Giải bài tập 1, 2, 3 trang 72, 73 VBT toán 5 bài bác 138 : luyện tập chungvới lời giải cụ thể và bí quyết giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Viết số đo tương thích vào ô trống : 

*

Phương pháp giải:

Áp dụng các công thức :

(v=s:t ;; quad ;; s =v imes t ;; quad ;; t =s:v) 

trong đó (s) là quãng đường, (v) là vận tốc, (t) là thời gian.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 138: luyện tập chung

Lời giải bỏ ra tiết:

+) Đổi : 1 giờ 20 phút = (displaystyle4 over 3) giờ

Quãng mặt đường ở ô trống đầu tiên là :

(displaystyle 42 imes 4 over 3 = 56) (km)

+) gia tốc ở ô trống thứ hai là :

95 : 2,5 = 38 (km/giờ)

+) thời hạn ở ô trống thứ ba là :

84,7 : 24,2 = 3,5 (giờ)

+) Đổi : 1 phút trăng tròn giây = 80 giây

vận tốc ở ô trống thứ bốn là:

400 : 80 = 5 (m/s)

Ta có bảng tác dụng như sau : 

*

 


Bài 2

Một xe sản phẩm đi tự C mang lại B với vận tốc 36 km/giờ. đồng thời đó một xe hơi đi tự A phương pháp C 45km xua đuổi theo xe thiết bị với gia tốc 51 km/giờ (xem hình vẽ). Tính thời hạn đi để ô tô đuổi theo kịp xe máy.

*

Phương pháp giải:

- tra cứu hiệu tốc độ của nhị xe. 

- Tìm thời hạn đi để ô tô đuổi theo kịp xe vật dụng = độ dài quãng đường AB (chính là khoảng chừng cách ban sơ giữa nhị xe lúc 2 xe thuộc xuất phát) : hiệu vận tốc của nhị xe. 

Lời giải bỏ ra tiết:

Hiệu tốc độ của xe hơi và xe lắp thêm là :

51 – 36 = 15 (km/giờ)

Thời gian đi để ô tô theo kịp xe đồ vật là :

45 : 15 = 3 (giờ)

Đáp số : 3 giờ.


Bài 3

Vận tốc dòng nước là 18 m/phút. Một bạn bơi xuôi mẫu quãng sông nhiều năm 800m hết 8 phút. Hỏi người đó bơi ngược dòng quãng sông đó hết bao nhiêu thời hạn ?

Hướng dẫn : gia tốc bơi xuôi dòng bằng tổng tốc độ bơi lúc nước lặng và tốc độ dòng nước. Tốc độ bơi ngược dòng bằng hiệu vận tốc bơi lúc nước im và gia tốc dòng nước.

Phương pháp giải:

- Tìm vận tốc khi bơi xuôi loại = độ lâu năm quãng sông : thời hạn khi bơi xuôi dòng.

- Tìm vận tốc thực của tín đồ đó = tốc độ khi bơi lội xuôi dòng – vận tốc dòng nước.

- Tìm gia tốc khi tập bơi ngược mẫu = vận tốc thực của bạn đó + vận tốc cái nước.

Xem thêm: Đề Kiểm Tra Tiếng Việt Lớp 4 Cuối Kì 1, Đề Thi Tiếng Việt Lớp 4 Học Kì 1 Năm Học 2021

- Tìm thời gian khi bơi ngược mẫu = độ lâu năm quãng sông : vận tốc khi bơi ngược dòng.