3.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 trang 71

trong một chống họp xếp 8 mặt hàng ghế, mỗi hàng tất cả 9 ghế. Hỏi trong phòng đó có bao nhiêu ghế ?

4. Đếm thêm 9 rồi điền số phù hợp vào ô trống :

9

 

 

36

 

 

63

 

 

90

5. mang đến 6 hình tam giác, mỗi dường như hình sau :

*

Hãy xếp thành hình sau đây :

*

Bài giải

1.

9 ⨯ 1 9 ⨯ 6

9 ⨯ 2 9 ⨯ 7

9 ⨯ 3 9 ⨯ 8

9 ⨯ 4 9 ⨯ 9

9 ⨯ 5 9 ⨯ 10

2.

a. 9 ⨯ 2 + 47 = 18 + 47 b. 9 ⨯ 4 ⨯ 2 = 36 ⨯ 2

= 65 = 72

c. 9 ⨯ 9 – 18 = 81 – 18 d. 9 ⨯ 6 : 3 = 54 : 3

= 63 = 18

3.

Tóm tắt

*

Bài giải

Số ghế có trong phòng họp là :

9 ⨯ 8 = 72 (ghế)

Đáp số : 72 ghế

4.

Xem thêm: Phân Hóa Học Không Có Tính Chất Sau, Phân Bón Hóa Học Là Gì

Ta có: 9 + 9 = 18 ; 18 + 9 = 27 ; 27 + 9 = 36 … 81 + 9 = 90

9

18

27

36

45

54

63

72

81

90

5.

*

  khansar.net


Bài tiếp theo

*

Xem giải thuật SGK - Toán 3 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*những tác phẩm khác


Bài viết bắt đầu nhất


× Báo lỗi góp ý
vụ việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải nặng nề hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp khansar.net