Số thoái hóa của một nguyên tố trong hợp chất là năng lượng điện của nguyên tử nguyên tố đó trong phân tử, nếu trả định liên kết giữa các nguyên tử vào phân tử là liên kết ion. Phụ thuộc quy tắc xác định số thoái hóa hãy xác định Số lão hóa của S vào H2SO4 là bao nhiêu? thuộc Top lời giải tò mò qua nội dung bài viết dưới đây!

Câu hỏi: Số thoái hóa của S vào H2SO4 là

A. +4.

Bạn đang xem: Xác định số oxi hóa của h2so4

B. +6.

C. –2.

D. 0.

Trả lời:

Đáp án: B. +6

Số lão hóa của S vào H2SO4 là +6.

Giải mê say của thầy giáo Top giải thuật vì sao chọn lời giải B.


Hướng dẫn giải:

Để giải vấn đề này, ta nhờ vào quy tắc khẳng định số oxi hóa:

Quy tắc xác định số oxi hóa như sau:

1. Trong các đơn chất, số lão hóa của nguyên tố bởi 0

2. Vào một phân tử, tổng số oxi hóa của các nguyên tố nhân cùng với số nguyên tử của từng nguyên tố bởi 0.

3. Trong các ion đối chọi nguyên tử, số lão hóa của nguyên tố bởi điện tích của ion đó. Trong ion nhiều nguyên tử, tổng thể oxi hóa của những nguyên tố nhân với số nguyên tử của từng nguyên tố bởi điện tích của ion.

4. Trong hầu hết các vừa lòng chất, số thoái hóa của H bởi +1 (trừ hidrua kim loại). Số thoái hóa của O bằng -2 (trừ OF2 với peoxit).

Theo đó, bài xích toán sẽ được giải đáp như sau:

Gọi số thoái hóa của S vào H2SO4 là x.

Số thoái hóa của H trong hợp hóa học là +1; của O là –2.

Tổng các số oxi hóa của những phân tử trong hợp chất bằng 0.

2×(+1) + x + 4×(-2) = 0 x = +6.

Vậy S gồm số thoái hóa +6 vào H2SO4.

Xem thêm: Soạn Bài Tìm Hiểu Chung Về Văn Bản Biểu Cảm, Soạn Bài Tìm Hiểu Chung Về Văn Biểu Cảm

Chọn câu trả lời B.

Câu hỏi trắc nghiệm bổ sung kiến thức về số oxi hóa

*

Câu 1: Hóa trị cùng số oxi hóa của N vào phân tử NH4Cl lần lượt là

A. 4 với -3

B. 3 và +5

C. 5 và +5

D. 3 và -3

Câu 2: Nguyên tố R là phi kim thuộc nhóm A. Hợp chất của R với hidro là RH3. Hóa trị với số lão hóa của R vào oxit tương úng cùng với hóa trị tối đa lần lượt là


A. 3 cùng -3

B. 5 với -5

C. 5 và +5

D. 3 cùng +3

Đáp án: C

Câu 3: Hóa trị với số lão hóa của N vào phân tử HNO3 lần lượt là

A. 3 với -3

B. 5 với -5

C. 4 và +5

D. 3 cùng +3

Đáp án: C

Câu 4: Dãy những chất nào dưới đây được bố trí theo chiều tăng dần số thoái hóa của nitơ?

A. NO, N2O, NH3, NO3-

B. NH4+, N2, N2O, NO, NO2, NO3-

C. NH3, N2, NO2, NO, NO3-

D. NH3, NO, N2O, NO2, N2O5

Đáp án: B

Câu 5: Cho một vài hợp chất: H2S, H2SO3, H2SO4, NaHS, Na2SO3, SO3, K2S, SO2. Dãy các chất trong các số đó lưu huỳnh gồm cùng số thoái hóa là

A. H2S, H2SO3, H2SO4

B. H2SO3, H2SO4, Na2SO3, SO3

C. H2SO3, H2SO4, Na2SO3, SO2

D. H2S, NaHS, K2S

Đáp án: D

Câu 6: Số lão hóa của nguyên tố Mn vào hợp hóa học K2MnO4 là:

A. +7

B. 7+

C. +6

D. 6+

Đáp án: C

Câu 7: Nguyên tố R có thông số kỹ thuật electron phần bên ngoài cùng là ns2np4. Bí quyết hợp hóa học của R với H và cách làm oxit tương xứng với hóa trị tối đa của R theo thứ tự là

A. RH2 và RO

B. RH2 và RO2

C. RH4 và RO2

D. RH2 và RO3

Đáp án: D

----------------------------------

Trên đây, Top giải thuật đã câu trả lời Số lão hóa của S vào H2SO4 là +6 và giới thiệu các câu hỏi luyện tập về số oxi hóa. Chúc chúng ta học tập tốt.