Trung trọng tâm Toán học khansar.net trình làng với những em học sinh lớp 4 tuyển tập 95 việc Ôn thi ViOlympic Toán lớp 5 bên dưới đây:

TẬP 1: CÁC BÀI TOÁN VỀ LẬP SỐ, DẤU HIỆU chia HẾT

Bài ViO.01 Viết số từ bỏ nhiên nhỏ dại nhất có tổng các chữ số bởi 12

Bài ViO.02 Viết số tự nhiên nhỏ dại nhất có các chữ số không giống nhau và tổng những chữ số bởi 12.Bạn sẽ xem: Số những số gồm 5 chữ số không giống nhau chia hết cho tất cả 2 với 5

Bài ViO.03 Viết số tự nhiên nhỏ dại nhất có các chữ số khác biệt và tổng những chữ số bằng 21.Bạn vẫn xem: tìm kiếm số tự nhiên bé bỏng nhất có 5 chữ số mà số này đem phân chia cho 8 thì dư 5.Bạn đã xem: Viết số trường đoản cú nhiên nhỏ dại nhất tất cả tổng các chữ số là 35 trả lời: số đó là

Bài ViO.04 Viết số từ bỏ nhiên nhỏ nhất có các chữ số khác nhau và tổng những chữ số bởi 32.

Bạn đang xem: Viết số tự nhiên nhỏ nhất có tổng các chữ số là 35 trả lời: số đó là

Bài ViO.05 Viết số tự nhiên lớn nhất tất cả 5 chữ số nhưng tổng các chữ số bởi 15

Bài ViO.06 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn nhất gồm 5 chữ số và những chữ số khác biệt mà tổng các chữ số bằng 20

Bài ViO.07 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn nhất gồm 4 chữ số có tổng các chữ số bằng 23

Bài ViO.08 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn nhất gồm 4 chữ số, những chữ số khác biệt và bao gồm tổng các chữ số bằng 18.

Bài ViO.09 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn duy nhất có những chữ số không giống nhau và tổng những chữ số bằng 18.

Bài ViO.10 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn độc nhất vô nhị có những chữ số khác biệt và tổng các chữ số bởi 23

Bài ViO.11 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn tốt nhất có những chữ số khác biệt và tổng những chữ số bởi 30

Bài ViO.12 Viết số từ bỏ nhiên nhỏ nhất có các tích các chữ số bằng 12

Bài ViO.13 Viết số từ nhiên nhỏ tuổi nhất có những tích các chữ số bằng 24

Bài ViO.14 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn độc nhất có các chữ số không giống nhau và tích những chữ số bởi 72

Bài ViO.15 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn độc nhất có những chữ số khác biệt và tích các chữ số bởi 80

Bài ViO.16 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn tuyệt nhất có các chữ số khác nhau và tích những chữ số bằng 720

Bài ViO.17 cùng với 5 chữ số 1, 2, 3, 4 hoàn toàn có thể viết được từng nào số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số.

Bài ViO.18 với 5 chữ số 1, 2, 3, 4 có thể viết được từng nào số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số không giống nhau

Bài ViO.19 với 5 chữ số 0, 2, 4, 6 có thể viết được từng nào số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số.

Bài ViO.20 với 5 chữ số 0, 2, 4, 6 rất có thể viết được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số không giống nhau.

Bài ViO.21 cùng với 5 chữ số 0, 2, 4, 6 rất có thể viết được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau

Bài ViO.22 với 5 chữ số 0, 1, 2, 3, 4 hoàn toàn có thể viết được bao nhiêu số chẵn gồm 4 chữ số, bao nhiêu số lẻ bao gồm 4 chữ số.

Bài ViO.23 cho các chữ số: 0, 1, 5, 6, 8. Lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số, những chữ số khác nhau và phân tách hết mang đến 3.

Bài ViO.24 cho những chữ số: 0, 1, 5, 6, 8. Lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số, những chữ số khác biệt và phân tách hết mang đến 5.

Bài ViO.25 có bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số, bao gồm tổng những chữ số bằng 7 và phân chia hết mang lại 5.

Bài ViO.26 cho số A = 1234567891011121314151617181920

Hãy xóa đi 16 chữ số của số A và giữ nguyên thứ tự những chữ số còn sót lại để được số còn sót lại là số lớn số 1 có thể. Số khủng nhất rất có thể đó là số nào?

Bài ViO.27 đến số A = 1234567891011121314151617181920. Hãy xóa đi 16 chữ số của số A và không thay đổi thứ tự những chữ số còn lại để được số còn sót lại có 15 chữ số và là số nhỏ nhắn nhất bao gồm thể. Số bé nhất rất có thể đó là số nào?

Bài ViO.28 Viết thường xuyên 10 số chẵn không giống 0 thứ nhất để được một vài tự nhiên. Hãy xóa đi 10 chữ số của nó mà vẫn không thay đổi thứ trường đoản cú của bọn chúng để được sốlớn nhất, số nhỏ xíu nhất?

Bài ViO.29 bao gồm bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có 4 chữ số mà trong những số ấy có tối thiểu hai chữ số kiểu như nhau.

Bài ViO.30 Hãy cho biết có toàn bộ bao nhiêu số tất cả 3 chữ số mà trong những số không cất chữ số 8.

Bài ViO.31 Hãy cho thấy có tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số không giống nhau mà tổng 4 chữ số của mỗi số đó bằng 10.

Bài ViO.32 Hãy cho thấy thêm với các chữ số 1; 3; 5; 7; 9 thì có thể viết được tất cả bao nhiêu số tất cả 3 chữ số khác nhau?

Bài ViO.33 có bao nhiêu cách bố trí 5 bạn học viên A, B, C, D, E ngồi vào một chiếc ghế dài sao cho:

a) các bạn C ngồi chính giữa?b) hai bạn A và E ngồi ở hai đầu ghế?


*

Bài ViO.34 với 6 chữ số 2, 3, 5, 6, 7, 8 tín đồ ta lập số đông số gồm bốn chữ số không giống nhau.

a) bao gồm bao nhiêu số nhỏ hơn 5000?b) bao gồm bao nhiêu số chẵn nhỏ hơn 7000?

Bài ViO.35 từ 10 chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 có thể lập được từng nào số khác nhau sao cho trong các số đó luôn xuất hiện chữ số 0 với chữ số 1.

Bài ViO.36 từ 8 chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 có thể lập được từng nào số bao gồm 6 chữ số khác biệt trong kia nhất thiết phải xuất hiện chữ số 4.

Bài ViO.37 gồm bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái gồm 6 chữ số khác nhau mà tổng những chữ số đó bằng 18?

Bài ViO.38 tất cả bao nhiêu số điện thoại cảm ứng thông minh có 6 chữ số? trong số đó có bao nhiêu số điện thoại cảm ứng thông minh có 6 chữ số không giống nhau?

Bài ViO.39 Từ những chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 rất có thể lập được bao nhiêu:

a) Số có 5 chữ số khác nhau?b) Số chẵn tất cả 5 chữ số không giống nhau?c) Số tất cả 5 chữ số khác biệt và phải xuất hiện chữ số 5?

Bài ViO.40 có bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có hai chữ số nhưng hàng chục lớn hơn hàng đối chọi vị?

Bài ViO.41 tìm số 1a2b biết số đó phân tách cho 2; 5 cùng 9 cùng dư 1.

Bài ViO.42 tra cứu số 8a3b biết số đó phân chia hết đến 2 với 5, còn phân tách 9 dư 8.

Bài ViO.43 tìm số 4a8b biết số đó chia hết mang đến 2, còn chia cho 5 cùng 9 cùng dư 1.

Bài ViO.44 kiếm tìm số nhỏ xíu nhất khác 1 mà lại khi phân tách cho 2; 3; 4; 5 và 6 cùng có số dư bằng 1.

Bài ViO.45 tìm kiếm số bé xíu nhất mà lại khi chia cho tất cả 2; 3; 4; 5 cùng 6 gồm số dư theo lần lượt là 1; 2; 3; 4 và 5.

Bài ViO.46 tìm số nhỏ nhắn nhất gồm 3 chữ số mà phân chia hết cho cả 2; 3; 4; 5 với 6.

Bài ViO.47 tìm số nhỏ nhắn nhất gồm 3 chữ số mà lại khi phân tách cho 2; 3; 4; 5 cùng 6 cùng gồm số dư là 1.

Bài ViO.48 vừa đủ cộng toàn bộ các số chẵn bao gồm 3 chữ số chia hết mang đến 9 bằng?

Bài ViO.49 vừa đủ cộng toàn bộ các số lẻ gồm 3 chữ số phân chia hết mang lại 5 bằng?

Bài ViO.50 tìm số nhỏ bé nhất có 4 chữ số không giống nhau chia hết cho cả 2; 5; 9.

Bài ViO.51 Hãy cho biết thêm có tất cả bao nhiêu số lẻ bao gồm 4 chữ số phân tách hết đến 9?

Bài ViO.52 Hãy cho thấy thêm có toàn bộ bao nhiêu số bao gồm 4 chữ số phân chia hết cho cả 2; 3 cùng 5?

Bài ViO.53 Có tất cả bao nhiêu số chẵn gồm 3 chữ số mà những số này đều không chia hết cho 3?

Bài ViO.54 có bao nhiêu số chẵn gồm 4 chữ số chia hết mang đến 9?

Bài ViO.55 tìm số bé dại nhất không giống 0 mà phân chia hết cho tất cả 2; 3; 4; 5 với 6.

Bài ViO.59 tìm kiếm số 2a8b biết số đó phân tách hết mang đến 2 với 9, phân chia cho 5 dư 4.

Bài ViO.60 Hãy cho biết có toàn bộ bao nhiêu số bao gồm 4 chữ số chia hết cho cả 2 với 5.

Bài ViO.61 Có toàn bộ bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số mà phân chia hết đến 5. Tính tổng tất cả các số ó.

Bài ViO.62 Hãy cho thấy thêm có tất cả bao nhiêu số bao gồm 4 chữ số không giống nhau không chia hết đến 3.

Bài ViO.63 Hãy cho biết thêm có tất cả bao nhiêu số bao gồm 4 chữ số không giống nhau chia hết cho 3?

Bài ViO.64 Hãy cho thấy thêm có toàn bộ bao nhiêu số tất cả 4 chữ số mà các số đó phân tách cho 5 dư 2.

Bài ViO.65 cho những chữ số 0; 1; 2; 3 cùng 5. Hỏi lập được bao nhiêu số lẻ bao gồm 4 chữ số khác biệt chia hết cho 5?

Bài ViO.66 tra cứu số tự nhiên và thoải mái lớn độc nhất có tía chữ số, hiểu được số đó phân chia hết cho 4 và phân chia cho 25 thì dư 2.

Bài ViO.67 tra cứu a nhằm 31a31a31a phân tách hết đến 7.

Bài ViO.68 Tìm những chữ số a, b để:

a) a378b phân chia hết đến 72.b) 24a68b phân chia hết đến 48.

Bài ViO.69 tìm kiếm số từ nhiên nhỏ nhất để khi phân tách cho 5, 8, 12 thì số dư theo sản phẩm công nghệ tự là 2, 6, 8.

Bài ViO.70 Tìm các chữ số a, b biết 3a4b5⋮ 9 biết a – b = 2.

Bài ViO.71 tìm kiếm số trường đoản cú nhiên nhỏ nhất khác 1 sao để cho lấy số đó phân chia cho 2, 3, 4, 5, 6, 7 thì cùng dư 1.

Bài ViO.72 search a biết 3456a7 phân tách cho 8 dư 5.

Bài ViO.73 tất cả bao nhiêu số bao gồm 5 chữ số nhưng mà mỗi số vừa phân chia hết cho 4 vừa phân chia hết đến 5.

Bài ViO.74 kiếm tìm số nhỏ dại nhất tất cả 2 chữ số biết số đó chia 8 dư 7, phân tách 7 dư 4.

Bài ViO.75 Với những chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5 rất có thể lập được từng nào số tự nhiên và thoải mái gồm 6 chữ số khác biệt và:

a) những số này to hơn 300000?b) các số này to hơn 300000 và phân chia hết cho 5?

Các số này lớn hơn 350000?

Bài ViO.76 kiếm tìm số nhỏ nhất gồm 5 chữ số chia hết cho tất cả 2; 3 với 5.

Bài ViO.77 Tìm những chữ số a, b sao để cho a35b chia hết cho 45.

Bài ViO.78 tìm a + b biết 30a5b chia hết mang đến 30.

Bài ViO.79 Trong cửa hàng có 5 hộp, mỗi vỏ hộp chỉ đựng chén bát hoặc đĩa. Số lượng bát hoặc đĩa trong 5 hộp đó là 19; 22; 32; 35; 37 chiếc. Sau khoản thời gian bán hết số đĩa vào một vỏ hộp thì số chén bát nhiều gấp bốn lần số đĩa còn lại. Tính số bát ban đầu và số đĩa dịp đầu.

Bài ViO.80 cho số 99….99 (2013 số 9). Hỏi bắt buộc bớt đi tối thiểu bao nhiêu đơn vị chức năng để được số chia hết đến 45

Bài ViO.81 cho số 222…22 (2017 số 2). Phải thêm vào số này tối thiểu bao nhiêu đơn vị để được số new chia hết mang lại 44.

Bài ViO.82 cho số 777…77 (2017 số 7). Buộc phải bớt đi tối thiểu bao nhiêu đơn vị để được số mới chia hết cho 63.

Bài ViO.83 đến số 7878…78 (2017 số 78). Nên thêm vào ít nhất bao nhiêu đơn vị để được số mới chia hết cho 65.

Bài ViO.84 mang lại số 77…777 (2013 số 7). Hỏi cần bớt đi ít nhất bao nhiêu đơn vị để được số phân tách hết mang lại 63.

Bài ViO.85 cho số 33….333 (2013 số 3). Thêm ít nhất bao nhiêu đơn vị để được số bắt đầu chia hết cho 24

Bài ViO.86 search số trường đoản cú nhiên nhỏ tuổi nhất gồm 9 chữ số ,chia hết mang đến 9 và bao gồm các đặc thù sau:

– ví như xóa 1 chữ số tận thuộc thì được 1 số chia hết mang đến 8

– trường hợp xóa 2 chữ số tận cùng thì được một số ít chia hết mang lại 7

– trường hợp xóa 3 chữ số tận thuộc thì được một số ít chia hết đến 6

– giả dụ xóa 4 chữ số tận cùng thì được một số ít chia hết mang đến 5

– nếu xóa 5 chữ số tận thuộc thì được một số ít chia hết đến 4

– trường hợp xóa 6 chữ số tận thuộc thì được 1 số chia hết mang lại 3

– trường hợp xóa 7 chữ số tận thuộc thì được 1 số chia hết đến 2

Bài ViO.87 có bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có 4 chữ số chia hết mang lại 5 và có đúng 1 chữ số 5.

Bài ViO.88 bao gồm bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có tứ chữ số vào đó:

a) mỗi chữ số số đông chẵnb) Tổng những chữ số là số chẵn

Bài ViO.89 cho các số 0, 1, 2, 3, 4. Lập được từng nào số chẵn có 3 chữ số khác nhau từ những chữ số trên.

Bài ViO.90 Cần tối thiểu bao nhiêu số 3 để sinh sản thành các số gồm tổng là 2010

Bài ViO.91 Viết tiếp tục 15 số lẻ bước đầu từ 1 tiếp nối xóa đi 10 chữ số của số nhận ra để còn lại một trong những lớn độc nhất vô nhị (giữ nguyên máy tự những chữ số). Hãy tra cứu số lớn nhất đó.

Bài ViO.92 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn duy nhất mà trong những số ấy theo máy tự trường đoản cú trái thanh lịch phải, từng chữ số (cho cho tới chữ số sản phẩm trăm) đều bởi tổng của 2 chữ số ngay tắp lự sau nó.

Xem thêm: Đáp Án Chi Tiết Đề Minh Họa Môn Toán 2018 Của Bộ Gd, Đề Minh Họa Môn Toán 2018

Bài ViO.94 bao gồm bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số nhưng chữ số sản phẩm trăm lớn hơn chữ số mặt hàng chục, chữ số mặt hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị.