Khi một lựcF→ chức năng lên một vật dụng trong khoảng thời hạn ∆t thì tích F→.Δt được quan niệm là xung lượng của lựcF→trong khoảng thời gian∆tấy.

Bạn đang xem: Xung lượng của lực là gì

Đơn vị tính:N.s


Khái niệm:

Độ phát triển thành thiên rượu cồn lượng của đồ vật trong một khoảng thời hạn nào đó bởi xung lượng của tổng những lực tính năng lên vật trong khoảng thời hạn đó.

Độ biến đổi thiên rượu cồn lượng còn là hiệu số giữa đụng lượng cơ hội sau so với cồn lượng dịp đầu.

Chú thích:

∆p→: độ biến chuyển thiên động lượng của vật(kg.m/s).

p1→: cồn lượng dịp sau của vật(kg.m/s).

p0→:động lượng ban đầu của vật(kg.m/s).

F→.∆t: xung lượng của lựcFtác dụng lên thứ trong thời gianΔt(N.s)

F→: lực tác dụng(N).

Δt: độ biến hóa thiên thời gian - thời gian tương tác(s).


Độ trở nên thiên cồn lượng của thiết bị là gì ?

Bạn rất có thể thích


Bán kính của vận động tròn phần nhiều - vật lý 10


R


Vật lý 10. Bán kính của chuyển động tròn phần đa Hướng dẫn chi tiết.


Bán kính của hoạt động tròn đông đảo là gì ? ⟶

Gia tốc hướng trung khu trong hoạt động tròn đầy đủ - Vật lý 10


aht


Vật lý 10. Gia tốc hướng trung tâm trong chuyển động tròn đều. Phía dẫn bỏ ra tiết.


Gia tốc hướng tâm trong hoạt động tròn gần như là gì ? ⟶
Công Thức Mới

Lực nén cực đại của xoắn ốc trong quy trình dao động


4 thg 8, 2022

Công thức tính năng lượng điện trở của dây dẫn.


31 thg 7, 2022

Công thức hiệu điện nắm giữa nhị điểm vào mạch điện.


26 thg 7, 2022

Công thức công suất cực đại khi thay đổi R


21 thg 7, 2022

Công thức tính lực năng lượng điện khi hạt bụi thả tự do trong điện trường.


11 thg 6, 2022
Tin tức mới
Biến Số Mới

Lực nén cực to của bé lắc lò xo


11 thg 8, 2022

Fnénmax 


Lực lũ hồi rất tiểu


5 thg 8, 2022

Fdhmin


Lực bọn hồi rất đại


5 thg 8, 2022

Fdhmax


Tổng hễ lượng của hệ - đồ lý 10


27 thg 2, 2022

pt→


Số hoạt động tròn nhưng mà vật thực hiện.


12 thg 2, 2022

N


Hằng Số Mới

Ứng suất Young của một vài vật liệu.


3 thg 11, 2021

E


Khối lượng riêng rẽ của một số trong những chất


3 thg 11, 2021

D


Cường độ âm chuẩn


3 thg 11, 2021

I0


Bán kính Bohr


2 thg 11, 2021

a0


Áp suất khí quyển


2 thg 11, 2021

P0


Tin tức thú vị

Nhà tài trợ


*

Mỗi ngày đều sở hữu lý - đồ vật lý rộng lớn - đồ dùng Lý 24/7.

Xem thêm: Báo Cáo Giữa Nhiệm Kỳ 2015-2020, Báo Cáo Sơ Kết Giữa Nhiệm Kỳ Thực Hiện


Chuyên Mục
Ressources
Terms

© 2022 | Beready nước ta | All Rights Reserved.