Quá khứ tiếp tục là 1 trong các 3 thì thừa khứ thường gặp nhất vào nhóm các thì quá khứ trong giờ đồng hồ Anh, thuộc Anh ngữ Ms Hoa đọc thêm về thì quá khứ thông dụng này nha.

Bạn đang xem: Ví dụ quá khứ tiếp diễn


Thì thừa khứ tiếp diễn (Past Continuous tense) là thì được dùng khi ước ao nhấn mạnh tình tiết hay quá trình của sự vật dụng hay vấn đề hoăc thời gian sự đồ hay sự việc đó diễn ra và đây là thì giờ đồng hồ Anh mà nhiều bạn nhầm lẫn nhất.

Để góp các chúng ta có thể tự tin về kiến thức và kỹ năng thì tiếng Anh quá khứ tiếp tục cô đã chia sẻ chi tiết, công thức, bí quyết sử dụng, tín hiệu nhận biết, bài bác tập... Lúc này Anh ngữ Ms Hoa sẽ phân tách sẻ chi tiết cho các bạn bài viết Thì thừa khứ tiếp tục (Past Continuous) - Tổng quan rất đầy đủ từ A - Z. Vậy chúng ta cùng vào bài học ngay thôi nào!

I. CẤU TRÚC THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN

1. Câu xác định trong thì quá khứ tiếp diễn

Cấu trúc

S + was/were + V-ing.

Lưu ý

I/ He/ She/ It/ Danh trường đoản cú số không nhiều – was

S= We/ You/ They/ Danh tự số những – were

Ví dụ

- We were just talking about it before you arrived. (Chúng tớ đang nói tới chuyện kia ngay trước khi cậu đến.)

2. Câu bao phủ định

Cấu trúc

S + was/were + not + V-ing

Lưu ý

Was not = wasn’t

Were not = weren’t

Ví dụ

- He wasn’t working when his quái thú came yesterday. (Hôm qua anh ta vẫn không làm việc khi sếp của anh ta đến)

3. Câu nghi vấn

Cấu trúc

- Q: Was / Were + S + V-ing?

- A: Yes, S + was/were.

No, S + wasn’t/weren’t.

Ví dụ

- Q: Was your mother going to lớn the market at 7 A.M yesterday? (Lúc 7 giờ đồng hồ sáng trong ngày hôm qua mẹ em đã đi chợ tất cả phải không?)

A: Yes, she was/ No, she wasn’t

II. DẤU HIỆU NHẬN BIẾT

Các trạng từ bỏ chỉ thời gian trong vượt khứ kèm theo thời gian xác định.

- at + giờ đồng hồ + thời hạn trong quá khứ (at 12 o’clock last night,…)

- at this time + thời hạn trong vượt khứ. (at this time two weeks ago, …)

- in + năm (in 2000, in 2005)

- in the past (trong vượt khứ)

Trong câu bao gồm “when” khi miêu tả một hành vi đang xảy ra và một hành vi khác xen vào.

- When I was singing in the bathroom, my mother came in. (Tôi vẫn hát trong phòng tắm thì người mẹ tôi đi vào)

- The light went out when we were watching TV (Điện mất khi cửa hàng chúng tôi đang xem ti vi)

Cân nhắc thực hiện thì vượt khứ tiếp tục khi có lộ diện các tự như: While (trong khi); When (Khi); at that time (vào thời điểm đó); …

- She was dancing while I was singing (Cô ấy đang múa trong lúc tôi đã hát)

- The man was sending his letter in the post office at that time. (Lúc đó người đàn ông đã gửi thư làm việc bưu điện)

*
 (Mới + HOT) - Inbox nhận tài liệu đoạt được 800 TOEIC 

III. CÁCH SỬ DỤNG THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN

Thì thừa khứ tiếp tục nhấn mạnh diễn biến hay quy trình của sự đồ vật hay sự việc hoăc thời hạn sự thứ hay sự việc đó diễn ra.

Ví dụ

Phân tích ví dụ

Ví dụ 1:

–At 9 A.M yesterday, he (watch)………. Spider man. (9 giờ phát sáng hôm qua, anh ta vẫn xem bạn Nhện)

watcheswatchedwas watching

Có tín hiệu – at + giờ đồng hồ + thời gian trong quá khứ à Ta chia động từ phân tách ở thì vượt khứ tiếp diễn

Chọn lời giải C

1. Mô tả hành rượu cồn đang xảy ra tại 1 thời điểm trong thừa khứ tiếp diễn

Ví dụ 2:

– While I was taking a bath, she (use)………… the computer (Trong cơ hội tôi vẫn tắm thì cô ấy đang dung trang bị tính)

usedwas usinguses

Trong câu xuất hiện trạng từ while + mệnh đề phân tách thì vượt khứ tiếp diễn, ta phân chia mệnh đề sót lại theo thì thừa khứ tiếp diễn để diễn tả 2 hành vi xảy ra cùng 1 lúc trong quá khứ

Chọn đáp án B

2. Miêu tả hai hành động xảy ra mặt khác trong quá khứ

Ví dụ 3:

– When I (cook)……….., the light went out. (Tôi đã nấu cơm trắng thì mất điện.)

was cookingcookedwill cook

Chuyện mất năng lượng điện xảy ra bất ngờ xen vào hành động đang nấu cơm => Ta chia hành vi đang xảy ra và bị xen vào ở thì vượt khứ tiếp diễn

Chọn câu trả lời A

3.Diễn đạt hành vi đang xẩy ra thì có hành động khác xen vào

Ví dụ 4:

– When he worked here, he always (make)………….. Noise (Khi anh ta thao tác ở đây, anh ta luôn gây ồn ào)

makeswas always makingmade

Hành động gây ồn ào xẩy ra liên tục, lặp đi tái diễn làm phiền đến tín đồ khác trong quá khứ

à Ta phân chia động từ này sinh hoạt thì quá khứ tiếp diễn

Chọn đáp án B

4.Hành hễ lặp đi lặp lại trong thừa khứ và làm phiền đến tín đồ khác

IV. BÀI TẬP VỀ THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN

Bài tập 1Biến đổi các câu sau sang che định, ngờ vực và vấn đáp các câu hỏi nghi vấn đó

He was planting trees in the garden at 4 pm yesterday.

- ............................................................................

- ............................................................................

- ............................................................................

They were working when she came yesterday.

- ............................................................................

- ............................................................................

- ............................................................................

She was painting a picture while her mother was making a cake.

- ............................................................................

- ............................................................................

- ............................................................................

Anne was riding her xe đạp to school when Peter saw her yesterday.

- ............................................................................

- ............................................................................

- ............................................................................

He was typing a letter when his boss khủng went into the room.

- ............................................................................

- ............................................................................

- ............................................................................

Bài tập 2: chia động từ sống dạng đúng để dứt câu

I (walk)___________down the street when it began to lớn rain.At this time last year, I (attend)__________an English course.Jim (stand) ________ under the tree when he heard an explosion.The boy fell và hurt himself while he (ride)_________ a bicycle.When we met them last year, they (live)______ in Santiago.The tourist lost his camera while he (walk) _____ around the city.The lorry (go) _____ very fast when it hit our car.While I (study)_____in my room, my roommate (have)________ a buổi tiệc nhỏ in the other room.Mary and I (dance)_________ the house when the telephone rang.We (sit)________ in the café when they saw us.

ĐÁP ÁN

Bài tập 1:

Câu

Đáp án

Vẻ đẹp mắt từ vựng

1

- He wasn"t planting trees in the garden at 4 pm yesterday.

- Was he planting trees in the garden at 4 pm yesterday?

Yes, he was./ No, he wasn"t.

Các bộ phận của cây:

- Leaf /liːf/ (n): lá

- Petal /ˈpetl/ (n): cánh hoa

- pollen /ˈpɒlən/ (n): phấn hoa

- root /ruːt/ (n): rễ cây

- thorn /θɔːn/ (n): gai

- berry /ˈberi/ (n): trái mọng

- blossom /ˈblɒsəm/ (n): hoa nhỏ mọc thành chùm

- bud /bʌd/ (n): chồi

- flower /ˈflaʊə(r)/ (n): hoa

- bark /bɑːk/ (n): vỏ cây

- branch /brɑːntʃ/ (n): cành cây

2

- They weren"t working when she came yesterday.

- Were they working when she came yesterday?

Yes, they were./ No, they weren"t.

Work /wɜːk/ rượu cồn từ có nghĩa là “làm việc”, danh từ ngoại trừ nghĩa “công việc” còn có nghĩa là “tác phẩm”

3

- She wasn"t painting a picture while her mother was making a cake.

- Was she painting a picture while her mother was making a cake?

Yes, she was./ No, she wasn"t.

Painter /"peintə/ (n): hoạ sĩ

Masterpiece /ˈmɑːstəpiːs/ (n): kiệt tác nghệ thuật

Bake a cake (v): làm cho bánh ngọt

4

- Anne wasn"t riding her bike to school when Peter saw her yesterday.

- Was Anne riding her bike to school when Peter saw her yesterday?

Yes, she was./ No, she wasn"t.

School of thought (n): trường phái tư tưởng

5

- He wasn"t typing a letter when his boss khủng went into the room.

- Was he typing a letter when his boss went into the room?

Yes, he was./ No, he wasn"t.

Room /ruːm/ (n): kế bên nghĩa là “căn phòng” còn có nghĩa là “không gian trống”

VD: There"s room for one more at the table. (Có địa điểm trống cho 1 người nữa bên trên bàn đấy)

Bài tập 2: phân chia động từ ngơi nghỉ dạng đúng để xong xuôi câu:

Câu

Đáp án

Phân tích đáp án

Vẻ đẹp nhất từ vựng

1

was walking

Dấu hiện nay là When + Mệnh đề thì vượt khứ đối kháng => diễn đạt 1 hành động đang ra mắt thì 1 hành vi khác xen vào (Tôi đang đi bộ trên mặt đường thì trời mưa)

=> Ta phân tách Mệnh đề đang diễn ra ở thì thừa khứ tiếp diễn

Đi bộ trê tuyến phố ta ko nói là “walk on the street” nhưng nói là “walk down / walk along the street”

2

was attending

Có từ biểu lộ At this time last year

- Attendance check /əˈtendəns tʃek/ (n): Điểm danh

- Absent /ˈæbsənt/ (adj): vắng vẻ mặt

3

was standing

Dấu hiện là When + Mệnh đề thì thừa khứ đối chọi => trình bày 1 hành động đang ra mắt thì 1 hành vi khác xen vào ( Jim đã ngồi dưới nơi bắt đầu cây thì nghe thấy giờ nổ)

=> Ta chia Mệnh đề đang diễn ra ở thì thừa khứ tiếp diễn

 

4

was riding

Dấu hiện nay là While + Mệnh đề thì vượt khứ solo => biểu thị 1 hành vi đang diễn ra thì 1 hành động khác xen vào (Cậu nhỏ nhắn đang lái xe đạp điện thì bị ngã)

=> Ta chia Mệnh đề đang diễn ra ở thì thừa khứ tiếp diễn

- Ride + bike / motor bike: : Lái xe đạp / xe máy ta thực hiện động từ bỏ “ride”

- Drive + oto / truck: Lái xe hơi / xe pháo tải, ta thực hiện động tự “drive”

5

were living

  

6

was walking

 

Camera ko phát âm là /ca me ra/

Camera /ˈkæmərə/ (n): thứ ảnh, đồ vật quay

7

was going

 

Lorry /ˈlɒri/ = truck /trʌk/: xe cộ tải

8

was studying; was having

Có từ biểu lộ While + Mệnh đề chia ở thì quá khứ tiếp diễn, mệnh đề vùng phía đằng sau ta cũng phân tách ở thì thừa khứ tiếp diễn để diễn tả 2 hành động xảy ra đồng thời

Roommate /ˈruːmmeɪt/ (n): các bạn cùng phòng

Housemate /ˈhaʊsmeɪt/ (n): bạn cùng nhà

Classmate /ˈklɑːsmeɪt/ (n): các bạn cùng lớp

Teammate /ˈtiːmmeɪt/ (n): các bạn cùng nhóm

Soulmate /ˈsəʊlmeɪt/ (n): bạn tri kỷ

9

were dancing

Dấu hiện tại là When + Mệnh đề thì thừa khứ đơn => biểu thị 1 hành động đang ra mắt thì 1 hành vi khác xen vào (Marry cùng tôi đã múa thì điện thoại đổ chuông)

=> Ta phân tách Mệnh đề đang ra mắt ở thì quá khứ tiếp diễn

 

10

were sitting

Dấu hiện là When + Mệnh đề thì quá khứ đối chọi có hễ từ “saw” (Ai đó bị thấy được khi đang làm cho gì) => Ta phân tách Mệnh đề đang ra mắt ở thì thừa khứ tiếp diễn

- Pavement café (n): những quán cà phê được sắp xếp bàn trên các vỉa hè mang đến khách vừa ngồi vừa chú ý đường phố

- Trendy café (n): quán cà phê có phong cách theo xu thế thịnh hành

LUYỆN TẬP

Để củng cầm cố thêm kiến thức và kỹ năng tiếng Anh về thì thừa khứ tiếp nối được tác dụng nhất. Các bạn hãy làm cho thêm bài xích tập tiếp sau đây nhé!

Bài tập 1: chia động từ sinh hoạt dạng thừa khứ solo và thừa khứ tiếp tục để xong xuôi đoạn văn sau

In my last holiday, I went khổng lồ Hawaii. When I (go) 1…………………………. To the beach for the first time, something wonderful happened. I (swim) 2…………………………. In the sea while my mother was sleeping in the sun. My brother was building a castle and my father (drink) 3…………………………. Some water. Suddenly I (see) 4…………………………. A boy on the beach. His eyes were blue like the water in the sea and his hair (be) 5…………………………. Beautiful black. He was very tall & thin và his face was brown. My heart (beat) 6…………………………. Fast. I (ask) 7…………………………. Him for his name with a shy voice. He (tell) 8…………………………. Me that his name was John. He (stay) 9…………………………. With me the whole afternoon. In the evening, we met again. We ate pizza in a restaurant. The following days we (have) 10…………………………. A lot of fun together. At the end of my holidays when I left Hawaii I said good-bye khổng lồ John. We had tears in our eyes. He wrote khổng lồ me a letter very soon và I answered him.

Bài tập 2: tìm lỗi sai trong các câu sau

I was play football when she called me.Was you study Math at 5 p.m. Yesterday?What was she do while her mother was making lunch?Where did you went last Sunday?They weren"t sleep during the meeting last Monday.He got up early và have breakfast with his family yesterday morning.She didn"t broke the flower vase. Tom did.Last week my friend & I go to lớn the beach on the bus.While I am listening lớn music, I heard the doorbell.Peter turn on the TV, but nothing happened.

Bài tập 3: dứt các câu sau bằng ý tưởng phát minh của thiết yếu bạn, áp dụng thì quá khứ tiếp nối

At 8 o’clock yesterday evening, I ……………………………………………At 5 o’clock last Monday, ………………………………………………..…At 10.15 yesterday morning, ………………………………………………..At 7:45 yesterday evening, ………………………………………………….Half an hour ago, ……………………………………………………………Matt phoned while we …………………………………………………....…The doorbell rang while I …………………………………………………...We saw an accident while we ………………………………………………Ann fell asleep while she …………………………………………………..The television was on, but nobody …………………………………………

ĐÁP ÁN

Bài tập 1:

1. Went 2. Was swimming 3. Was drinking 4. Saw 5. Was

6. Beat 7. Asked 8. Told 9. Stayed 10. Had

Bài tập 2:

1. I was play football when she called me.

Play => playing

2. Was you study Math at 5 p.m. Yesterday?

Was…study => Were…studying

3. What was she do while her mother was making lunch?

Do => doing

4. Where did you went last Sunday?

Went => go

5. They weren"t sleep during the meeting last Monday.

Sleep => sleeping

6. He got up early và have breakfast with his family yesterday morning.

Have => had

7. She didn"t broke the flower vase. Tom did.

Broke => break

8. Last week my friend & I go to the beach on the bus.

Go => went

9. While I am listening khổng lồ music, I heard the doorbell.

Am => was

10. Peter turn on the TV, but nothing happened.

Turn => turned

Bài tập 3:

1. At 8 o’clock yesterday evening, I was having dinner with my parents.

2. At 5 o’clock last Monday, I was doing exercise.

3. At 10.15 yesterday morning, my dad was cooking lunch.

4. At 7:45 yesterday evening, my mom was helping my brother with his homework.

5. Half an hour ago, I was playing cards with John.

6. Matt phoned while we were chatting.

7. The doorbell rang while I was washing my hair.

8. We saw an accident while we were watching TV.

9. Ann fell asleep while she was chatting with her boyfriend.

10. The television was on, but nobody was watching.

Xem thêm: Có Ba Tổ Dệt Được 345M Vải. Riêng Tổ I Dệt Được 40% Số Vải. Vậy Tổ I Đã Dệt Được M

Trên đây là toàn cục kiến thức về thì quá khứ tiếp diễn mà cô muốn share tới những bạn, hy vọng rằng sẽ giúp bạn như thế nào đang muốn học giờ Anh, ôn thi TOEIC có kiến thức và kỹ năng nền tảng rất tốt nhé! Chúc chúng ta học giỏi và đoạt được được giờ đồng hồ Anh hiệu quả.