đem một điểm A tùy ý, vẽ

*
Vectơ
*
được điện thoại tư vấn là tổng của hai vectơ Ta kí hiệu tổng của hai vectơ
*

Phép toán tra cứu tổng của nhị vectơ có cách gọi khác là phép cộng vectơ.

*

2. Quy tắc hình bình hành

Nếu ABCD là hình bình hành thì

*

*

3. đặc thù của phép cộng các vectơ

Với cha vectơ

*
tùy ý ta có

*
(tính chất giao hoán);

*
(tính chất kết hợp);

*
(tính hóa học của vectơ – không).

4. Hiệu của nhị vectơ a) Vectơ đốiCho vectơ Vectơ tất cả cùng độ dài với ngược hướng với được điện thoại tư vấn là vectơ đối của vectơ , kí hiệu là -.Mỗi vectơ đều phải có vectơ đối, chẳng hạn vectơ đối của

*