Sau bài học trước về thì lúc này đơn, hôm nay chúng ta tiếp tục học thì hiện tại tại dứt (Present Perfect) – Đây là 1 trong những trong các thì giờ đồng hồ Anh mà rất nhiều bạn nhầm lẫn phương pháp sử dụng lúc học ngữ pháp tiếng Anh cùng ôn thi TOEIC.

Bạn đang xem: Ví dụ về hiện tại hoàn thành


Thì hiện tại tại ngừng (Present Perfect) rất thông dụng trong tiếp xúc hàng ngày cũng giống như trong bài thi TOEIC. Bạn đã biết những gì về cách làm và phương pháp dùng của thì này chưa? Hãy thuộc Anh Ngữ Ms Hoa tìm hiểu thêm trong nội dung bài viết dưới đây nhé.

Trong bài viết này cô sẽ share đầy đủ cho chúng ta cấu trúc, biện pháp sử dụng, vệt hiệu phân biệt và bài tập củng vậy rèn luyện. Vào từng cách sử dụng cô sẽ bổ sung cả mẹo phân biệt và chú ý những trường hợp quan trọng đặc biệt để các bạn học khá đầy đủ và hiểu kỹ năng và kiến thức thì hiện nay tại xong xuôi chi huyết nhất.

#1. KHÁI NIỆM

Thì hiện nay tại hoàn thành dùng để biểu đạt về một hành động đã kết thúc cho tới thời điểm hiện nay mà không bàn về thời gian diễn ra nói. 

*

Ví dụ về thì lúc này hoàn thành

#2. CẤU TRÚC THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH

- Câu khẳng định

Cấu trúc: S + have/ has + PII.

S = I/ We/ You/ They + haveS = He/ She/ It + has

Ví dụ:

have graduated from my university since 2012. (Tôi tốt nghiệp đại học từ năm 2012.)We have worked for this company for 4 years. (Chúng tôi làm việc cho công ty này 4 năm rồi.)She has started the assignment. ( Cô ấy đã bước đầu với nhiệm vụ.

 

- Câu phủ định

Cấu trúc: S + haven’t/ hasn’t + PII.

haven’t = have nothasn’t = has not

Ví dụ:

We haven’t met each other for a long time.(Chúng tôi không gặp mặt nhau vào một thời hạn dài rồi.)Daniel hasn’t come back his hometown since 2015. (Daniel không trở lại quê hương của chính mình từ năm 2015.)I haven’t started the assignment (Tôi chưa bắt đầu với nhiệm vụ)

 

- Câu nghi vấn

Q: Have/Has + S + PII?

A: Yes, S + have/ has.

No, S + haven"t / hasn"t.

Ví dụ:

Have you ever travelled to Vietnam? (Bạn sẽ từng du lịch tới Việt Nam lúc nào chưa?) // Yes, I have./ No, I haven’t.Has she arrived London yet? (Cô ấy đang tới Luân Đôn chưa?) // Yes, she has./ No, she hasn’t.Have you started the assignment? (Bạn đã bước đầu với công việc, nhiệm vụ

 

#3. CÁCH SỬ DỤNG THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH

➣ Hành động đã hoàn thành tính đến thời điểm lúc này mà không đề cập cho tới nó xảy ra lúc nào.

Ví dụ 1: I have done all my homework. (Tôi đã làm cho hết bài tập về nhà.)Ví dụ 2: He has lost my key. (Anh ấy đã làm mất đi chìa khóa của tôi.)

He has lost my key

➣ Hành động bắt đầu ở quá khứ và đang tiếp tục ở hiện tại.

Ví dụ 1: They’ve been married for nearly fifty years. (Họ đang kết hôn được 50 năm.)Ví dụ 2: She has lived in Tokyo all her life. (Cố ấy đã sống cả đời nghỉ ngơi Liverpool.)

They’ve been married for nearly fifty years

Lưu ý : bọn họ có thể sử dụng Thì hiện tại dứt tiếp diễn cho mọi trường thích hợp như ví dụ như 2.

Ví dụ:

She has been living in Tokyo all her life.It’s been raining for hours.

➣ Diễn tả hành động đã từng làm cho trước đây và bây giờ vẫn còn làm

Ví dụ 1: He has written three books and he is working on another book. (Anh ấy đã viết được 3 cuốn sách cùng đang viết cuốn tiếp theo.)Ví dụ 2: I’ve played the guitar ever since I was a teenager. (Tôi đã chơi guitar kể từ thời điểm còn nhỏ.)

I’ve played the guitar ever since I was a teenager

➣ Sử dụng một mệnh đề cùng với “since” đã cho thấy khi một chiếc gì đó ban đầu trong quá khứ:

Ví dụ 1: They’ve stayed with us since last week. (Họ vẫn ở với shop chúng tôi từ tuần trước.)Ví dụ 2:have worked here since I left school. (Tôi đã thao tác ở đây kể từ thời điểm tôi tránh trường.)

They’ve stayed with us since last week

➣ Một tởm nghiệm cho tới thời điểm lúc này (thường cần sử dụng trạng từ ever)

Ví dụ 1: My last birthday was the worst day I’ve ever had. (Sinh nhật năm kia là ngày tệ nhất đời tôi.)Ví dụ 2: Have you ever met George? Yes, but I’ve never met his wife. (Bạn đã bao giờ gặp George chưa? Có, tuy nhiên tôi chưa lúc nào gặp vợ anh ta)

My last birthday was the worst day I’ve ever had

➣ Về một hành động vào quá khứ nhưng quan trọng đặc biệt tại thời điểm nói

Ví dụ 1: I can’t get in my house. I’ve lost my keys. (Tôi ko thể vào nhà được. Tôi tấn công mất chùm chìa khóa của bản thân mình rồi.)Ví dụ 2: Teresa isn’t at home. I think she has gone shopping. (Teresa không có ở nhà. Tôi nghĩ cô ấy đã đi mua sắm.)

Teresa isn’t at home. I think she has gone shopping

Lưu ý đặc biệt: Trong một vài trường hợp, ta áp dụng trạng thái thừa khứ phân tự của đụng từ to lớn BE: BEEN như một dạng vượt khứ phân trường đoản cú của hễ từ GO.

Trong các thì giờ đồng hồ Anh, "thì lúc này hoàn thành" với "thì quá khứ đơn" là 2 thì rất nhiều người dễ bị nhầm lẫn giải pháp sử dụng. Cũng chính vì vậy, chúng ta lưu ý thật kỹ càng để sử dụng thì giờ Anh thật hợp lý trong văn cảnh nhé!

#4. DẤU HIỆU NHẬN BIẾT

- just, recently, lately: gần đây, vừa mới

- already: rồi

- before: trước đây

- ever: đã từng

- never: chưa từng, ko bao giờ

- yet: chưa (dùng vào câu phủ định cùng câu hỏi)

 

- for + N – quãng thời gian: trong khoảng chừng (for a year, for a long time, …) ví dụ: for 2 months: trong khoảng 2 tháng

- since + N – mốc/điểm thời gian: từ khi (since 1992, since June, …)

- so far = until now = up khổng lồ now = up lớn the present: cho cho bây giờ

- in/ for/ during/ over + the past/ last + thời gian: trong …. Qua ( Ví dụ: During the past 2 years: trong hai năm qua)

 

 

*** Vị trí của các trạng từ vào thì bây giờ hoàn thành:

- already, never, ever, just: sau “have/ has” và đứng trước rượu cồn từ phân từ bỏ II.

- already: cũng hoàn toàn có thể đứng cuối câu.

Ví dụ: I have just come back home. (Tôi vừa bắt đầu về nhà.)

- Yet: đứng cuối câu, và thường được thực hiện trong câu đậy định với nghi vấn.

Ví dụ: She hasn’t told me about you yet. (Cô ấy vẫn chưa kể với tôi về bạn.)

- so far, recently, lately, up to lớn present, up to this moment, in/ for/ during/ over + the past/ last + thời gian: rất có thể đứng đầu hoặc cuối câu.

Ví dụ: I have seen this film recently. (Tôi xem bộ phim này ngay gần đây.)

#5. BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH

Sau khi học kiến thức và kỹ năng ngữ pháp cơ phiên bản về thì bây giờ hoàn thành chúng ta nên làm bài tập sau đây để củng cố vững chắc và kiên cố hơn, phát âm và biết phương pháp áp dụng cực tốt nhé!

Bài tập 1: Đọc các tình huống, sử dụng những động từ dưới đây và viết lại câu với thì hiện tại hoàn thành:

arrive - break – fall - go - up - grow - improve – lose

 

1. Tom is looking for his key. He can"t find it.

= Tom has lost his key.

2. Lisa can"t walk and her leg is in plaster.

Lisa .................... . .... ............................................ .

3. Last week the bus fare was £1 .80. Now it is £2.

The bus fare ........................................ .............. ..

4. Maria"s English wasn"t very good. Now it is better.

Her English .............................................................. .

 5. Dan didn"t have a beard before. Now he has a beard.

Dan ..........................................................................

6. This morning I was expecting a letter. Now I have it.

The letter .................................................................

7. The temperature was đôi mươi degrees. Now it is only 12.

The .................................................... ........................... ..

Bài tập 2: chọn “Been” hoặc “Gone”

1, James is on holiday. He"s gone to Italy.

2, Hello! I"ve just ........... ... Lớn the shops. I"ve bought lots of things.

3, A lice isn"t here at the moment. She"s ..... .......... ............................ To lớn the siêu thị to get a newspaper.

4, Tom has ..................................... Out. He"ll be back in about an hour.

5, "Are you going lớn the bank?" - "No, I"ve already ..... . ....................... ..... To the bank."

Bài tập 3: trả lời các thắc mắc dựa vào từ trong ngoặc

1. Would you like something lớn eat?

 No, thanks. ..... I have just had lunch... (I / just / have / lunch)

 2. Bởi vì you know where Julia is?

Yes, .................................. ................................................. .. ..... ............. . .. (I / just / see / her)

 3. What time is David leaving?

.....................................................................................................................(He / already / leave)

4. What"s in the newspaper today?

I don"t know. .. ............................................................. .............................. (I / not / read / it / yet)

5. Is Sue com ing lớn the cinema with us?

No, ....... .. ............................................................................. .... .. (She / already / see / the film)

6. Are your friends here yet?

Yes, .. ................ .......................................................................................... (they / just / arrive)

7. What does Tim think about your plan?

...........................................................................................................(we / not / tell / him / yet)

Bài tập 4: Đọc trường hợp và viết lại câu với những từ just, already hoặc yet.

1. After lunch you go khổng lồ see a friend at her house. She says, "Would you lượt thích something lớn eat?"

You say: No thank you. I"ve just had lunch. (have lunch)

2. Joe goes out. Five minutes later, the phone rings và the caller says, "Can I speak to lớn joe?"

You say: I"m afraid .... ........... .... ..................... .................................... ..... . (go out)

3.You are eating in a restaurant. The waiter thinks you have finished & starts to take your plate away.

You say: Wait a minute! ................ .......................................................... . (not / finish)

4. You plan khổng lồ eat at a restaurant tonight. You phoned to reserve a table. Later your friend says, "Shall I phone lớn reserve a table?

 You say: No, ............ ............................... ........... .... ....... ................. ...... . (do it)

 5. You know that a friend of yours is looking for a place to live. Perhaps she has been successful. Ask her.

You say: .. ....... ............ . ................... .. ..................... ..... ..... ... .... ... . .... ? (find)

6. You are still thinking about where lớn go for your holiday. A friend asks, "Where are you going for your holiday?

 You say: ...................... .......... ................... . ........................ ..... .... ...... . (not / decide)

7. Linda went shopping, but a few minutes ago she returned. Somebody asks, "Is Linda still out shopping?"

You say: No, .... ........................................................ ................................ (come back)

Bài tập 5: phân tách thì hiện nay tại chấm dứt và thừa khứ đơn. (Bài tập cải thiện này sẽ giúp bạn nhận biết rõ về thì hiện tại kết thúc và vượt khứ đối kháng – đây là 2 thì đa số chúng ta dễ bị lầm lẫn nhất)

1. When………you………this wonderful skirt? (to design)

2. My mother………into the van. (not/ lớn crash)

3. The boys………the mudguards of their bicycles. (to take off)

4.………you………your aunt last week? (to phone)

5. He………milk at school. (not/ khổng lồ drink)

6. The police………two people early this morning. (to arrest)

7. She………to nhật bản but now she………back. (to go – khổng lồ come)

8. Dan………two tablets this year. (already/ khổng lồ buy)

9. How many games………so far this season? (your team/ to lớn win)

10. Peter……… football yesterday.

11. They……… the car. It looks new again.

12. Last year we……… khổng lồ Italy.

13. John & Peggy……… the book. Now they can watch the film.

14. I……… my friend two days ago.

15. We……… another country before.

16. She……… a new car in 2011.

17. I’m sorry, but I……… my homework.

18. .……… the trò chơi of chess?

Bài tập 6: bạn hãy viết các thắc mắc để hỏi những việc mọi tín đồ đã làm, sử dụng với ‘over’

1, (ride / horse?) ... Have you ever ridden a horse?

2, (be /" California?) Have ..................................................................................................

3, (run / marathon?) .... .......................................................................... ....... .. ................

4, (speak / famous person?) ..............................................................................................

5, (most beautiful place / visit?) What’s............................................................................

#6. ĐÁP ÁN

Bài tập 1:

2, Lisa has broken her leg.

3, The bus fare has gone up.

4, Her English has improved.

5, Dan has grown a beard.

6, The letter has arrived.

7, The temperature has fallen.

Bài tập 2:

2, been

3, gone

4, gone

5, been

Bài tập 3:

2. Yes, I"ve just seen her.

Yes, I have just seen her.

or Yes, I just saw her.

3. He"s already left.

He has already left.

or He already left.

4. I haven"t read it yet.

or I didn"t read it yet.

5. No, she"s already seen the film.

No, she has already seen.

or No, she already saw.

 6. Yes, they"ve just arrived.

 Yes, they have just arrived.

or Yes, they just arrived.

7. We haven"t told him yet.

or We didn"t tell him yet.

Bài tập 4:

2. He"s just gone out / He has just gone out / He just went out.

3. I haven"t finished yet / I didn"t finish yet

4. I"ve already done it / I have already done it / I already did it.

5. Have you found a place lớn live yet? / Did you find a place ... ?

6. I haven"t decided yet / I didn"t decide yet.

7. She"s just come back / She has just come back / She just came back.

Bài tập 5:

1. When did you design this wonderful skirt?

2. My mother did not crash into the van.

3. The boys took off the mudguards of their bicycles.

4. Did you phone your aunt last week?

5. He did not drink milk at school.

6. The police arrested two people early this morning.

7. She went to nhật bản but now she has come back.

8. Dan has already bought two tablets this year.

Xem thêm: Sắt Tác Dụng Với Lưu Huỳnh, (Đun Nóng), Thu Được Sản Phẩm Là

9. How many games has your team won so far this season?

Bài tập 6:

2, Have you ever been lớn California?

3, Have you ever run (in) a marathon?

4, Have you ever spoken khổng lồ a famous person?

5, What"s the most beautiful place you"ve ever visited? / ... You have ever visited?

 

Với những kiến thức và kỹ năng về thì hiện tại hoàn thành (Present Perfect) và bài bác tập thực hành trên đây, cô Hoa tin rằng các bạn đã nắm rõ và rất có thể vận dụng trơn tru khi thực hiện ngữ pháp giờ đồng hồ Anh nói tầm thường và khi làm bài TOEIC Reading nói riêng.